Inlägg taggade med ‘Ryssland’

För 225 år sedan säkerställdes Sveriges suveränitet från Ryssland

torsdag, juli 9th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

I dag är det på dagen 225 år sedan de svenska och ryska flottorna möttes i slaget vid Svensksund i Finska viken, det var den 9 juli 1790. Det var ryssarna som anföll de defensivt placerade svenska styrkorna, men svenskarna vann och tillfogade ryssarna ett förkrossande nederlag.

Det är kanske Sveriges största sjömilitära seger någonsin och räknat på antalet fartyg som deltog i slaget så var det Östersjöns någonsin största sjöslag.

Det svensk-ryska kriget 1788-90 (också kallat ”Gustaf III:s krig”, eftersom det var kungen som hade initierat det) avslutades kort därefter.

Inga landavträdelser gjordes från någondera hållet, men fredsfördraget var ändå till fördel för Sverige. Freden i Värälä som slöts den 14 augusti 1790 ledde nämligen till att Ryssland tvangs avstå från den rätt att blanda sig i Sveriges politik, som hade tillförsäkrats ryssarna i freden i Nystad 1721. Sverige blev alltså åter fullt suveränt från andra länders inflytande.

Det är dags för NATO

fredag, maj 22nd, 2015

HÄSSELBY fredagen den 22 maj 2015

Allt oftare läser man i tidningarna om att Ryssland gör militära maktdemonstrationer i vårt närområde (se t.ex. SvD idag). Ryssland har fört krig mot Georgien 2008, har ensidigt annekterat Krim från Ukraina och mycket tyder på att Ryssland är inblandade på rebellsidan i inbördeskriget i östra Ukraina.

Vi lever inte längre i terrorbalansens tid, då sovjetiska styrkor visserligen stod i beredskap på andra sidan Östersjön men aldrig faktiskt utförde några aggressioner i Europa utanför sin egen intressesfär Warszawapakten. Dagens Ryssland har visat att det inte drar sig för att använda vapenmakt mot länder de ogillar i sitt närområde. Att vara alliansfri innebär inte någon garanti för fred.

Även om jag inte tror att Ryssland kommer att omvandla vapenskramlet till regelrätt krig mot Sverige, så kan det vara en bra markering att för säkerhets skull ansluta vårt land till NATO.

Ryssland och dess grannar

lördag, mars 1st, 2014

HÄSSELBY lördagen den 1 mars 2014

Ryssland sätter politiskt och snart eventuellt också militärt tryck på Ukraina för att få sin vilja igenom. Exakt vad de vill, är inte helt klart, bortsett från att de vill ha makt.

Vladimir Putins politik är inte ideologisk, den är maktpolitik. Putins parti är inget ideologiskt parti, det är ett maktparti.

Tror Ryssland verkligen att de skall kunna bestämma som de vill i sina grannländer, bara för att de tidigare tillhörde Ryssland eller Sovjetunionen? För några år sedan krigade de mot Georgien och såg till att två provinser i det landet blev de facto självständiga. Nu vill de åt Krimhalvön och kanske andra delar av Ukraina också.

Skall Ryssland få göra som de vill med områden som tidigare har varit ryska, så kanske USA:s delstat Kalifornien borde bytta flagga till den här bifogade? Nordvästra Kalifornien var ryskt under en period på 1800-talet.

Putin slutar nog inte förrän någon säger till honom på skarpen att han måste. Han förstår nog tyvärr inget annat än maktspråk själv. Gör man det på rätt sätt, skall det nog inte behöva bli krig.

Tre år sedan rysk-georgiska kriget

måndag, augusti 8th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 8 augusti 2011

Claes Arvidsson påminner på Svenskans ledarsida idag om att det bara var tre år sedan som Ryssland invaderade sitt grannland Georgien. Det känns som om det har gått längre tid sedan dess. Mycket har hänt i vår omvärld.

Ryssland tvingade Georgien att i praktiken släppa Abchazien och Sydossetien i ryska händer. De två landskapen har erkänts som självständiga stater av Ryssland och några länder till.

Georgien var innan kriget på väg mot medlemskap i NATO och så småningom tänkbart även EU. Kriget ledde till att även de planerna fick läggas på is, något som säkert var ett av de ryska målen med kriget. Så anser sig Ryssland fortfarande ha rätt att med vapenmakt påverka förhållandena i de grannländer som förr lydde under Moskva.

Ryssland är i formellt hänseende en demokrati, men det demokratiska sinnet sitter än så länge som en fernissa. Förhoppningsvis kan det med tiden tränga djupare in i den ryska själen, till fördel både för Ryssland och dess grannar.

Dubbelörnens revansch i Ryssland

torsdag, maj 5th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 5 maj 2011

Häromdagen var det den 1 maj och jag skrev lite om den röda fanans ursprung och betydelse. Sovjetunionen använde inte bara en röd flagga, kommunisterna ersatte också andra nationella symboler med sina egna ideologiska märken. Således representerades landet under den tiden av den ideologiska symbolen hammaren och skäran, som ersatte det traditionella ryska riksvapnet.

När Ryssland demokratiserades, återtog landet symboler med anknytning till nationen i stället för den anknytning till en viss ideologi som diktaturen hade använt. Professorn i slaviska språk Per-Arne Bodin skriver under strecket i Svenska Dagbladet idag om det ryska statsvapnet och dess dubbelörn. Det är en mycket läsvärd artikel som jag vill rekommendera, även om Bodin inte synes vara någon expert på heraldik.

Bodin skriver att örnen i Rysslands riksvapen numera höjer sina vingar på ett ”hotfullt” sätt, men att örnen på ryska sedlar och mynt ”egendomligt nog” har vingarna i en annan posé, mer nedsänkt. Det finns inget egendomligt i detta. Ett heraldiskt vapen kan återges på många olika sätt och ändå vara samma vapen, så länge innehållet är detsamma. Så länge det är en dubbelörn i rätt tinkturer och med i övrigt samma åtföljande bilder, så är det samma vapen som avbildas. Det är samma vapen men i en annan heraldisk stil, på samma sätt som att en och samma text kan återges i olika typsnitt.

Det är inte heller unikt, att den ryska dubbelörnen har ytterligare en sköld på sitt bröst. Den typen av kombination är mycket vanlig i heraldiken. Den lilla skölden visar för övrigt Moskvas vapen, vilket är naturligt eftersom det ryska riket har utvecklats ur Storfurstendömet Moskva.

En dubbelörn har historiskt ofta stått för kejserlig värdighet. I Ryssland har den så småningom blivit en nationell symbol. Dubbelörnen i Rysslands vapen är krönt med kejserliga kronor och även åtföljd av en kejsarkrona ovanför de båda huvudena. Eftersom dessa kronor finns inuti skölden, utgör de dock inte rangtecken för staten. En krona vilande ovanpå skölden är däremot en rangkrona och skulle heraldiskt betyda att landet vore monarki.

Bilderna i skölden har precis den symbolik som vapnets ägare (i detta fall alltså den ryska staten) väljer att de skall ha. Det är intressant att läsa i Bodins artikel, om alla de andra tolkningar som olika enskilda ryssar väljer att ge landets heraldiska vapen.