Inlägg taggade med ‘skatt’

Socialdemokraterna och skatterna

onsdag, maj 3rd, 2017

HÄSSELBY onsdagen den 3 maj 2017

Många undrar ofta varför socialdemokraterna alltid förespråkar höga skatter, oavsett om det är till fördel för samhällsekonomin och statskassan eller ej. Jag tror att svaret är enklare än vad man ofta tänker på.

Socialdemokraterna har hög skatt som ideologi. Det handlar för dem inte om sunda statsfinanser eller god samhällsekonomi, utan de ser ett högt skattetryck som ett självändamål.

Skatteverkets uppdelning av lantbrukares verksamhet hindrar miljöåtgärder

söndag, april 2nd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 2 april 2017

Kammarrätten i Jönköping dömde den 22 mars i år (mål nr 1370–1371-16) till Skatteverkets fördel i ett mål, där Skatteverket hade underkänt en fastighetsägares avdragsrätt för moms avseende åtgärder för att återställa en våtmark.

Fastighetsägaren äger en lantbruksfastighet och hade vidtagit åtgärder för att återställa en våtmark. Förutom att hon bedömde att detta skulle vara till fördel för hennes näringsverksamhet på fastigheten, så var det rimligen också till nytta för naturen på platsen.

Skatteverket gillade dock inte detta, utan valde att dela upp hela verksamheten i smådelar och först därefter bestämma vad som hade ett mer direkt samband med den del av verksamheten som mer faktiskt var vinstdrivande. Återställandet av våtmarken räknades inte dit.

Skatteverket väljer alltså att godtyckligt spjälka upp en enskild näringsidkares verksamhet på flera och sedan bara godkänna avdrag för ingående moms i de delar där det också finns utgående moms att betala. Det är märkligt att kammarrätten har gått på Skatteverkets linje. Den verksamhet som bedrivs på en lantbruksfastighet brukar normalt ses som en odelbar helhet. Till följd av den här domen, kommer lantbrukare nog dra sig för att vidta åtgärder som mest specifikt handlar om att ta god hand om naturen. Tyvärr går det fiskala intresset före både en normal verksamhetsuppdelning och miljöhänsyn i det här fallet.

Dags för kommunal budget

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Det är dags för budgetfullmäktige i Stockholms stad. I dag och i morgon kommer kommunfullmäktige att sammanträda hela dagen och kvällen för att fastställa den kommunala budgeten för 2014.

Det är en bra budget som kommunstyrelsens borgerliga majoritet har lagt fram under ledning av finansborgarrådet Sten Nordin (m). Detta till skillnad från oppositionens förslag, som Sten Nordin påpekar är oseriösa och slarviga.

Stockholms stad har en god ekonomi och det finns därför skäl att låta skatten kvarstå oförändrad. Trots det, föreslår alla oppositionspartierna skattehöjningar. Dessutom plockar oppositionen pengar från budgetposter på ett sätt som inte är tillåtet. Läs mer om det på Stens blogg (länken ovan).

Bra förslag till mer tunnelbana

måndag, november 11th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 11 november 2013

Nu är det klart att det snart blir mer tunnelbana i Stockholm (läs mer på DN). Det är inte en dag för tidigt. Stockholm växer ständigt, men tunnelbanans utbyggnad har stått stilla sedan förra seklet.

Framför allt är det den blå linjen som byggs ut, åt båda håll. Det blir emellertid också en helt ny tunnelbanelinje, från Odenplan norrut till Hagastaden och Arenastaden, med en eventuell senare förlängning till Täby. Det senare är ett riktigt bra förslag.

Det har tidigare funnits förslag om att bygga ut tunnelbana till Hagastaden via Odenplan, bland annat har socialdemokraterna föreslagit det, men då har det handlat om att göra en avgrening av gröna linjen. Det skulle ta kapacitet från gröna linjen västerut (bland annat tågen till Hässelby), trots att dessa redan är fullsatta i rusningstid för närvarande.

Nu blir det i stället en helt ny tunnelbanelinje, som utgår från Odenplan. Där kommer man alltså att kunna byta både till gröna linjen och till pendeltåg (eftersom citybanan ju kommer att ha en hållplats där). Man kommer inte att kunna åka direkt från Hagastaden till T-Centralen, men vem har egentligen sagt att alla tunnelbanetåg måste gå via T-centralen?

I samband med utbyggnaden av tunnelbanan, kommer man också att bygga ca 78 000 nya bostäder. Det är välbehövligt.

Den enda nackdelen i planen, är att det kommer att bli höjda trängselskatter och att det läggs trängselskatt på Essingeleden redan innan förbifarten är färdigbyggd. I den bästa av världar, borde trängselskatten förstås avskaffas.

Jag kandiderar

tisdag, oktober 15th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 15 oktober 2013

Jag kandiderar till riksdagen och till Stockholms kommunfullmäktige. Från och med idag kan man rösta på mig i moderaternas försöksnominering, om man är medlem i partiet.

I riksdagen vill jag framför allt jobba för ett bättre rättsväsende och högre rättssäkerhet. Jag tar med mig många erfarenheter från mitt arbete som jurist.

Det är inte vettigt att ett tämligen enkelt tvistemål skall ta över ett år tills dom kan avkunnas i första instans. Företag med fordringar kan hinna gå i konkurs innan de får betalt.

Skatteverket skall få hårdare beviskrav på sig. Det skall inte räcka för Skatteverket, att som nu bara kunna anta saker.

I kommunfullmäktige vill jag fortsätta jobba för ett växande Stockholm, med högre hus och en infrastruktur som byggs ut i takt med bostäder och arbetsplatser.

Våra barn är värda bra skolor – det är ingen kostnad för samhället, utan en investering. Betyg är en rättighet.

Skattetrycket påverkar privatsamhället

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Samhället påverkas av hur höga skatter som tas ut. Det är dock inte det offentligas ekonomi som påverkas mest av höga skatter, utan det är privatpersoners ekonomi.

För några dagar sedan kom ett upprop om att man skulle skriva på en namnlista för högre skatter. Det kan man ju göra om man är masochist. Bara för att man betalar mer skatt, behöver inte den offentliga servicen bli bättre, för den påverkas mer av hur förvaltningen fungerar.

Om man skall skriva på en namnlista om skattetrycket, tycker jag att det är bättre att skriva på för lägre skatter. Det kan man göra här: http://upprop.nu/VXCM.

HD skapar praxis och ger politikerna en känga

tisdag, juni 11th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 11 juni 2013

Idag har Högsta domstolen avgjort ett betydelsefullt mål, och det gjordes rentav i plenum. Från och med nu skall man inte längre kunna åtalas för skattebrott, om man har påförts skattetillägg för samma sak.

Läs mer om beslutet på Dagens Juridik, som också länkar till beslutet i sin helhet.

HD tar inte bara ställning till hur den svenska lagen skall tolkas i förhållande till den europeiska lagstiftningen (för det är den senare som har lett till nu fattat avgörande) utan ger också en synpunkt på lagstiftningsprocessen. Som ett skäl till beslutet anges nämligen att det ”måste … vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunnat förväntas.” Justitieråden anser alltså att regering och riksdag inte lagstiftar så snabbt som de borde, och att lagstiftaren inte är tillräckligt lyhörd mot den europeiska rättsutvecklingen när lagarna skrivs här i Stockholm.

HD har ju i princip rätt. Lagstiftning och rättskipning är två delar av rättsutvecklingen, men de skall helst följas åt. Den ena skall inte släpa efter den andra i onödan.

Det jobbar redan en del jurister i Rosenbad, men de borde kanske vara fler?

Trängselskatt i Göteborg också? Nej tack!

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

I Göteborg skall man visst folkomrösta om att införa trängselskatt, i alla fall om politikerna följer den namninsamling som görs för att kräva en folkomröstning, se GT. Bra.

Fast egentligen borde det vara onödigt. Förslaget är så dåligt att det ändå aldrig borde vara föremål för beslut över huvud taget. Trängselskatt är ett trubbigt sätt att reglera trafiken på. Vill man påverka trafikflödena och folks val av fortskaffningsmedel, finns det flera olika bättre sätt att göra det på.

Vinster i välfärden är inte fel

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

På senare tid har den ständigt återkommande debatten om vinster i välfärden tagit fart på nytt. Det blir lite tröttsamt i längden – inte på grund av de åsikter som uttrycks, utan på grund av de missuppfattningar om fakta som somliga lägger till grund för sina åsikter.

En verksamhet som inte får gå med vinst, kan inte överleva. Vinsten används för att betala löner, för nödvändig fortbildning och för investering i nya inventarier när de gamla är utslitna. En verksamhet som inte går med vinst, stagnerar.

Det samma gäller för övrigt även en offentligägd, budgetstyrd verksamhet. Om det offentliga inte budgeterar tillräckligt med pengar till verksamheten, drabbas den av samma stagnation som den privata verksamheten som inte kan gå med vinst.

Många som deltar i debatten missförstår begreppet vinst. De tror att bara handlar om övervinst. De förefaller tro att all vinst endast går till oerhörda löner åt företagsledarna eller placeras i skatteparadis. Så är förstås inte fallet. Det företag som skulle sätta precis all sin vinst på konto utomlands, skulle drabbas av samma problem som det företag som inte går med vinst alls.

Vinst är inte nödvändigtvis detsamma som övervinst. Om en verksamhet som helt eller delvis finansieras med skattepengar kan tjäna så bra att det kan ta ut övervinster och placera en del av sin vinst i skatteparadis, så är det å andra sidan inte nödvändigtvis ett tecken på att bolaget använder sina pengar fel. Verksamheten kan vara riktigt bra ändå och ersättningen som det offentliga har medgivit, kanske egentligen sätts för högt av landstinget.

Man måste studera varje företag för sig, för att ta ställning till om just det företaget använder sina pengar på ett vettigt sätt.

Varför inte alla får RUT- och ROT-avdrag

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Bostadsdebatten fortsätter i Stockholms stads kommunfullmäktige i kväll…

Borgarrådet Tomas Rudin (s) tycker att det är orättvist att folk som bor i egnahem eller bostadsrätter kan använda sig av RUT- och ROT-avdrag, medan de som bor i hyresrätt inte får göra det.

Sanningen är att ROT-avdrag finns för egnahemsägares och bostadsrättsinnehavares möjlighet till avdrag i någon mån skall likställas med hyresrätter. Hyresrätter är nämligen mer gynnade i detta avseende. En hyresvärd är ju näringsidkare (så vida det inte bara handlar om enstaka uthyrda bostäder) och en näringsidkare kan ju alltid göra avdrag i deklarationen för kostnader i verksamheten, inklusive alla sådana kostnader som de som äger sin bostad genom ROT-avdragen endast i viss mån kan få göra avdrag för.

RUT-avdrag kan alla få.