Inlägg taggade med ‘statsrätt’

Regeringsskifte nu skulle kräva extraval

söndag, april 17th, 2016

HÄSSELBY söndagen den 17 april 2016

Den senaste tiden har jag mött många väljare, som tycker att de borgerliga partierna (Alliansen) borde fälla regeringen och överta regeringsmakten själv.

Det låter förstås som en lockande tanke, men hur skulle det gå till i praktiken?

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet en relativ majoritet i riksdagen sedan valet 2014. Tillsammans med Sverigedemokraterna, och om Miljöpartiet räknas som socialistiskt, finns det en absolut socialistisk majoritet i riksdagen.

Några opinionsundersökningar på sista tiden har pekat på möjligheten till borgerlig majoritet, men det förutsätter ju ett val.

Om nuvarande regering skulle fällas utan extraval, skulle en eventuell borgerlig regering som komme i dess ställe behöva lita på hoppande majoriteter. Det vore ett ännu mer osäkert läge än det som nuvarande regering har att hantera.

Riksdagsoppositionen kan fälla regeringen, men kan inte utlysa extraval.

Vore det vettigt att fälla regeringen och tillträda regeringsmakten bara för att omedelbart utlysa extraval?

Åter till ordningen

lördag, oktober 10th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 10 oktober 2015

I går röstade en majoritet på Kristdemokraterna riksting (så kallas deras partistämma) att partiet skulle lämna decemberöverenskommelsen. Kristdemokraterna lämnade därför överenskommelsen omedelbart.

Senare samma dag bestämde den moderata partistyrelsen att även Moderata samlingspartiet skulle lämna decemberöverenskommelsen. Även Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna meddelade samma dag att de lämnade överenskommelsen. Alltså är överenskommelsen inte längre giltig.

Statsminister Löfven kritiserar de borgerliga eftersom de har brutit ett avtal.

Ingångna avtal skall enligt grundregeln visserligen hållas. Å andra sidan stred decemberöverenskommelsen mot konstitutionen. Att bryta den innebär därför att man återgår till ordningen.

Detta med statsministerns ställföreträdare…

lördag, juli 18th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 18 juli 2015

Jag trodde att Åsa Romson var statsministerns ställföreträdare jämlikt 6 kap. 10 § regeringsformen. Hon kallas ju vice statsminister, och det är en titel som normalt betyder detsamma som statsministerns ställföreträdare, en populär titel för samma sak.

Nu visar det sig, att Romson inte alls är vice statsminister. Hon bara kallas det, utan att vara det (DN).

Det ser alltså ut som om socialdemokraterna har blåst miljöpartisterna på ställföreträdarposten för statsministern. Miljöpartisterna vill inte erkänna att de skulle ha blivit lurade, de säger att de var medvetna om detta redan från början. Så kanske det var, men det förefaller underligt att de skulle ha gått med på en sådan sak.

Men vem är jag att döma? Det är en intern fråga för regeringen.

Om statsministern skulle falla ifrån…

torsdag, juli 16th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 16 juli 2015

Statsminister Stefan Löfven (s) åkte akut till sjukhus och genast exploderar sociala media med oro över att Åsa Romson (mp) skulle bli statsminister.

Romson är förvisso statsministerns ställföreträdare, men det betyder inte att hon blir statsminister om statsministern faller ifrån. Hon blir tillförordnad statsminister tills en ny statsminister har utsetts och det skulle i så fall med all säkerhet bli en socialdemokrat.

För övrigt mår Löfven visst redan bättre. Det är ju bra.

Att tagga en underdånig hyllning

fredag, juli 10th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 10 juli 2015

Riksarkivet, som genom statsheraldikern är ansvarig för offentlig heraldik i Sverige, har avrått en man från att tatuera in Sveriges riksvapen på sin kropp (DI). Inte för att det är olagligt – det är det inte – utan för att de kan ge fel signaler.

Biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab avrådde, för att riksvapnet kan ge en antydan om att den tatuerades kropp tillhör statsverket. Korrekt så.

Riksvapnen är ju nämligen bara statens symboler. Till skillnad från Sveriges flagga, är de inte också en symbol för svenska folket. Statens härolder bar förr i tiden tunikor med tre kronor på.

Fast i rätt kontext, alltså om riksvapnet skulle ingå i ett större tatuerat motiv, så skulle det nog hyggligt tydligt framgå att vapnet inte fanns där som en egendomsmarkör utan mer som en underdånig hyllning till Konungariket Sveriges krona.

Synpunkter på opinionssiffrorna

torsdag, juli 9th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

Opinionssiffrorna för Moderaterna går neråt. Enligt Demoskops senaste mätning (Expressen) har partiet nu 23,1 % stöd i väljarkåren, vilket är en nedgång på hela 3 procentenheter sedan den förra mätningen en månad tidigare.

23,1 % är ändå historiskt sett bra siffror för Moderaterna. Partiet är Sveriges näst största parti, efter socialdemokraterna som i samma mätning får 25,5 %. I ett historiskt perspektiv är de socialdemokratiska siffrorna en katastrof, det partiet hade under många decennier ständigt över 40 %:s väljarstöd och har under de senaste decennierna normalt ändå legat mellan 30 och 35 %.

Mot bakgrund av att Moderaterna och de andra borgerliga partierna fortfarande passivt stödjer den sittande röd-gröna regeringen genom den konstitutionellt synnerligen tveksamma decemberöverenskommelsen, så förvånar det mig faktiskt att mitt parti ändå har så högt stöd i opinionen som det har. De enda skäl som talar för decemberöverenskommelsen är praktiska skäl – man vill inte behöva hantera en regeringskris.

Moderaterna borde släppa decemberöverenskommelsen och börja bedriva oppositionspolitik på riktigt. Det skall bedrivas ordentlig liberalkonservativ oppositionspolitik.

Om det leder till att det blir regeringskris, så är det ingen nackdel. Tvärtom.

I en parlamentarisk demokrati jobbar partierna alltid för att få inflytande och för att komma i regeringsställning. Ett oppositionsparti som inte ständigt är berett att överta regeringsmakten, borde inte kalla sig oppositionsparti.

Scouter är alltid redo. Detsamma måste gälla för politiker. Kom igen nu, Anna!

Besvikelse

söndag, december 28th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 28 december 2014

Jag startade strax efter valet i september i år Facebookgruppen ”Anna Kinberg Batra som statsminister”, eftersom Fredrik Reinfeldt på valdagskvällen hade aviserat sin avgång som partiledare. Jag lämnade den igår med anledning av den så kallade ”decemberöverenskommelsen”, som Anna uppenbarligen ligger bakom å moderaternas vägnar.

Det är inte utan att jag är mycket besviken både på mitt parti och på den partiledarkandidat som jag ärligt talat trodde skulle bli ett lyft för Moderata samlingspartiet.

Nu gör man en politisk uppgörelse med den löfvenska expeditionsministären och låter den således återfå statusen av normal regering utan varken talmansrunda eller extraval. Både regeringen och Alliansen bryter därmed mot parlamentarisk praxis sådan den har utvecklats och gällt i vårt land sedan den allmänna rösträttens införande i början av 1900-talet.

Dagens Bibelord att tänka på får nog bli Luk. 23:34: ”Jesus sade: ‘Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’…”

NU är det lekstuga i riksdagen

lördag, december 27th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 27 december 2014

Regeringens budgetproposition röstades ner i riksdagens kammare tidigare denna månad. Enligt parlamentarismens regler innebär det att regeringen skall avgå.

Det finns ett alternativ för regeringen, om den inte vill avgå omedelbart. Det är att utlysa extraval. Det meddelade statsminister Löfven att han skulle göra så snart det var legalt möjligt i slutet av december.

Från det att budgetpropositionen har fallit och tills regeringen faktiskt har avgått är den en expeditionsministär och skall därför inte fatta politiska beslut. Det innefattar politiska överenskommelser.

Nu har regeringen i stället gjort upp med Alliansen. Överenskommelsen kallas ”decemberöverenskommelsen” (läs mer i DN, SvD, SVT). Det innebär att man struntar i våra konstitutionella regler.

Självklart hade man kunnat göra en överenskommelse mellan Alliansen och regeringen, men inte innan Löfven hade blivit entledigad från uppdraget som statsminister. Så enkelt är det. Är det så svårt att förstå?

Tre oacceptabla lösningar på regeringskrisen

fredag, december 26th, 2014

HÄSSELBY annandag jul 2014

Som en uppföljare på mitt senaste blogginlägg, som jag skrev i tisdags, så vill jag kommentera några av ”lösningarna” på regeringskrisen som Dagens Nyheter skrev om dagen efter, d.v.s. dagen innan julafton. Det märkliga är nämligen, att de tre ”lösningar” som Jonas Hinnfors presenterar för Dagens Nyheter, är konstitutionellt oacceptabla – samtidigt som Hinnfors presenteras som professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Regeringen Löfvens budgetproposition röstades ner i riksdagens kammare. I den situationen finns det bara två parlamentariskt godtagbara lösningar: 1) antingen avgår regeringen och låter talmannen sondera möjligheterna för en ny regering med samma parlamentariska förutsättningar, eller 2) så utlyser regeringen extraval.

Statsminister Löfven valde alternativ 2. Hinnfors låtsas inte om alternativ 1 utan hittar i stället på tre andra ”lösningar”. Det är tre ”lösningar” som visserligen med en rent rättspositivistisk syn på vår konstitution inte är förbjudna, men som utifrån parlamentarismens regler aldrig kan godtas och som därför går emot regeringsformens intentioner.

En professor i statsvetenskap borde veta bättre än att föreslå att man skall bryta mot grundlagen.

Hemliga samtal pågår kanske…

måndag, december 22nd, 2014

HÄSSELBY måndagen den 22 december 2014

Idag rapporterar många massmedier (bl.a. SvD och DN), att det pågår ”hemliga” förhandlingar mellan regeringen och de borgerliga oppositionspartierna. Skälet skulle vara att underlätta för framtida minoritetsregeringar att få igenom sina budgetförslag i riksdagen, eftersom man inte gillade att budgetpropositionen röstades ner tidigare denna månad. Dessutom vill man undvika ett extraval.

Om det nu är så, är det underligt. Även om man inte gillar det som hände i budgetomröstningen, så är det ett bevis för att det parlamentariska systemet fungerar. Det är riksdagens majoritet som bestämmer i Sverige, oavsett hur majoriteten råkar se ut för dagen.

Och om regeringen Löfven inte utlyser extraval, så skall den avgå och låta talmannen sondera efter parlamentariskt underlag för en ny regering – eftersom regeringen Löfven förlorade budgetomröstningen.