Inlägg taggade med ‘statsskick’

Svensson Smith (mp) vill strunta i riksdagen

onsdag, november 26th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 26 november 2014

Även om riksdagen röstar för att byggandet av förbifarten skall återupptas i januari, så tycker trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (mp) att en partigemensam överenskommelse mellan hennes parti och socialdemokraterna smäller högre (Dagens Industri). Det är inte klokt.

Svensson Smith tycker alltså att man kan sätta sig över Sveriges lagstiftande församling bara för att man inte håller med om vad dess majoritet tycker. Förstår hon vad hon själv säger? Vill hon sätta sig över parlamentarismen, den grundläggande principen i vårt statsskick? Maktens arrogans är ganska fräck.

Damberg (s) angriper parlamentarismen

tisdag, november 25th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 25 november 2014

Näringsminister Mikael Damberg (s) kritiserar Sverigedemokraterna för något de senare ännu inte har gjort och som de för övrigt har all rätt att göra, nämligen att rösta nej till regeringens budgetproposition. Damberg tycker att Sd behandlar riksdagen som en ”lekstuga” (Aftonbladet).

Jag gillar inte Sverigedemokraternas politik, men det är inte Sverigedemokraternas politik som Damberg angriper. Damberg angriper Sverigedemokraternas potentiella utnyttjande av parlamentarismens spelregler.

Tar man Damberg på allvar, så kritiserar han Sverigedemokraterna för att de kan tänkas vilja utnyttja en rätt som vårt statsskick ger dem. Damberg passar också på att kritisera Alliansen och tycker av oklar anledning att Alliansen också skall ta ansvar för vad Sverigedemokraterna eventuellt gör.

Sverige har ett parlamentariskt statsskick. Det innebär att regeringen måste ha riksdagens förtroende, särskilt i centrala frågor som statsbudgeten. Det borde Damberg veta. Socialdemokraterna har historiskt alltid förespråkat just det statsskick som vi nu har.

Det är regeringen som har ansvar för att dess förslag kan få stöd i riksdagen. Det stödet skall inte erhållas genom att med maktspråk försöka skrämma oppositionen att inte rösta som oppositionen vill. Dambergs angrepp mot Sverigedemokraterna och mot Alliansen är faktiskt ett angrepp mot Sveriges statsskick.

En till person i tronföljden

fredag, februari 21st, 2014

HÄSSELBY fredagen den 21 februari 2014

Dagens Nyheter meddelar, förvånande nog, att det skulle vara oklart huruvida den nyfödda ingår i tronföljden.

Av någon underligt anledning är Hovet okunnigt om den lagstiftning som är tillämplig avseende tronföljden.

Successionsordningen ställer inget krav på svenskt medborgarskap för att ingå i tronföljden. Det är en helt annan sak att man enligt regeringsformen måste vara svensk medborgare för att utöva rollen som statschef. Dessutom är det klart att den nyfödda flickan är svensk medborgare enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eftersom hennes mamma är det.

Grattis till prinsessan Madeleine och hennes make, för dottern de har fått!

Egypten och demokratin

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Egyptens demokratiskt valde president Mohammed Mursi avsattes för ungefär en månad sedan.

Jag gillade inte Mursis politik, eftersom han tycktes vilja inskränka de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det svårt att påstå att han inte var Egyptens folkvalde ledare.

USA:s utrikesminister John Kerry (D) har nu sagt, att när militären avsatte Mursi så återinförde de demokratin. Jag tror att hans resonemang går ut på, att demokrati inte bara handlar om att vara folkvald utan även om att som vald ta ställning för och slå vakt om rättssamhället och de mänskliga rättigheterna. Det syntes Mursi inte vara så intresserad av att göra.

Men Mursi var ändå demokratiskt vald. Utvecklingen i Egypten visar att det kan finnas demokratiska problem med att ha en demokratiskt vald statschef. En folkvald ledare med stora maktbefogenheter och som inte har någon annan auktoritet över sig eller vid sidan om sig, kan få för sig att göra som han vill. Det såg man i Tyskland på 1930-talet också.

Det är bättre med en konstitutionell, ärftlig monarki, med ett statsskick där rättsskipning, maktdelning och parlamentarism i en demokratiskt vald riksdag på ett respektfullt sätt kan balansera olika makthavares inflytande mot varandra, och militären inte spelar någon annan roll än att försvara rikets gränser. Egypten kanske borde bli ett kungarike igen.

Italien borde återinföra monarkin

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

I Italien har man i år haft svårt att utse både statschef och regeringschef. Det är inte första gången.

Om landet återinförde monarkin, skulle man i alla fall slippa problemet med vem som skall vara statschef.

Tyskland den 9 november

torsdag, november 8th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 9 november

I Tyskland är dagens datum förknippat med motstridiga känslor, när man tänker tillbaka på 1900-talet.

Det var den 9 november 1989 som Berlinmuren föll. Det var en av de viktigaste händelserna i landets 1900-talshistoria. Det var början till slutet för den östtyska diktaturen och mindre än ett år senare var Tyskland enat. En så vacker händelse hade kunnat leda till återkommande firanden, om det inte vore för att den 9 november är förknippat med mindre trevliga historiska händelser.

Den 9 november 1918 avsattes den tyske kejsaren och Tyskland utropades till republik. Wilhelm II, som inte hade velat ha första världskriget, fick skulden för kriget när landet förlorade. I stället infördes den svaga Weimarförfattningen, som 1933 ledde till att nationalsocialisterna så gott som fullt konstitutionsenligt kunde ta makten och sedan avskaffa konstitutionen.

Nationalsocialisterna valde sedan just den 9 november för att genomföra de judefientliga pogromer 1938, som de ironiskt nog kallade kristallnatten, med anledning av alla sönderslagna fönsterrutor i butiker som judar ägde. Hundratals judrar mördades och ytterligare tiotusentals föstes samman och fördes till koncentrationsläger av det enda skälet att de eller någon av deras föräldrar, far- eller morföräldrar hade eller hade haft judisk trosbekännelse.

1990 valde man den 3 oktober till Tysklands nationaldag. Det var den dag då de östtyska delstaterna uppgick i Förbundsrepubliken och Tyskland var ett igen.

Den fria världens ledare och den ofria…

torsdag, november 8th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 8 november 2012

Presidentvalrörelsen i USA har varit intressant att följa. I en annan av världens stormakter, Kina, har man också haft frågan om landets ledare uppe till beslut.

Kina är däremot ingen demokrati, så där har det inte funnits någon intressant valrörelse att följa. Man har vetat långt i förväg vem som skulle ta över. Folket har inget inflytande, det är en liten grupp människor i det styrande partiet som bestämmer. Sådan är kommunismen.

Kina är ett vackert land med en stolt historia, men de sista hundra åren har varit hemska. I delar av landet är levnadsstandarden numera god, men i andra delar är landet fortfarande långt efter. Någon frihet finns inte heller för medborgarna.

Det vore bättre för landet – och för hela världen – om Kinas statsskick kunde reformeras. En konstitutionell monarki med parlamentarism och maktdelning, så att folket kunde ha medbestämmande i statens styrelse. Frihet för Tibet och Östturkestan, gärna också för Hongkong och Macao och för Taiwan om de boende där vill det.

Finland har valt en ny president

söndag, februari 5th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 5 februari 2012

Det står klart att Sauli Niinistö (saml) blir Finlands nye president (Hbl, DN, SvD). Han leder så stort i röstsammanräkningen att den andre kandidaten i den andra valomgågen Pekka Haavisto (gröna) redan har gratulerat honom till segern.

Niinistö var nära presidentposten redan i förra valet för sex år sedan, men förlorade då mot sittande presidenten Tarja Halonen. Det är förstås alltid svårt att utmana en populär sittande president.

Nu får Finland för första gången sedan 1982 en president som inte är socialdemokrat, och även om presidentens politiska roll inte är lika stor enligt 2000 års grundlag som under 1919 års regeringsform så har det ändå en symbolisk betydelse. Hur presidenten kan utöva sin roll diskuteras ständigt, men att kalla presidentvalet ett kungaval på grund av presidentens inskränkta makt, som Ann-Cathrine Jungar gör i SvD idag, förefaller något ogenomtänkt.

Den nye presidenten tillträder ämbetet vid nästa månadsskifte.

Vad skall det vara i stället?

söndag, juni 5th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 5 juni 2011

Jag har hittills undvikit att blogga något om den senaste tidens skriverier om kungen och de bilder på honom i mindre smickrande sammanhang som möjligen finns någonstans men som ingen har kunnat visa upp för allmänheten. Tonläget i hela debatten är så högt att det är tröttande redan från början. Det är svårt att riktigt se syftet med rapporteringen förutom en önskan om ytterligare utveckling av skandaljournalistiken.

Uppgiften om de påstådda bilderna är ju, även om de vore sanna, mindre komprometterande än många av de sexskandaler som politiker har gjort sig skyldiga till genom åren.

Allra märkligast är förstås somliga debattörers syn, att hela frågan skulle vara ett skäl att ifrågasätta monarkin som statsskick. Då gör man ingen skillnad på sak och person. Finns det någon som på allvar ansåg att USA skulle avskaffa republiken och införa monarki, för att president Bill Clinton på 1990-talet råkade ut för en sexskandal? Nej, jag minns inte ens att någon föreslog en sådan lösning på skoj.

Stödet för monarkin som statsskick synes hur som helst ganska oförändrat och den svenska monarkins fortbestånd har bekräftats genom demokratiska beslut i riksdagen år efter år. De som vill något annat, har inte heller förklarat vad de vill ha i stället. Vilken typ av republik önskar de egentligen? Det finns ju flera sorter, alltfrån Islands med en tämligen opolitisk president till Nordkoreas hårdhänta och slutna diktatur. Man kan inte bara förespråka avskaffandet av en institution utan att ha ett någorlunda genomtänkt förslag till vad den skall ersättas med.