Inlägg taggade med ‘Vällingby’

En helg med arbete för det goda

måndag, september 8th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 8 september 2014

Jag är inte lika aktiv i denna valrörelse som jag har varit i de tre-fyra tidigare, men i förrgår och igår stod jag vid valstugan på Vällingby tog och pratade med väljare. Det är alltid intressant och roligt.

Några väljare frågade mig om saker och blev nog övertygade att rösta moderat. Andra blev inte övertygade, men tackade ändå för ärliga och upplysande svar, som nog ändå gjorde att de bättre förstod vår politik och fick en bättre uppfattning om partiet.

Igår var utrikesminister Carl Bildt och hans fru europaparlamentarikern Anna-Maria på plats på Vällingby torg och mötte väljare. Vi har många i Hässelby och Vällingby som har utländsk bakgrund och uppskattade att kunna prata direkt med Sveriges utrikesminister. Jag passade själv på att prata med honom om Israel. Bildt menar att Folkpartiet är Sveriges klart mest Israelvänliga parti.

Utrikesministern fick också hålla min hund Sheldon i famnen en stund. Bild på det finns på Facebook.

Vällingby parkstad eller Råcksta gård?

tisdag, april 19th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 19 april 2011

Ny bebyggelse planeras invid Vattenfalls nuvarande kontor i Råcksta. Den nya bebyggelsen skall bli till, sedan Vattenfall har flyttat därifrån. Vattenfall har planerat att flytta sitt huvudkontor till Solna inom några år.

I planerna för den nya bebyggelsen har ett nytt namn förekommit, Vällingby parkstad. Bebyggelsen skall ligga kring Råcksta gård och i stor utsträckning bestå av individuellt utformade radhus. Anknytningen till Vällingby har man velat göra, genom att det ortnamnet är mycket mer känt än Råcksta och anses ha ett bra rykte.

Inför stadsdelsnämndens sammanträde idag kom ett antal medborgare som bor i Råcksta. De vill att den nya bebyggelsen skall kallas Råcksta gård, eftersom området alltid har hetat Råcksta och bebyggelsen skall ligga just kring den gamla fina gården Råcksta. Råcksta är också namnet på tunnelbanestationen som ligger intill den planerade bebyggelsen.

Förslaget lämnades in som ett medborgarförslag. Frågan ligger egentligen inte på stadsdelsnämndens bord, beslut om namnfrågor av detta slag fattas av kommunfullmäktige efter beredning i Stadsbyggnadsnämnden.

Det hindrar förstås inte, att stadsdelsnämnden kan göra sin synpunkt känd, om stadsdelsnämnden kan enas om en synpunkt. Vid diskussion inom den borgerliga gruppen, yttrades flera olika synpunkter på saken.

Jag tycker nog själv att ett bra namn kunde vara Råcksta parkstad.

Lördagspromenad genom Råcksta

lördag, mars 26th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 26 mars 2011

Både som politiker och som vanlig medborgare är jag mycket intresserad av stadsbyggnad och stadens fysiska rum samt av mitt eget närområdes utveckling. Det var därför trevligt att idag följa med nätverket YIMBY på en vandring från Blackeberg genom Råcksta till Vällingby centrum och under tiden diskutera byggplaner och tänkbar framtid med dem.

Förutom jag var även stadsdelsnämndens vice ordförande Leif Larsson (v) med på promenaden och från YIMBY ett antal unga män med delvis olika åsikter men förenade av en uppfattning att Stockholm kan och skall byggas ut. Frågan är för medlemmarna i nätverket inte om, utan hur, för att det skall bli så bra som möjligt ur alla tänkbara aspekter.

Som sagt var alla närvarande nätverksmedlemmar män. Jag frågade några av dem, om det inte brukar följa med några kvinnor också. Av någon anledning är det dock mest män som engagerar sig i dessa frågor, förklarade de, och de spekulerade i att det kanske beror på hur nätverket presenterar sin verksamhet. Detta trots att YIMBY:s synpunkter till exempel kring en trygg utemiljö utan brottslighet ligger väldigt nära Feministiskt initiativs politik, enligt nätverksmedlemmen Tore Kullgren. Jag kan ju konstatera att det är en fråga som även har lyfts av min partiledare Fredrik Reinfeldt, bland annat i den senaste valrörelsen.

En allmän uppfattning bland dem som var med på vandringen var att husen på Björnsonsgatan i Blackeberg ner mot Bergslagsvägen var väldigt fina. Bergslagsvägen fungerar nästan som en barriär mellan Blackeberg och Råcksta; det känns inte helt naturligt att promenera mellan dessa stadsdelar, och samma fenomen finns mellan många andra stadsdelar som delas av stora vägar eller spår. Barriäreffekter av det slaget är något YIMBY vill bygga bort, och det strävar även moderaterna efter i planerna på Stockholm som promenadstaden, tankar som presenterades 2008.

Vi diskuterade mycket kring byggplanerna invid Vattenfalls komplex i Råcksta, som ju Vattenfall snart skall lämna. Där är det tänkt att man skall bygga individuellt utformade radhus på marken kring Råcksta gård medan höghusen skall bevaras till sin exteriör men kunna innehålla en stor mängd olika verksamheter och bostäder. Att ha en sådan blandning är något som kan leda till en levande stad under alla delar av dygnet.

Promenaden fortsatte sedan förbi Råcksta centrum, och på vägen dit kunde det konstateras att några relativt nybyggda hus hade släta grå väggar i gatuplan som tyvärr kan inbjuda till klotter.

Vi stannade också till vid tunnelbanans bangård vid Vällingbydepån, där jag och Leif Larsson båda förespråkade en överdäckning av spårområdet för att knyta ihop bostäder och butiker på ömse sidor. Sedan fortsatte vi i några svängar in till Vällingby centrum, där de församlade kunde jämföra nytt och gammalt.

Det hela avslutades med fika på Vällingehus och ytterligare diskussioner kring byggande, vägar och kollektivtrafik. Allt kan summeras som en mycket trevlig lördagsaktivitet.