Inlägg taggade med ‘Stockholm’

Välkommen, herr president!

tisdag, september 3rd, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 3 september

I morgon kommer Förenta Staternas president Barack Obama på statsbesök till Sverige. Det är bra, det betyder att stormaktens ledare värderar Sverige högt och vill träffa våra ledare. Amerikanska presidenter har annars nästan aldrig besökt vårt land.

Obama valde den här gången bort Ryssland och kommer till Sverige i stället. Det finns flera skäl för det. Man kan också ha olika åsikter om presidentens politik. Jag uppskattar den inte själv i alla delar, även om Obama har genomfört vissa saker som han skall ha stor respekt för.

Det jobbigaste med statsbesöket är att delar av Stockholm stängs av under veckan. Det drabbar många näringsidkare och boende. Även om Stockholm är Sveriges huvudstad, hade det kanske varit bättre att förlägga mötet till en mindre ort, där färre privatpersoner hade drabbats av avspärrningarna.

Husby

tisdag, maj 21st, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 21 maj 2013

Något är fel i vårt samhälle, när det sker upplop bland ungdomar som det i Husby.

Hur uppfostrar vi egentligen våra ungdomar? Var finns föräldrarna?

Vad är det för idioter i föreningen Megafonen, som tycker sig tala för alla i Husby men inte tar avstånd från våldet?

Händelserna i Husby kan inte ursäktas. Det handlar om ren brottslighet, som förstör för alla andra i stadsdelen. Kan inte Stockholm bättre än så här?

Sociala problem kan möjligen vara en förklaring, men det är aldrig en ursäkt. Vi borde vara bättre i vår stad.

Upprustning av allmännyttans fastigheter

söndag, maj 5th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 5 maj 2013

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vill rusta upp miljonprogrammet och påstår samtidigt att alliansen inte gör det. Där har han fel.

I Stockholm renoverar stadens bostadsbolag upp lägenheterna till nyskick för tio miljarder kronor. Stockholm styrs av alliansen. I Göteborg och Malmö, som båda styrs av socialister och miljöpartister, görs inget motsvarande.

Det är förstås bra att Fridolin vill att miljonprogrammet skall rustas upp. Det är dock alliansen som ser till att det blir gjort.

Staden har en ny grafisk profil

lördag, maj 4th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 4 maj 2013

Stockholms stad antog en ny grafisk profil i slutet av april. Den påverkar inte hur stadens stadsvapen framställs, men däremot hur text presenteras invid vapnet.

I den gamla profilen omgavs skölden av texten ”Stockholms stad” i en ring. Det var inget fel med det, men den nya profilen är bättre. Här är den gamla, som nu inte längre skall användas: Grafisk manual (pdf).

I den nya profilen står texten ”Stockholms stad” bredvid skölden. Det råder därför ingen tveckan om att vapnet bara är själva skölden. Däremot kan man ju fundera på om det är så bra att göra sköldfältet genomskinligt i vissa fall. Den nya profilen presenteras på Moderniserad grafisk profil och Ny grafisk profil gör stadens kommunikation tydligare.

Någon förändring i stadens heraldik görs alltså inte, däremot i hur den används och presenteras.

Borgerlig opinion i Stockholm

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

De flesta opinionsmätningarna som publiceras, undersöker opinionen på riksplanet och hur folk skulle rösta om det vore riksdagsval. Ibland mäts dock opinionen inför kommunalval i stora kommuner.

Dagens Nyheter publicerade igår en mätning som visar att det borgerliga övertaget består i vår stad. Det är glädjande siffror. Uppenbarligen uppskattar stockholmarna vad vi gör för dem.

En opinionsundersökning är dock alltid bara en undersökning där man har tillfrågat ett urval av befolkningen. Hur väl det speglar den verkliga opinionen kan man aldrig riktigt veta. Det är därför man pratar om felmarginaler.

Det finns inte heller någon fyraprocentsspärr till kommunfullmäktige, som det finns till riksdagen, där ett parti måste få minst 4 % av rösterna för att få vara med och dela på mandaten. Därför vet man aldrig riktigt hur många procent som krävs för att ett parti skall kunna komma in i fullmäktige. Staden är också indelad i sex valkretsar, vilket innebär att ett litet parti kan ha större chans att få vara med och dela på mandaten om det är särskilt starkt i ett visst område.

Av siffrorna kan man alltså inte med säkerhet veta om det skulle bli ytterligare ett parti i fullmäktige, även om detta vore ett valresultat. Även om ytterligare ett parti skulle komma in i kommunfullmäktige om det vore val idag, visar dock undersökningen att majoriteten för alliansen skulle bestå i rådssalen.

Idag publicerade Dagens Nyheter också en undersökning som visade allmänhetens kännedom om och förtroende för de ledande politikerna i Stockholms kommunalpolitik. Den artikeln hittar jag inte på tidningens hemsida just nu, så jag väntar med att kommentera den.

Budgetdebatt i KF

onsdag, november 16th, 2011

STOCKHOLM onsdagen den 16 november 2011

I dag och i morgon sammanträder kommunfullmäktige hela dagarna, för att fastställa budgeten för Stockholms stad för 2012. Debatten inleds med debatt mellan partiernas gruppledare.

Det är trevligt att företräda ett parti, vars gruppledare är så retoriskt slagkraftig. Den som inte har lyssnat på Sten Nordin tidigare, kan gärna göra det idag. Debatten direktsänds med ljud och bild på stadens hemsida.