Inlägg taggade med ‘språk’

Politiskt korrekt definierat

söndag, mars 20th, 2016

HÄSSELBY söndagen den 20 mars 2016

Igår kom jag kontakt med en person, som utan att skämmas påstod att hon tillhörde ”PK-maffian”, vilket hon vidare ansåg att alla normalbegåvade människor borde göra. Det framstår inte som särskilt begåvat.

PK är förkortning för politiskt korrekt. Politiskt korrekt är ett skällsord som avser personer som vill inskränka andras yttrandefrihet om de inte uttrycker åsikter, som enligt de politiskt korrekta tillhör mainstreamåsikten i samhället.

Enligt de politiskt korrekta, så får man bara ha åsikter som ryms inom ett relativt snävt politiskt spektrum. Andra åsikter är inte korrekta och skall tystas. De politiskt korrekta anser sig inte ens behöva argument för att tysta åsikter som inte följer deras norm för vad som får uttryckas. Det som tillåts, finns i den så kallade åsiktskorridoren.

Begreppet politiskt korrekt importerades från USA på 1980-talet, där political correctness hade uppstått som begrepp. Fenomenet som sådant har dock funnits mycket längre än så.

Vad som är politiskt korrekt rent åsiktsmässigt kan inte definieras, särskilt inte över tid. Det som är politiskt korrekt förändras över tiden och skiljer sig mellan olika samhällen. Det politiskt korrekta är alltså varken vänster eller höger. Ofta tillhör det däremot någon form av påstådd politisk mitt.

Så vilken normalbegåvad människa vill vara politiskt korrekt? Sannolikt ingen, om man vet vad begreppet betyder.

För den som är politiskt korrekt är inte demokratisk, oavsett hennes egna åsikter, i och med att hon vill inskränka andras yttrandefrihet.

Samlingspartiet på besök

lördag, maj 4th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 4 maj 2013

Idag har Moderata samlingspartiet i Stockholm besök av företrädare för Samlingspartiet.

Samlingspartiet är Moderata samlingspartiets ideologiska motsvarighet i Finland. Som alla finska politiska partier har Samlingspartiet två officiella namn, ett svenskt och ett finskt, eftersom både svenska och finska är officiella språk i Finland. Samlingspartiets finska namn är Kokoomus.

När mitt parti, som då hette Högerpartiet, skulle byta namn 1969, såg man till det finska partiet för inspiration. Man tog också begreppet moderat, som hade använts av måttfullt konservativa grupper i den svenska riksdagen och flera kommuner under 1900-talets början, grupper som var partiets ideologiska och organisatoriska föregångare. Sedan 1969 heter partiet därför Moderata samlingspartiet.

Samlingspartiet bildades när det politiska landskapet i Finland ritades om till följd av självständigheten 1917 och partiet förespråkade från början att det självständiga Finland skulle behålla ett monarkistiskt statsskick. Det förespråkar marknadsekonomi, låga skatter och fri företagsamhet. I det senaste riksdagsvalet blev det Finlands största parti och kunde besätta statsministerposten. Finlands nuvarande president är också samlingspartist.

Afrika i ord och bild

torsdag, april 11th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 11 april 2013

Idag öppnade fotoutställningen ”Africa is a Great Country” på Liljevalchs. Jag har inte varit där själv, men allt tyder på att det är en bra utställning.

Namnet på utställningen stör mig lite. Visst har man rätt att kalla en utställning vad man vill, särskilt i konstnärliga sammanhang, och namnet syftar väl på det storslagna i det afrikanska landskapet. Samtidigt är Afrika en hel världsdel. Afrika är mer än ett land.

Kanske är jag fånig som märker ord på det viset? 🙂

Något om degenererade varumärken

måndag, april 1st, 2013

HÄSSELBY annandag påsk 2013

Det har uppmärksammats att det amerikanska företaget Google, Inc., känt för sin Internetsökmotor med samma namn, inte gillar att ordet ”ogooglebar” har tagits upp i svenska ordlistor. Somliga tycker att det är löjligt av ett företag att göra en sådan markering, men jag anser att det är fullt förståeligt.

Google® är ett varumärke. Som ägare till varumärket, vill företaget Google, Inc. förstås att ordet skall ge positiva associationer.

Ett varumärke kan ibland degenerera. Med det avses, att det som från början var ett ord för en produkt eller tjänst från ett visst företag, blir ett ord i allmänspråket för produkter och tjänster av det slaget. Bland ord i vårt språk som från början har varit varumärken men sedan har degenererat, finns freon, galon, mack (som i bensinmack) och termos.

Företag som äger ett visst varumärke, kan ibland godta en viss förskjutning på väg till degeneration, eftersom det gör att företagets varumärke på något sätt kan uppfattas som marknadsledande, men de vill inte att varumärket skall degenereras så pass att ordet förlorar sitt skyddsvärde. Ett ord som finns i allmänspråket får nämligen inte vara varumärkesskyddat.

Google, Inc. har på det sättet godtagit ordet ”googla” med betydelsen ”söka på Internet”, eftersom det antyder att sökmotorn Google® är marknadsledande. Samtidigt vill de inte att ordet skall degenerera helt och hållet. Ordet ”ogoogelbar” har ju dessutom en negativ klang, det antyder att sökmotorn Google® inte kan användas till alla upptänkliga sökningar.

Så jag har full förståelse för Google, Inc.:s synunkter.

Samtidigt kan Google, Inc. inte påverka hur språket utvecklas, särskilt inte genom att kontakta ordlisteredaktioner. Svenska ordlistor är i regel endast deskriptiva, inte normativa. Google, Inc. får nog hellre jobba med marknadsföring, för att kanske få till bättre associationer för sitt varumärke bland oss svensktalande.

Informationsbortfall

söndag, mars 31st, 2013

HÄSSELBY påskdagen 2013

I senaste numret av tidskriften Neo, citeras justitierådet Martin Borgeke:

”– Det gäller för domaren och domstolen att få ner allt av betydelse på papper, så att den som sedan läser kan förstå hur det var. Men det är ganska svårt att bara läsa en dom och få alla nyanser. Du måste ha klart för dig att här finns det ett informationsbortfall.”

Det är ett underligt uttalande, i och med att han mer eller mindre underkänner sitt eget arbete. Ändå skall han vara en av Sveriges bästa jurister.

Det hör till, att en dom inte bara skall innehålla ett domslut utan också domskäl. Av domskälen skall man kunna förstå, varför domstolen har dömt som den har gjort. Om det föreligger ett informationsbortfall i en dom, som leder till att den som läser domen inte kan förstå vad som hände och varför domen blev som den blev, så har inte domstolen gjort ett tillräckligt bra jobb.

Domstolen måste kunna förklara varför den dömer som den gör. Det är grundläggande i en rättsstat.

Att vara med människa

fredag, december 28th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 28 december 2012

Röda korset har för närvarande en kampanj med sloganen ”Är du med människa?” Det är en underlig slogan, språkligt sett.

Rimligen betyder ”Är du med människa?” ungefär det samma som frasen ”är du med barn?”, en fras som inte riktigt verkar passa in. Av kampanjens syfte att döma, är avsikten snarare antingen att säga ”Är du med, människa?” eller ”Är du medmänniska?” Förmodligen är tretydigheten avsiktlig, för att man skall reagera och tänka efter.

Särintresse kontra allmänintresse

lördag, oktober 22nd, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 20 oktober 2011

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv gillar inte att bli kallad ett särintresse. Det kan jag på något sätt förstå, för begreppet särintresse har ofta en negativ klang. Samtidigt måste man nog tänka igenom vad begreppet egentligen betyder.

Särintresse är ett intresse som inte är ett allmänintresse. De orden är lexikalt varandras motsatser. Särintresset företräder normalt en viss grupp i samhället.

Alla de olika personer som jobbar för allmänintresset, jobbar å andra sidan inte för allmänintresset utifrån samma utgångspunkter. De som jobbar för samhället som helhet, gör nämligen det med en ideologisk grund och den ideologiska grunden skiftar från person till person. Det är en annan gränsdragning mot särintressen. Särintresset jobbar för sin grupp oavsett samhällsideologi. Särintresse kan alltså även ses som motsatsord till ideologiskt intresse.

Politiska partier är i regel ideologiskt styrda och vänder sig normalt till hela väljarkåren när de försöker locka väljare. De vill alltså jobba för allmänintresset. En förening som organiserar personer som har något sakligt gemensamt, i stället för något ideologiskt gemensamt, företräder däremot någon form av särintresse. Om man inte ser sig som ett särintresse, menar man väl i så fall att man har en ideologisk ståndpunkt?

Ordet särintresse må ha en negativ klang, men jag tycker inte att man skall se det som något negativt. Ser man på ordets neutrala betydelse, så är en organisation för arbetsgivare en form av särintresse.

Särintressenas röst måste också höras i debatten, annars blir debatten lätt alltför teoretisk. Särintressen skall aldrig avfärdas utan anledning, för det är särintressena som har fackkunskapen. Arbetsgivarnas, företagarnas, röst är bland de viktigaste i samhällsdebatten. Utan dem kan inget välstånd genereras i samhället.

Skolan måste lära ut språket

måndag, april 11th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 11 april 2011

Idag rapporterar både SvD och DN att många svenskar har svårt att förstå en del ord som används av myndigheter.

Det är underligt. Orden som tas upp som exempel i tidningarna är egentligen inga konstiga ord. Vad lär sig folk när de går i skolan egentligen?

Skolan måste se till att barn lär sig det de behöver kunna när de sedan blir vuxna. Jag minns från min tid i skolan, att vi ofta hade läxor där vi fick ett antal svåra ord ord som man skulle lära sig. De läxorna kunde vara lite roliga, för man skulle hitta på meningar som man skulle använda orden i. Sådant borde alla skolelever få göra.

Svenska myndigheter har förvisso ett krav på sig att använda ett lättförståeligt språk. Det är ett krav som har funnits på myndigheterna i över hundra år (faktiskt långt innan språklagen kom, till skillnad från vad författaren Lena Holfve tänker sig). Samtidigt kan man inte förenkla så mycket att språket förlorar sina nyanser och sin mening.

Självklart skall man som jurist och myndighetsanställd använda ett vanligt språk och lättförstådda begrepp, men lagen använder i vissa fall uttryck, som måste användas för att den exakta betydelsen inte skall gå förlorad. Det är ord och begrepp som måste läras ut, och inte bara på juristlinjen vid universitetet. De skall läras ut i grundskolan.

Ett folk med en hög bildningsnivå är en demokratisk tillgång, eftersom det ger medborgare som kan ta vara på sig själva och försvara sina rättigheter.

Bloggaren Juridikflickan är inte riktigt av samma åsikt som jag, hon tycker visst att det är juristerna som skall anpassa sig till ”vanligt” folk, men kommer också med en riktigt bra idé: ”Statsrådsberedningen svarta lista” bör kunna användas som ett lexikon för dem som har svårt att förstå betydelsen av vissa ord och begrepp.

”Svarta listan” används redan av många myndigheter, som en hjälp när tjänstemännen skall skriva. Varför inte använda den som lärobok i skolan också?

Snart är det val i Finland

söndag, april 10th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2011

Om en vecka är det val i Finland. Det blir ett spännande val, för det populistiska och fennomanska partiet Sannfinländarna har i opinionsmätningarna seglat upp som en utmanare till de tre partier som normalt växlar i rollen som landets största parti, Samlingspartiet, Centern och socialdemokraterna. Detta blir ännu intressantare, när man betänker att den finska grundlagen säger att det efter ett riksdagsval är det största riksdagspartiet som först skall få chansen att försöka bilda regering.

Sannfinländarna vill bland annat ta bort den obligatoriska svenskundervisningen i Finlands finskspråkiga skolor, även om partiledaren Timo Soini också har sagt att han inte vill ändra på svenskans grundlagsskyddade ställning som ett av Finlands två officiella språk. Det frisinnade Svenska folkpartiet, som delvis är ett intresseparti för finlandssvenskarna, argumenterar för att slå vakt om svenskan. Jonas Sjöstedt (v) rapporterar att Vänsterförbundet inte tar ställning i frågan.

Det förvånar mig att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill gå längre än Sannfinländarna när det gäller att ta bort det svenska språkets ställning i Finland. I Dagens Nyheters tryckta upplaga igår, sade Åkesson att han anser att svenska inte bör vara officiellt språk i Finland, och samma åsikt uttrycks av sveriedemokrater i Svenska Dagbladet idag. Åkesson vill tydligen att nationer och folkgrupper skall tvingas in i de ofta artificiella gränser som riksgränser utgör; staten Sverige skall vara svensk, men ingen annan stat skall ha något svenskt i sig? En utländsk svekofil kan han nog inte ha någon sympati för.

Ändå var Finland en del av Sverige i århundraden fram till 1809, det var ju därför det så kallade märkesåret uppmärksammades i båda länderna för två år sedan. De finska landskapen hade samma status i det svenska riket som landskapen på vår sida om Bottenhavet redan på medeltiden. De svenskspråkiga finländarna är inte något främmande inslag i vårt östra grannland.

(Man kan förstås bara spekulera i vad som hade hänt, om finska kriget 1808-09 hade gått annorlunda.)

Sannfinländarna är invandringskritiska. Partiet kallas ofta högerpopulistiskt, bland annat i Dagens Nyheter och av kommunalrådet Lennart Holmlund (s), men ekonomen Stefan Karlsson förklarar att deras politik i många delar snarare står till vänster.

Artighet kostar inget

söndag, april 3rd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 3 april 2011

När jag härom veckan fick veta att min hemsidas registrering på ”den officiella svenska webbkatalogen” efter flera år plötsligt hade raderats, trots att jag hade anmält att den hade fått en ny adress (denna sidas adress; den gamla kunde alltså inte längre hittas, för den fanns inte kvar), så blev jag lite ledsen. Redan innan raderingen hade jag fått autogenererade brev om att min sida inte kunde hittas. När jag fick det, anmälde jag sidans nya adress. När jag fick liknande brev igen, skrev jag till katalogtjänsten och påpekade att jag hade en ny adress som jag också hade anmält på det sätt som anges på katalogens hemsida.

När sidan väl hade raderats, skrev jag igen och frågade varför de nu hade raderat min adress och varför de inte hade tagit till sig tidigare brev. Då var deras svar inte ett ”förlåt”. Svaret var ”OK”.

OK för vem? Inte för mig.

Vad kostar det att vara lite artig? Katalogtjänsten är visserligen gratis, men innebär det att de inte skall behöva be om ursäkt, när de raderar en katalogpost utan att först kontrollera om de har fått meddelande om att den borde uppdateras?