Inlägg taggade med ‘skola’

Linköpings kommun kränker yttrandefriheten

måndag, maj 25th, 2015

HÄSSELBY måndagen den 25 maj 2015

Förra året blev folk – med rätta – förnärmade över vissa budskap som framfördes på banderoller uppsatta på studentflak. Somliga yttranden var otrevliga, sexistiska och rasistiska.

Svenska skolor skall utbilda elever i demokrati och medmänsklighet. Dåliga budskap från eleverna tyder snarast på att skolan har misslyckats i sitt uppdrag.

I år kommer Linköpings kommun att förhandsgranska budskap på studentflak i sin kommun (Corren). Det är inget annat än censur. Kommunen har inte rätt att ägna sig åt detta, det är en inskränkning av elevernas yttrandefrihet så som den fastställs i våra grundlagar.

Även om man tycker illa om de budskap som framförs, så har kommunen som myndighet inte rätt att förhandsgranska dem. Det är dessutom rent praktiskt lite väl sent att komma sista dagen i skolan och ha synpunkter på elevernas texter ur ett moralperspektiv – i stället för att sedan tidigare ha sett till att samhällskunskapen håller en vettig nivå i skolan.

Linköpings kommun borde tänka om.

Exempel på en god nyhet

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober

Apropå goda nyheter (se föregående inlägg), här kommer en, rapporterad av the Examiner i USA: Texas: Publishers refuse to include creationism in science textbooks.

Läroboksförfattare och deras förlag i Texas har gått samman och vägrar ta med uppgifter om kreationism och intelligent design i sina naturvetenskapliga läroböcker. Detta trots att somliga ”konservativa” ”kristna” politiker har velat lägga in detta i läroplanen.

Jag betraktar mig själv som både konservativ och kristen, men anser att kreationism inte har i naturvetenskapsundervisningen att göra. Första Mosebok berättar om hur Gud skapade världen, men det är inte en berättelse som är avsedd att tolkas bokstavligt.

Socialdemokratisk detaljstyrning

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober 2013

Socialdemokraterna förnekar sig inte. Allt är politik i deras värld, och politiken skall in och rådda i företags och andras praktiska hantering av sin verksamhet.

Idag skriver f.d. skolministern Ibrahim Baylan (s) på DN Debatt, att skolors rektorer skall ha en till chef vid sin sida som skall ta hand om administration, så att rektorn kan ägna sig åt pedagogik och personal.

Det är kanske en idé som kan prövas, men varför skulle beslut om det tas på politisk nivå? Det bör vara upp till varje skola för sig, att bestämma hur administrationen skall skötas.

Dessutom tror jag att det är fel att ha dubbla chefer. Det bör alltid vara en person som har det yttersta ansvaret.

Vem förespråkar strejkbryteri?

fredag, april 26th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 26 april 2013

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk för en del av sina medlemmar, med start från och med måndag. Det skulle bland annat gälla personal i skolor.

Jag blev idag uppringd av en mamma till skolbarn, som var orolig för att barn inte kommer att få den näringsriktiga skolmat som de enligt lagen skall få: Eftersom skolmatspersonalen kommer att strejka, kommer barnen inte att få lagad mat i skolan och barnens föräldrar har i stället uppmanats att skicka med barnen matsäck till skolan i nästa vecka.

(Jag sitter inte i utbildningsnämnden. Det är egentligen den nämndens ledamöter man skall vända sig till för detta. Jag blev kontaktad som ledamot av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, men skolorna i Stockholm är inte stadsdelsnämndernas ansvar. Jag pratade förstås ändå en stund med kvinnan.)

Den här mamman hade läst på Internet, att man borde protesera mot att barnen inte får mat i skolan när skolmatspersonalen går i strejk. Föräldrar har visst uppmanats att försöka förmå kommunen att se till att barnen får vanligt skolmat trots strejken.

Jag vet inte vilken sida på Internet det handlade om, men om jag förstod saken rätt, var det en sida som facket låg bakom. Det låter underligt.

När personal går i strejk, är det en allmän regel, att arbetsgivaren inte får kalla in annan personal för att utföra de strejkandes arbetsuppgifter. Det kallas strejkbryteri och är inte tillåtet. Undantag gäller endast för direkt samhällsnödvändiga uppgifter, som inte kan undvikas.

Detta innebär förstås att tredje man kan drabbas av följderna av en strejk. Tredje man är i detta fall skolbarnen. Det är riktigt synd.

Men lagen är som den är. Arbetsgivaren kan inte gripa in och är inte heller tvungen att göra det. Arbetsrättsliga konfliker räknas i regel som sådan force majeure som innebär att man inte är tvungen att uppfylla allt det som man annars måste uppfylla.

Finns det verkligen en sida på Internet, som facket ligger bakom, som förespråkar att man skall uppmana kommunen till strejkbryteri? Det måste väl vara en missuppfattning?

Vi förbättrar skolan

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige förespråkar alliansen fokus på lärande i skolan. Det skall vara ordning och reda i skolan och varje elev skall få sina behov av lärande tillgodosedda. Vi är fortfarande på väg bort från socialismens likriktade skola, det tar tid men det blir bättre. Valfriheten är möjliggjord genom skolpengen, som har demokratiserat skolvalen och gör att föräldrarnas rikedom inte längre har någon avgörande betydelse för möjligheten att välja skola. Det skall inte längre vara möjligt att gå igenom grundskolan utan att lära sig läsa, skriva och räkna, vilket märkligt nog har varit accepterat under tidigare styres tid.

Andra dagen av budgetfullmäktige

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

Budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige fortsätter nu idag, torsdag.

I går kväll avslutade vi förhandlingarna med några omröstningar.

Vi hade bland annat en votering om att kommunen skulle ha en massiv satsning på att alla skolbarn skall lära sig simma, vilket oppositionen hade föreslagit. Det avslog vi, eftersom den saken redan ingår i skolans uppdrag. Det är inte bara onödigt utan även formellt fel att besluta om något som redan gäller.

Skola för alla barn

lördag, november 10th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 10 november 2012

Att det är viktigt att alla barn går i skolan har uppmärksammats i samband med skadeskjutningen av flickan Malala Yousufzai i Pakistan.

Den som sköt henne, ansåg av oförklarlig anledning att flickor inte skall gå i skolan. Utöver att förövaren är ond genom att ha begått ett hemskt brott riktat mot ett barn, så är förövaren också en idiot.

Alla barn skall gå i skolan. Pakistan borde ha skolplikt precis som Sverige och den som hindrar barnen att gå i skolan skall bestraffas.

Idag den 10 november uppmärksammas flickors rätt att gå i skolan genom en global Malala Yousufzai-dag.

Komma upp i smöret eller gå ner med lättmargarinet…

söndag, oktober 21st, 2012

HÄSSELBY söndagen den 21 oktober 2012

I veckan uppstod debatt kring smör, lättmargarin och vad som egentligen är nyttigast att äta, mot bakgrund av att många skolor i Stockholm har ratat smöret till förmån för lättmargarin. Livsmedelsverket har rekommenderat det senare.

Samtidigt tyder de flesta vetenskapliga undersökningar på att barn skall äta animaliskt fett, det är bra när de växer och för hjärnans utveckling. De undersökningar som förespråkar lättmargarin är inriktade på vuxna.

I European Heart Journal har för övrigt nyligen publicerats en undersökning, som visar att det inte alls är en nödvändig koppling mellan fetma och kroniska sjukdomar. Många med övervikt och fetma är lika friska som smala personer med god kondition.

Jag är av uppfattningen att varje skola själv skall bestämma vilken mat den skall servera, så länge maten är god och näringsriktig. Politiker skall inte detaljstyra det. Om vetenskapliga fakta talar för att barn skall äta smör, så är det dock något jag hoppas att skolorna tar till sig.

Hundar hjälper skolbarn

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

Hunden är människans bästa vän och kan hjälpa människor med alla möjliga saker. Hundar kan inte läsa, men i Årsta har man ändå kommit fram till att hundar kan hjälpa barn att bli bättre på att läsa. Hundarna hjälper barn med koncentrationssvårigheter. Det är riktigt bra.

Mp vill detaljstyra maten i skolan

tisdag, augusti 28th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 28 augusti 2012

Miljöpartiet de gröna i Stockholm vill tvinga alla skolor att en dag i veckan endast servera vegetarisk mat. Det är en onödig detaljstyrning som politiker inte skall ägna sig åt.

Så länge maten i skolan är näringsrik, skall vi politiker inte blanda oss i vilken mat som serveras. Det är den enskilda skolan som skall bestämma själv.

Miljöpartisterna hänvisar till att det skulle vara bättre för miljön med vegetarisk mat. ”Köttproduktion och följaktligen köttkonsumtion har bevisat stora negativa effekter på miljön,” påstås det i Dagens Nyheter idag.

Förvisso finns det köttproduktion som har negativa konsekvenser för miljön, men det gäller inte all köttproduktion. Dessutom finns det produktion av spannmål och andra vegetariska livsmedel som också har negativa konsekvenser för miljön. Att bara påstå att det handlar om köttet är att göra det för lätt för sig. Det viktiga är att matproduktionen är ekologiskt hållbar, inte att det måste vara just vegetarisk mat.

Miljöpartiets förslag är innehållslös symbolpolitik. Skolelever borde inte tvingas äta viss typ av mat bara för att politikerna på ett förenklat sätt vill få det att framstå som att de värnar om miljön.

Politisk vegetarianism är dessutom en lyxprotest så länge det finns människor här i världen som inte ens har mat för dagen.