Inlägg taggade med ‘USA’

Därför vill jag se Gary Johnson i Vita huset

onsdag, juli 27th, 2016

HÄSSELBY torsdagen den 28 juli 2016

Mina partivänner Thomas Tobé och Jessica Polfjärd har gästat Demokratiska partiets konvent i USA, där Hillary Clinton har blivit utsedd till presidentkandidat. Det har säkert varit en intressant och trevlig upplevelse att se ett konvent på riktigt.

Emellertid skriver de nu i Nyheter24, att de vill se Clinton som president. Jag kan inte hålla med.

Clinton vore nog bättre än Republikanska partiets kandidat Donald Trump, men även Clintons politik innehåller delar som jag som moderat inte kan ställa mig bakom. Framför allt kan jag inte ställa mig bakom Clinton personligen som politiker, och i USA handlar valet alltid om personen. Clinton har många gånger vänt kappan efter vinden, hon har förfarit ovarsamt med statshemligheter och mycket tyder på att hon eller hennes anhängare har fuskat och myglat för att se till att hon skulle bli partiets kandidat.

Tobé och Polfjärd skriver, att de hoppas att USA väljer en väg som innebär såväl öppenhet mot omvärlden som inkludering och sammanhållning på hemmaplan.

Det finns en kandidat som står för det och dessutom delar moderata värderingar kring marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. Han heter Gary Johnson och är Libertarianska partiets kandidat.

Om jag vore amerikansk medborgare, skulle jag välja Gary Johnson i årets val. De två stora amerikanska partierna har båda vaskat fram dåliga kandidater. Gary Johnson har däremot mycket som talar till hans fördel.

Johnson var guvernör i New Mexico under två mandatperioder (då som republikan, den typ av republikan som det för moderater var självklart att stödja under Reagan-åren) och delstaten hade då bland de bästa ekonomiska utvecklingarna för någon amerikansk delstat under samma period. Johnson arbetade för näringslivet genom att inte stå i vägen för entreprenörskap med statliga regleringar. I sociala frågor förespråkar han individuell frihet, rätt till abort och försvarar rättigheter för alla former av minoriteter. Till yrket är Johnson affärsman och till skillnad från Trump är han en framgångsrik sådan.

Amerikans Förenta Stater har två dominerande politiska partier, men det betyder inte att det inte finns alternativ till dem. Amerika, och världen, förtjänar bättre än att få Clinton eller Trump i Vita huset.

Namn på kvinnliga och manliga politiker

torsdag, juli 14th, 2016

HÄSSELBY torsdagen den 14 juli 2016

Tysklands förbundskansler heter Merkel, Storbritanniens nya premiärminister heter May och en av presidentkandidaterna i USA heter Clinton.

Så länge man inte är personligt bekant med dem, ser jag ingen anledning att omtala dem med endast deras förnamn. Ändå gör många det. Det gör man normalt inte med manliga politiker, så varför gör folk det med kvinnliga politiker?

Ryssland och dess grannar

lördag, mars 1st, 2014

HÄSSELBY lördagen den 1 mars 2014

Ryssland sätter politiskt och snart eventuellt också militärt tryck på Ukraina för att få sin vilja igenom. Exakt vad de vill, är inte helt klart, bortsett från att de vill ha makt.

Vladimir Putins politik är inte ideologisk, den är maktpolitik. Putins parti är inget ideologiskt parti, det är ett maktparti.

Tror Ryssland verkligen att de skall kunna bestämma som de vill i sina grannländer, bara för att de tidigare tillhörde Ryssland eller Sovjetunionen? För några år sedan krigade de mot Georgien och såg till att två provinser i det landet blev de facto självständiga. Nu vill de åt Krimhalvön och kanske andra delar av Ukraina också.

Skall Ryssland få göra som de vill med områden som tidigare har varit ryska, så kanske USA:s delstat Kalifornien borde bytta flagga till den här bifogade? Nordvästra Kalifornien var ryskt under en period på 1800-talet.

Putin slutar nog inte förrän någon säger till honom på skarpen att han måste. Han förstår nog tyvärr inget annat än maktspråk själv. Gör man det på rätt sätt, skall det nog inte behöva bli krig.

Alla som kallar sig kristna är inte kristna

söndag, november 24th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 24 november 2013

I USA finns det en ”kristen milis” som kallar sig Christian American Patriots Militia. På sin sida på Facebook propagerar de för att USA:s president Barack Obama skall mördas. (Uppgiften har för närvarande tydligen tagits bort från Facebook, men refereras till på examiner.com och på americablog.com.)

Folk som öppet uttalar sig för mord, är inte kristna i mina ögon. De företräder inte min kristendom och borde skämmas för att kalla sig kristna.

Guds bud är: Du skall icke dräpa.

Folk som öppet uttalar sig för att ta lagen i egna händer och ta livet av någon som är demokratiskt vald ledare för ett land, beter sig inte kristet. De må kalla sig kristna, men de är inte kristna i mina ögon. Jag känner inte igen Jesu kärleksbudskap i den som uttalar sig så.

Dessutom är deras uttalande brottsligt, i rent juridisk bemärkelse.

Christian American Patriots Militia är inte kristna. De är idioter.

Välkommen, herr president!

tisdag, september 3rd, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 3 september

I morgon kommer Förenta Staternas president Barack Obama på statsbesök till Sverige. Det är bra, det betyder att stormaktens ledare värderar Sverige högt och vill träffa våra ledare. Amerikanska presidenter har annars nästan aldrig besökt vårt land.

Obama valde den här gången bort Ryssland och kommer till Sverige i stället. Det finns flera skäl för det. Man kan också ha olika åsikter om presidentens politik. Jag uppskattar den inte själv i alla delar, även om Obama har genomfört vissa saker som han skall ha stor respekt för.

Det jobbigaste med statsbesöket är att delar av Stockholm stängs av under veckan. Det drabbar många näringsidkare och boende. Även om Stockholm är Sveriges huvudstad, hade det kanske varit bättre att förlägga mötet till en mindre ort, där färre privatpersoner hade drabbats av avspärrningarna.

Den fria världens ledare och den ofria…

torsdag, november 8th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 8 november 2012

Presidentvalrörelsen i USA har varit intressant att följa. I en annan av världens stormakter, Kina, har man också haft frågan om landets ledare uppe till beslut.

Kina är däremot ingen demokrati, så där har det inte funnits någon intressant valrörelse att följa. Man har vetat långt i förväg vem som skulle ta över. Folket har inget inflytande, det är en liten grupp människor i det styrande partiet som bestämmer. Sådan är kommunismen.

Kina är ett vackert land med en stolt historia, men de sista hundra åren har varit hemska. I delar av landet är levnadsstandarden numera god, men i andra delar är landet fortfarande långt efter. Någon frihet finns inte heller för medborgarna.

Det vore bättre för landet – och för hela världen – om Kinas statsskick kunde reformeras. En konstitutionell monarki med parlamentarism och maktdelning, så att folket kunde ha medbestämmande i statens styrelse. Frihet för Tibet och Östturkestan, gärna också för Hongkong och Macao och för Taiwan om de boende där vill det.

Reflektioner kring valet i USA

torsdag, november 8th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 8 november 2012

President Obama blev omvald, trots ett dåligt ekonomiskt läge i Amerika. Segern var inte stor, men tydlig. Så är det ofta i amerikanska presidentval.

Med anledning av presidentvalet i USA, har många tyckt sig se en förändring hos Moderata samlingspartiet här i Sverige, mot bakgrund av att många ledande moderater i inför denna amerikanska val har uttalat sympatier för Demokratiska partiets kandidat, den sittande presidenten Barack Obama. Det är sant att moderaterna har förändrats. Ett parti som också har förändrats, och enligt min bedömning betydligt mer, är dock Republikanska partiet.

På 1980-talet var nästan alla moderater anhängare av Republikanska partiets Ronald Reagan och hans politik. Han förde en liberalkonservativ ekonomisk politik med marknadsekonomi som ledstjärna, på ett sätt som låg nära moderaternas ideal, och han stod tydligt för demokratins ideal i världspolitiken. I det avseendet har inte Republikanska partiet ändrats särskilt mycket. Däremot har Republikanska partiet förändrats mycket i den sociala politiken, livsstilsfrågor och tolerans mot minoriteter och där har partiet rört sig i en helt annan riktning än moderaterna.

Republikanska partiet bildades en gång för att samla motståndet mot slaveriet i Förenta Staterna i mitten av 1800-talet. Partiets kandidat Abraham Lincoln kom till makten och kunde avskaffa slaveriet. Därefter var Republikanerna länge de svartas parti i USA, vid sidan om att det efter segern i inbördeskriget också blev maktens och företagarnas parti. Demokratiska partiet var samtidigt totalt dominerande i de tidigare slavstaterna i Söder i hundra år, ända tills bröderna Kennedy gjorde upp med partiets segregeringsförespråkare.

Abraham Lincoln skulle nog inte ha känt igen sig i sitt parti idag, sannolikt inte Ronald Reagan heller. Det är för närvarande ett parti med starka falanger av religiösa fundamentalister och tycks rent av ha vissa drag av främlingsfientlighet. Sådana uppfattningar var inte alls framträdande i partiet på Reagans tid. De svarta röstar numera på demokraterna, och det beror inte bara på att det partiet har en president vars far var svart.

De allra mest utflippade republikanerna, Todd Akin från Missouri och Richard Mourdock från Indiana, förlorade lyckligtvis i valet till senaten, den ena av den amerikanska riksdagens båda kammare.

Om republikanerna skall ha en chans att komma tillbaka till Vita huset, måste de nog tänka om kring delar av sin politik.

Obama får fyra år till

onsdag, november 7th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 7 november 2012

I USA är presidentvalet klart. Många opinionsundersökningar de senaste veckorna pekade på att det skulle bli ett jämnt val, men valresultatet är tydligt i elektorskollegiet. Den sittande presidenten blir omvald.

I röster räknat över hela riket blev valet jämnt, båda de två huvudkandidaterna till presidentposten fick ca 49 % av rösterna, men det amerikanska valsystemet går ut på att man skall vinna en majoritet i varje delstat. Den som får flest röster i en delstat får alla elektorsröster från den delstaten.

Däremot kommer hans parti Demokraterna inte att ha majoritet i båda kammare i kongressen, den amerikanska riksdagen. Det kommer att fortsätta ställa till saker för Barack Obama, som hittills inte har varit så bra på att överbrygga partigränsen som han tycktes lova inför valet för fyra år sedan.

Flaggans dag

torsdag, juni 14th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 14 juni 2012

Jag borde kanske ha uppmärksammat svenska flaggans dag på min blogg även i år. Den inföll ju i förra veckan och är numera också officiell nationaldag för Sverige.

Nåja, idag är det i alla fall amerikanska flaggans dag. På engelska kallas den flag day, vilket inte skall förväxlas med det svenska ordet flaggdag. Flaggdagar finns det flera av under året, både i Sverige och i USA, men det finns bara en dag på året som är flaggans dag.

USA:s flagga antogs formellt den 14 juni 1777. På den tiden hade den bara tretton stjärnor. När nya delstater vinner inträde i unionen, läggs numera en ny stjärna till på nästkommande amerikanska nationaldag, alltså den 4 juli.

(På svenska flaggans dag i år passade jag för övrigt på att gå och titta på utställningen om flaggor som Nordiska museet har fram till den 23 september i år. Utställningen kan rekommenderas, även om informationstavlornas text i några fall är så kortfattad att den kan missuppfattas av den som inte kan bakgrundshistorien.)

Berlin är 775 år och en enad stad

tisdag, juni 12th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 12 juni 2012

För precis tjogofem år sedan idag, höll den dåvarande amerikanske presidenten Ronald Reagan ett tal i Västberlin med anledning av firandet av Berlins 750-årsjubileum.

I talet uppmanade Reagan Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov att riva Berlinmuren. Talet är idag klassiskt. Den västtyska Ostpolitik som förbundskansler Willy Brandt hade inlett ett par decennier tidigare, hade haft sina fördelar men skulle inte visa sig vara det som gav frihet till landsmännen på andra sidan muren.

När det begav sig, kunde nog ingen tänka sig att muren faktiskt skulle vara riven två och ett halvt år senare. Tvärtom fick Reagan kritik för sin uppriktiga önskan om demokrati.

På hösten 1989 revs Berlinmuren, men det var inte Gorbatjov som gjorde det. I stället var det en spontan aktion av invånare i Berlin, som i och för sig berodde på ett antal föregående omständigheter som man kan säga att Gorbatjov hade satt igång genom sina politiska program om glasnost och perestrojka. När förtrycket väl lättade i Sovjetunionen och dess satellitstater i Östblocket, kom händelserna att följa nästan av sig själva. Det gick längre och framförallt snabbare än vad sovjetledningen hade tänkt sig.

Den där hösten 1989 föll de kommunistiska regimerna i det sovjetdominerade Östeuropa som dominobrickor, i de flesta fall nästan helt utan blodspillan.

Det finns få historiska händelser under min livstid som har givit mig en sådan euforisk känsla som den jag upplevde 1989, när demokratin infördes genom folkliga rörelser i Polen, Ungern, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien.

Reagan uppmanade Gorbatjov att riva muren för att främja fred och frihet. Det var precis vad berlinarna åstadkom på hösten två år senare. Idag är den återförenade staden Tysklands huvudstad.

Läs mer om Reagans tal och hur det uppfattades, i Mattias Svenssons artikel i Neo.