Inlägg taggade med ‘tillväxt’

Rädda Bromma

lördag, maj 23rd, 2015

HÄSSELBY lördagen den 23 maj 2015

Hotet mot Bromma flygplats synes aldrig kunna avvärjas helt. Det finns alltid bakåtsträvande människor som vill förstöra och störa kommunikationerna.

Flygplatsen borde kulturminnesmärkas för att hindra marodörerna.

Bromma flygplats behövs

fredag, mars 7th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 7 mars 2014

”Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom,” skriver borgarrådet Daniel Helldén (MP) i Svenska Dagbladet.

Helldén har fel. För oss som faktiskt är ute i näringslivet, är det inte okänt att en hel del företagare väljer bort Stockholm på grund av dess bristande infrastruktur och svåra trafiksituation. Tar man bort Bromma blir detta bara värre.

Bromma behövs därför för tillväxten i vår stad.

Goda nyheter är ofta långsammare

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober 2013

Idag skriver Peter Wolodarski intressant i DN om hur nyhetsmedia ofta lyfter fram dåliga nyheter och inte skriver så mycket om alla bra saker som händer.

En sak som han inte berör så mycket, är att goda nyheter ofta växer fram långsammare. Den positiva samhällsutvecklingen är något som sker omkring oss hela tiden, men den kommer inte i plötsliga stötar och då uppfattar man den inte som nyheter.

Nyhetsmedia har dock ofta fokus på det som händer plötsligt, det som är helt nytt, och därmed hamnar fokus ofta på det dåliga.

Det är inte ofta som man helt plötsligt känner att man måste rapportera om Stockholms tillväxt, om Sveriges goda ekonomi i förhållande till omvärlden eller om att de flesta människor har det betydligt bättre idag än för femtio eller hundra år sedan. Vi lever längre idag, vi har mer avancerad teknik, vi har bättre bostäder, vi har mer demokrati.

Stockholms och Sveriges goda utveckling är något som jag vill fortsätta arbeta för som politiker. Men det är ju ingen plötsligt uppkommen nyhet. 😉

4 oktober

fredag, oktober 4th, 2013

FondkampenHÄSSELBY fredagen den 4 oktober 2013

Idag för trettio år sedan genomfördes en av de största demonstrationerna någonsin i Sveriges historia. Det var demonstrationen mot löntagarfonderna. Dagens datum kommer alltid att vara förknippat med det.

Dagen kan räknas som en vändpunkt i Sveriges politiska historia. Det var inte bara att gå vidare mot ett allt mer socialistiskt samhälle. I stället har Sverige blivit mer borgerligt och de senaste åren har detta lett till att vårt land har klarat den internationella ekonomiska lågkonjunkturen bättre än de flesta andra länder.

Säg aldrig att det inte går att påverka. Det vet man inte förrän man åtminstone har försökt. Kom med och gör Sverige ännu bättre!

Förbifart för framtiden

måndag, juni 10th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 10 juni 2013

Idag skall stadens kommunfullmäktige ta beslut om genomförandeavtal om förbifarten med Trafikverket. Det finns majoritet för vägen i fullmäktige, men debatten är lång. Det sitter också många åhörare på läktaren, det är trevligt.

Miljöpartiet undrar varför förbifarten skall gå i markläge i förorterna men i tunnel nästan överallt annars. De vill försöka få det till att det blir tunnel på välsituerade ställen och i ytläge i sämre områden. Så är det i och för sig inte. Vägen kommer att gå i tunnel nästan överallt, och de som har drivit igenom detta är miljöintressen till vänster. Därför blir vägen mycket dyrare än den annars skulle bli.

Miljöpartiet tror också att förbifarten står i motsatsställning till kollektivtrafik. Så är det inte heller. Det kommer ju att gå bussar den här vägen.

Vänsterpartiet är också emot vägen. Socialdemokraterna är däremot för.

Med det engagemang som V och Mp visar emot denna utveckling (de är delvis oförskämda genom personliga påhopp från talarstolen), undrar man hur de skulle kunna bilda en eventuell koalition med S efter nästa val.

Miljöpartiets motsägelsefulla politik

söndag, maj 26th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 26 maj 2013

Miljöpartiet har haft partistämma i helgen – eller kongress, som de kallar det. Ett antal intressanta beslut har tagits, varav några får anses helt centrala för den politik som Miljöpartiet avser att gå fram med under valrörelserna nästa år.

Miljöpartiet vill stoppa tillväxten. Samtidigt vill de ha en generell arbetstidsförkortning. Det går inte ihop.

Under 1900-talet genomfördes successivt ett antal arbetstidsförkortningar. Arbetsdagarna blev kortare och lördagar blev normalt arbetsfria. Rätten till semester utökades också.

Vad som möjliggjorde dessa arbetstidsförkortningar, var Sveriges tillväxt, som ledde till ökat välstånd för hela samhället. Tillväxten ledde till en starkare samhällsekonomi som gjorde det möjligt för många att jobba mindre utan att förlora i välstånd.

Hur har Miljöpartiet tänkt att möjliggöra kortare arbetstid, om tillväxten samtidigt skall strypas? Det kräver en förklaring.

God Jul!

måndag, december 24th, 2012

HÄSSELBY julafton 2012

Idag önskar jag ALLA människor en god jul, utan undantag eller diskriminering.

Må kommande år bjuda alla människor ökad frihet, fred och tillväxt!

Budgeten klubbad

torsdag, november 15th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 15 november 2012

Så var budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige över för i år. För den som vill veta mer om resultatet, rekommenderar jag följande länkar:

~ Moderaterna i Stockholms stad, Sten Nordin: Nu är budget för Stockholms stad 2013 antagen
~ Moderaterna i Stockholms stad, Ulla Hamilton: Ett framkomligt Stockholm som är tryggt och snyggt
~ Moderaterna i Stockholms stad, Joakim Larsson i äldreomsorgsdebatten under budgetfullmäktige i Stockholms stad
~ Moderaterna i Stockholms stad, Marie Ljungberg Schött: Stora satsningar på socialtjänsten i Stockholms stads budget 2013

Förbifarten behövs för ytterstadens utveckling

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige kritiserade oppositionen igår planerna på att bygga förbifarten. Samtidigt har de under hela budgetdebatten då och då återkommit till påståendet att staden skulle vara splittrad och segregerad och att ytterstaden ligger efter.

Det är många som vill tala i budgetdebatten och alla hinner inte få ordet. Jag hade velat uttala mig om detta igår kväll, men jag kan ju skriva om det här i stället.

Enligt min mening behövs förbifarten för ytterstadens utveckling. Det förvånar mig att oppositionen inte förstår detta. Hässelby ligger för närvarande som på en stor kommunikationsmässig återvändsgata, men med förbifarten kan yttre västerort få en förnyad utveckling. Det är bra för hela staden.

Europas plats i världen

söndag, januari 8th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 8 januari 2012

Vilken är Europas roll i en allt mer globaliserad värld? Ja, det kan naturligtvis konstateras att vår världsdel inte längre har samma dominerande ställning som för hundra år sedan. På gott och på ont.

Visst är det bra att även andra delar av världen kan nå framgång och ställas på jämställd fot med Europa. Ett frivilligt handels- och kulturutbyte är normalt till alla parters fördel. Samtidigt kan man ur europeisk synvinkel anse att det i en del andra länder finns brister när det kommer till mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet.

Även inom Europa finns det olika synpunkter och maktcentra. Richard Swartz skriver om Europas plats i världen i DN, särskilt med utgångspunkt i den europeiska ekonomins draglok Tyskland. Trots storleken i Tysklands ekonomi, blir dess plats inte lika framträdande i ett globalt perspektiv när länder som Kina och Indien vänder sig utåt och dessutom börjar kunna konkurrera på lika villkor på världsmarknaden. Indien är demokratiskt, men hur kommer den politiska utvecklingen i Kina egentligen att gestalta sig framöver?

Så Tyskland behöver nog Europa lika mycket som Europa behöver Tyskland. När Europa inte längre kan styra världen, bör Europa i alla fall se till att hänga med. Tyskland är nog redo, kanske också Sverige och några till, men hur är det med Sydeuropa?