Inlägg taggade med ‘trafik’

Rädda Bromma

lördag, maj 23rd, 2015

HÄSSELBY lördagen den 23 maj 2015

Hotet mot Bromma flygplats synes aldrig kunna avvärjas helt. Det finns alltid bakåtsträvande människor som vill förstöra och störa kommunikationerna.

Flygplatsen borde kulturminnesmärkas för att hindra marodörerna.

Mer tunnelbana!

måndag, februari 17th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 17 februari 2014

Idag tar kommunfullmäktige beslut om en stor utbyggnad av tunnelbanan. Det är verkligen på tiden och något som jag har förespråkat länge.

Socialdemokraterna säger äntligen och tycker att vi moderater borde ha varit för en tunnelbaneutbyggnad långt tidigare – som de själva har varit. Vi har ju i och för sig varit för mer tunnelbana, men inte enligt socialdemokraternas förslag. Det förslag som tas idag är genomarbetat och bättre.

Det blir första gången på tjugo år, som Stockholms tunnelbana byggs ut. Det är vi som gör det. Socialdemokraterna har haft många chanser under sina maktinnehav under de senaste två decennierna, men har aldrig kommit till skott. Så deras kritik mot vår ”senfärdighet” känns ganska sökt.

Flygtrafiken i Nordens huvudstäder

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I kommunfullmäktiges budgetdebatt förespråkar Maria Östberg Svanelid (s) att Arlanda borde vara den största flygplatsen i Norden. Hon tycker inte att det är bra att flygplatserna i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo är större. Som om storleken på flygplatsen hade betydelse.

I Stockholm har vi också Bromma. Det gör att flygtrafiken är mindre sårbar i Stockholm, om det skulle hända en olycka på en flygplats som skulle leda till tillfällig stängning av hela flygplatsen. I de andra nordiska huvudstäderna har de bara en trafikflygplats i varje stad.

Arlanda och Bromma skall finnas kvar så som de är i dag.

Stockholm som en cykelstad

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (mp) säger under kommunfullmäktiges budgetsammanträde, att han vill att Stockholm skall bli en bra cykelstad. Ja, det är ju staden redan på väg att bli under nuvarande borgerligt styre.

Cykelvägar och cykelbanor skall finnas där de behövs, samtidigt som de inte skall hindra annan trafik. Cyklisterna skall varken inkräkta på biltrafiken, kollektivtrafiken eller fotgängarnas plats. Cyklarna skall ha sin plats, precis som alla andra trafikslag. Så Miljöpartiet får gärna stödja Alliansens trafikpolitik.

Bra förslag till mer tunnelbana

måndag, november 11th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 11 november 2013

Nu är det klart att det snart blir mer tunnelbana i Stockholm (läs mer på DN). Det är inte en dag för tidigt. Stockholm växer ständigt, men tunnelbanans utbyggnad har stått stilla sedan förra seklet.

Framför allt är det den blå linjen som byggs ut, åt båda håll. Det blir emellertid också en helt ny tunnelbanelinje, från Odenplan norrut till Hagastaden och Arenastaden, med en eventuell senare förlängning till Täby. Det senare är ett riktigt bra förslag.

Det har tidigare funnits förslag om att bygga ut tunnelbana till Hagastaden via Odenplan, bland annat har socialdemokraterna föreslagit det, men då har det handlat om att göra en avgrening av gröna linjen. Det skulle ta kapacitet från gröna linjen västerut (bland annat tågen till Hässelby), trots att dessa redan är fullsatta i rusningstid för närvarande.

Nu blir det i stället en helt ny tunnelbanelinje, som utgår från Odenplan. Där kommer man alltså att kunna byta både till gröna linjen och till pendeltåg (eftersom citybanan ju kommer att ha en hållplats där). Man kommer inte att kunna åka direkt från Hagastaden till T-Centralen, men vem har egentligen sagt att alla tunnelbanetåg måste gå via T-centralen?

I samband med utbyggnaden av tunnelbanan, kommer man också att bygga ca 78 000 nya bostäder. Det är välbehövligt.

Den enda nackdelen i planen, är att det kommer att bli höjda trängselskatter och att det läggs trängselskatt på Essingeleden redan innan förbifarten är färdigbyggd. I den bästa av världar, borde trängselskatten förstås avskaffas.

Debatten om Slussen klingar inte av, del VII

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Nu påstås det att det är dags för en ”ny” folkresning för att rädda gamla Slussen i Stockholm. Kulturhistorikern Mats Wickman skriver i SvD och framhåller bland annat klöverbladskorsningens tekniska och estetiska fördelar.

Klöverbladskorsningen är en motorvägskorsning mitt i sta’n som faktiskt inte behövs nu när Västerbron och Essingeleden har blivit byggd. Även om jag gillar den till utseendet och har bott i Stockholm i hela mitt liv, tycker jag fortfarande att den är svår att navigera i. Den nya trafiklösningen blir både enklare och elegantare, om än kanske mindre originell.

Dessutom faller betongen sönder. Slussens ombyggnad har debatterats i tjugo år, det är dags att gå från ord till handling.

Debatten om Slussen klingar inte av, del VI

söndag, juni 16th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Radions reporter undrade varför majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige hade tagit ett beslut om Slussen, trots att majoriteten i frågan var så liten.

En majoritet är dock alltid en majoritet.

Hur som helst har frågan diskuterats i decennier innan beslutet togs i fullmäktige. Fram till kort tid innan beslutet togs, föreföll det som om det skulle finnas en bredare majoritet i fullmäktige. Samarbetet föll på mållinjen, men visar ändå att i alla fall delar av oppositionen inte står så långt ifrån det beslut som togs.

Hade beslutet inte tagits när det togs, hade man nog fått börja om från början med en stor del av planarbetet. Ombyggnationen skulle ha dragit ut på tiden, medan nuvarande konstruktion bokstavligen faller sönder och vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön är allt för trångt för framtidens klimatrelaterade behov. Det hade varit oansvarigt att vänta längre.

Visst är nuvarande trafiklösning med motorvägskorsningen vacker, men den behövs inte längre. Den nya lösningen blir bättre.

Förbifart för framtiden

måndag, juni 10th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 10 juni 2013

Idag skall stadens kommunfullmäktige ta beslut om genomförandeavtal om förbifarten med Trafikverket. Det finns majoritet för vägen i fullmäktige, men debatten är lång. Det sitter också många åhörare på läktaren, det är trevligt.

Miljöpartiet undrar varför förbifarten skall gå i markläge i förorterna men i tunnel nästan överallt annars. De vill försöka få det till att det blir tunnel på välsituerade ställen och i ytläge i sämre områden. Så är det i och för sig inte. Vägen kommer att gå i tunnel nästan överallt, och de som har drivit igenom detta är miljöintressen till vänster. Därför blir vägen mycket dyrare än den annars skulle bli.

Miljöpartiet tror också att förbifarten står i motsatsställning till kollektivtrafik. Så är det inte heller. Det kommer ju att gå bussar den här vägen.

Vänsterpartiet är också emot vägen. Socialdemokraterna är däremot för.

Med det engagemang som V och Mp visar emot denna utveckling (de är delvis oförskämda genom personliga påhopp från talarstolen), undrar man hur de skulle kunna bilda en eventuell koalition med S efter nästa val.

Trängselskatt i Göteborg också? Nej tack!

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

I Göteborg skall man visst folkomrösta om att införa trängselskatt, i alla fall om politikerna följer den namninsamling som görs för att kräva en folkomröstning, se GT. Bra.

Fast egentligen borde det vara onödigt. Förslaget är så dåligt att det ändå aldrig borde vara föremål för beslut över huvud taget. Trängselskatt är ett trubbigt sätt att reglera trafiken på. Vill man påverka trafikflödena och folks val av fortskaffningsmedel, finns det flera olika bättre sätt att göra det på.

Höstmörkret är här

måndag, september 10th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 10 september 2012

Tiden går snabbt, snart är det höstdagjämning. Det är mörkare längre tid både morgon och kväll. Jag tror att det är dags att leta fram någon reflex, så att man syns i mörkret när man är ute och går.