Inlägg taggade med ‘socialpolitik’

Motarbeta våld inom familjer!

måndag, december 22nd, 2014

HÄSSELBY måndagen den 22 december 2014

Bland det värsta våld som någon kan utsättas för, är det våld man råkar ut för inom sin familj. Ingen borde behöva råka ut för det i hemmet, från dem som skall vara ens närmaste och käraste.

I Stockholms stad fick vi socialistiskt styre efter valet i höstas, efter åtta år med den borgerliga Alliansen. Det nya styret i Stadshuset genomför en del förändringar.

Bland föreningar som nu inte längre skall få stöd från Stockholms stad, finns riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), som arbetar mot den typ av inomfamiljärt våld som har fått den vulgära beteckningen ”hedersvåld” (egentligen finns det ju inget hedersamt alls i att utöva våld, allra minst mot sin egen familj). GAPF har sitt säte i Stockholm och har haft viss framgång i sitt arbete, även om det fortfarande finns mycket att göra.

Läs mer om GAPF på http://gapf.se.

Arbetet mot ”hedersvåld” behöver allt stöd det kan få. Om du vill ge, sätt in pengar på GAPF:s Plusgirokonto 400 92 96-7, eller SMS:a “GAPF xx″ (utan citationstecken och med summan i kronor du vill ge i stället för xx) till telefonnummer 72672.

Inte så goda gode män

fredag, augusti 16th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 16 augusti 2013

I ett uppmärksammat fall har man kommit fram till, att en person som är god man åt andra människor inte riktigt har skött sitt jobb. Vid närmare undersökningar har man konstaterat att det är fler gode män och förvaltare som också brister i utövandet av tjänsten. Det står mer om detta t.ex. I Metro idag.

Nu tycker justitieminister Beatrice Ask (m) att det är dags att se över lagstiftningen på området. Det är bra. För oss som har viss insyn i branschen, är det ju tyvärr ingen nyhet att det finns många gode män som kritiseras för hur de utför sina uppdrag.

Vinster i välfärden är inte fel

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

På senare tid har den ständigt återkommande debatten om vinster i välfärden tagit fart på nytt. Det blir lite tröttsamt i längden – inte på grund av de åsikter som uttrycks, utan på grund av de missuppfattningar om fakta som somliga lägger till grund för sina åsikter.

En verksamhet som inte får gå med vinst, kan inte överleva. Vinsten används för att betala löner, för nödvändig fortbildning och för investering i nya inventarier när de gamla är utslitna. En verksamhet som inte går med vinst, stagnerar.

Det samma gäller för övrigt även en offentligägd, budgetstyrd verksamhet. Om det offentliga inte budgeterar tillräckligt med pengar till verksamheten, drabbas den av samma stagnation som den privata verksamheten som inte kan gå med vinst.

Många som deltar i debatten missförstår begreppet vinst. De tror att bara handlar om övervinst. De förefaller tro att all vinst endast går till oerhörda löner åt företagsledarna eller placeras i skatteparadis. Så är förstås inte fallet. Det företag som skulle sätta precis all sin vinst på konto utomlands, skulle drabbas av samma problem som det företag som inte går med vinst alls.

Vinst är inte nödvändigtvis detsamma som övervinst. Om en verksamhet som helt eller delvis finansieras med skattepengar kan tjäna så bra att det kan ta ut övervinster och placera en del av sin vinst i skatteparadis, så är det å andra sidan inte nödvändigtvis ett tecken på att bolaget använder sina pengar fel. Verksamheten kan vara riktigt bra ändå och ersättningen som det offentliga har medgivit, kanske egentligen sätts för högt av landstinget.

Man måste studera varje företag för sig, för att ta ställning till om just det företaget använder sina pengar på ett vettigt sätt.

På väg mot inkvisition?

onsdag, mars 6th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 6 mars 2013

När man jobbar som juridiskt ombud, som jag gör, får man ofta frågan hur man kan jobba som försvarare åt någon som har begått hemska brott. Hur kan man försvara gärningen?

Det är nu inte gärningen som ett ombud försvarar i domstolen, utan det är den misstänkte personen. Ombudet har också en viktig roll i rättsväsendet, genom att för den misstänktes räkning se till så att allt går rätt till. Även den hemskaste människa har rätt till ett försvar i ett civiliserat samhället. Vi skall inte ha någon lynchjustis.

Det är en vanlig uppfattning, att samhället bör göra så mycket samhället kan för att motarbeta brottslighet. Det är något som Moderaterna förespråkar. Samtidigt är det lätt att förfalla till populism och bara ge resurser till den ena sidan i rättsväsendet – den som utreder brott å samhällets vägnar.

Åklagaren i ett kontradiktoriskt rättssystem som det svenska skall vara objektiv, men har samtidigt en partsroll. Det ligger något av en inbyggd motsättning i detta. Får åklagarsidan större resurser, samtidigt som försvarets resurser minskar, kan en bristande objektivitet hos åklagaren leda till en process som snarare blir inkvisitorisk, det vill säga att åklagaren får ett sådan övertag att domstolen – som verkligen skall vara objektiv – bara har åklagarens utredning att luta sig på när domen skall avkunnas. En försvarare utan resurser har ju ingen möjlighet att företa egna utredningar.

Stefan Wahlberg skriver tänkvärt och bra om saken i Dagens Juridik i dag, mot bakgrund av den senaste rättspolitiska utvecklingen.

Wahlberg tar bland annat upp det faktum att många antar att offentliga försvarare ofta lägger på extra pengar på sina kostnadsräkningar till domstolen. Det är ett antagande som ofta saknar grund. Wahlberg hade faktiskt kunnat påpekan en sak till: att många offentligt betalda ombud ger in kostnadsräkningar som de självmant har pressat priserna på jämfört med det arbete de faktiskt har lagt ner. Det görs för att man vill vara säker på att få betalt enligt yrkandet.

I ett kontradiktoriskt rättssystem så måste det finnas möjlighet för försvararen att få betalt för sitt arbete av det allmänna. Annars blir det bara rika personer som har råd att försvara sig, och så vill vi väl inte ha det?

Olika former av samma vara

torsdag, december 20th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 20 december 2012

Snuset får vara kvar i Sverige än så länge, enligt nya EU-regler. Dock förbjuds smaksatt snus.

Tobak är skadligt för hälsan på olika sätt, så man kan fråga sig varför svenska staten engagerar sig så hårt för att snuset inte skall förbjudas. Varför är det så?

Svaret är enkelt: Därför att det är en viktig principfråga. Det har aldrig varit tal om att förbjuda röktobak. Det är ologiskt att förbjuda en tobaksform och inte en annan. Det vore som att förbjuda kokt potatis men tillåta potatismos.

Budgeten klubbad

torsdag, november 15th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 15 november 2012

Så var budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige över för i år. För den som vill veta mer om resultatet, rekommenderar jag följande länkar:

~ Moderaterna i Stockholms stad, Sten Nordin: Nu är budget för Stockholms stad 2013 antagen
~ Moderaterna i Stockholms stad, Ulla Hamilton: Ett framkomligt Stockholm som är tryggt och snyggt
~ Moderaterna i Stockholms stad, Joakim Larsson i äldreomsorgsdebatten under budgetfullmäktige i Stockholms stad
~ Moderaterna i Stockholms stad, Marie Ljungberg Schött: Stora satsningar på socialtjänsten i Stockholms stads budget 2013

Valfrihet, defintion…

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige tycker Ann-Margrethe Livh (v) att det inte är valfrihet att få välja vem man skall få sin service från. Valfrihet enligt henne är bara att medborgarna skall få välja vad hemtjänstpersonalen skall göra åt dem, inte vilken hemtjänstpersonal som skall komma till dem.

För oss till höger ingår båda dessa saker i valfriheten.

En ändring av lagen hjälper inte i nu aktuellt ärende

lördag, september 22nd, 2012

HÄSSELBY lördagen den 22 september 2012

Nu väcks tanken på lagändringar (DN, SvD) för att undvika situationer lika den jag skrev om här igår. En lagändring kan dock inte hinnas med och hjälpa i det aktuella fallet. Kanske är den lösning jag föreslog igår att föredra? Det är upp till de närmast berörda att ta ställning till det.

Lösningen: adoption

fredag, september 21st, 2012

HÄSSELBY fredagen den 21 september 2012

En liten flicka som är fransyska skall utvisas till Frankrike, eftersom hon enligt Migrationsverket inte har tillräcklig anknytning till Sverige. Problemet är bara, att ingen vet var hennes mor befinner sig och hennes far är okänd.

Som unionsmedborgare har man inte ovillkorlig rätt att bo i ett annat land inom Unionen. Det finns krav på att man skall ha möjlighet till egen försörjning.

Flickan har dock bott i Sverige i hela sitt liv och familjehemmet som tar hand om henne vill ha henne kvar. En enkel lösning vore i så fall att familjehemmet adopterar flickan.

Vänstern och vinster i vården

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

En del partier kommer ibland med utspel som inte går ihop. Som Vänsterpartiet nu: de vill i lag förbjuda vinst i vårdföretag som är offentligt finansierade.

Bolag som återinvesterar vinst i verksamheten skall dock fortfarande få finnas kvar.

Om nu bolagen inte får gå med vinst, då kan det ju inte finnas någon vinst att återinvestera i verksamheten. Deras följdtanke om att vissa företag ändå skall få finnas kvar kan ju hur som helst inte uppfyllas.