Inlägg taggade med ‘vetenskap’

Exempel på en god nyhet

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober

Apropå goda nyheter (se föregående inlägg), här kommer en, rapporterad av the Examiner i USA: Texas: Publishers refuse to include creationism in science textbooks.

Läroboksförfattare och deras förlag i Texas har gått samman och vägrar ta med uppgifter om kreationism och intelligent design i sina naturvetenskapliga läroböcker. Detta trots att somliga ”konservativa” ”kristna” politiker har velat lägga in detta i läroplanen.

Jag betraktar mig själv som både konservativ och kristen, men anser att kreationism inte har i naturvetenskapsundervisningen att göra. Första Mosebok berättar om hur Gud skapade världen, men det är inte en berättelse som är avsedd att tolkas bokstavligt.

I natt mäter klockan inte tiden

söndag, mars 31st, 2013

HÄSSELBY påskdagen 2013

Vetenskapliga storheter och enheter brukar anses böra vara fixa och oföränderliga. Man bestämmer hur lång en meter skall vara, och hur mycket ett kilogram skall väga, och sedan gäller det alltid och överallt. Det underlättar.

När det kommer till tiden, har dock vissa politiker fått för sig att mixtra med enheterna. Detta för att de tror att medborgarna kommer att göra ett bättre jobb till samhällets fromma, om de gör så. Under natten till idag ställer vi således fram alla klockor en timme. En timme försvinner alltså. Dygnet blir en timme kortare.

Egentligen blir inte dygnet kortare. Ett dygn är alltid (nästan precis) 24 timmar långt. Sommartid innebär dock att man förskjuter mätningen av tiden, och således söker man tvinga folk till en annan dygnsrytm än de annars skulle göra. Jag ser det som värsta sorterns paternalism och klåfingrighet.

Att ställa om alla klockor kostar pengar och tar tid. De resurserna borde man kunna lägga på annat. Varje år finns det också folk som glömmer bort sig och kommer vid fel tid – det innebär också kostnader för samhället.

Sommartiden borde avskaffas. Klockan skall mäta tiden, inte användas till att styra medborgarna.

Komma upp i smöret eller gå ner med lättmargarinet…

söndag, oktober 21st, 2012

HÄSSELBY söndagen den 21 oktober 2012

I veckan uppstod debatt kring smör, lättmargarin och vad som egentligen är nyttigast att äta, mot bakgrund av att många skolor i Stockholm har ratat smöret till förmån för lättmargarin. Livsmedelsverket har rekommenderat det senare.

Samtidigt tyder de flesta vetenskapliga undersökningar på att barn skall äta animaliskt fett, det är bra när de växer och för hjärnans utveckling. De undersökningar som förespråkar lättmargarin är inriktade på vuxna.

I European Heart Journal har för övrigt nyligen publicerats en undersökning, som visar att det inte alls är en nödvändig koppling mellan fetma och kroniska sjukdomar. Många med övervikt och fetma är lika friska som smala personer med god kondition.

Jag är av uppfattningen att varje skola själv skall bestämma vilken mat den skall servera, så länge maten är god och näringsriktig. Politiker skall inte detaljstyra det. Om vetenskapliga fakta talar för att barn skall äta smör, så är det dock något jag hoppas att skolorna tar till sig.

Stjärnorna på månen

lördag, augusti 25th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 25 augusti 2012

Det är tråkigt att höra att Niel Armstrong har avlidit. Han var den första människan som satte sin fot på en annan himlakropp, när han och Buzz Aldrin landade på månen 1969.

Det var ett amerikanskt projekt som förde dem dit och de satte naturligtvis sitt lands flagga på månen, stjärnbaneret, USA:s flagga med femtio stjärnor på. Som han själv konstaterade redan när han gjorde det, var dock steget ner på månen ett jättekliv för hela mänskligheten.

Ingen har varit på månen sedan 1970-talet. Det är svårt att veta när det kan bli av igen.

Tankar kring ideologiska övertygelser

söndag, april 10th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2011

På senare år har man gjort många nya upptäckter kring hur våra hjärnor fungerar. Det är fascinerande.

Man har länge vetat att de två hjärnhalvorna i någon mån styr olika saker och kan påverka exempelvis konstnärliga anlag. Nu tycker man sig ha hittat bevis på att även politiska övertygelser kan ha att göra med hur våra hjärnor är funtade, eller om det möjligen är tvärt om, att våra övertygelser formar hur vissa delar av hjärnan utvecklas mer än andra? Läs mer i Cell Press: ”Political views are reflected in brain structure”, ScienceDaily 7 april 2011; web. 10 april 2011.