Inlägg taggade med ‘rennäring’

Renägarna vann i HD – men vinner de i längden?

onsdag, april 27th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 27 april 2011

Renägarna vann det mål i Högsta domstolen, som jag refererade till igår (SvD, DN samt domen från HD). Givet lagstiftningen var det ingen oväntad utgång. Å andra sidan kan det vara så att tiden talar emot renägarna i fall som detta.

Rennäringen bedrivs inte idag på det sätt som gjordes för hundra år sedan. Skogsbruket bedrivs inte heller på samma sätt som för hundra år sedan. Det man i gamla tider kunde dela på, kan man i praktiken inte dela på längre med ett modernt, mer mekaniserat och närmast industrialiserat sätt att bedriva såväl skogsbruk som rennäring. Skogsägaren fäller skog på stora arealer på en gång och sätter sedan plantor, och dessa äts upp av renarna när deras ägare numera inte längre är nomadiserande och håller efter dem dag och natt.

Jag tror tyvärr att renägarna gör sig själva en otjänst i längden när de drar ärenden som detta till rättegång. Många renägare har förvisso en gammal sedvanerätt att använda andras marker när de driver sina renar, men samtidigt piskar detta hela tiden upp konflikter. Kanske borde rennäringen kunna reformeras och renarna hållas i hägn på egna marker, på samma sätt som annan modern djurhållning? Åtminstone borde renägarna avstå från att låta sina renar gå på skogsmarker med nyplanterad eller ung skog. Det vore en kompromiss som skulle gynna grannsämjan och jag kan inte tänka mig att det skulle vara till nackdel för möjligheten att hålla renar med förtjänst. I annat fall kan konflikterna i framtiden nödgas leda till att man stiftar lag som inskränker sedvanerätten.

Andras synpunkter i frågan:
Applådernas dag – samerna triumferar av Göran Elmertoft
Samerna fick rätt – tyvärr av Jan-Inge ”Jinge” Flücht (v)
Dom i Nordmalingmålet av Jakob Heidbrink på Juridikbloggen (och på egen blogg)
Samerna vann av journalisten Ann Helena Rudberg

(Jag avstår från att länka till vissa bloggar som i och för sig har intressanta synpunkter på denna fråga, men där skribenten inte skriver ut sitt namn.)

Skogsbruket och renbetesrätten

tisdag, april 26th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 26 april 2011

Igår skrev jag om allemansrätten. Idag skriver journalisten Svante Isaksson i Svenska Dagbladet om en närliggande fråga, nämligen frågan om renbetesrätt på annans mark. Det är en fråga som visserligen inte berör oss i Stockholmsområdet så direkt men som ändå är av riksintresse, eftersom det rör två av våra mest utbredda näringsgrenar inom lantbrukssektorn, nämligen skogsbruket och rennäringen.

Jag är inte insatt i det specifika rättsfall som Isaksson beskriver, men själva principfrågan han tar upp är intressant: varför lämnar lagstiftaren en så uppenbar konflikt mellan två näringsgrenar att avgöras genom rättspraxis? Det är ju inte första gången de två näringarna står emot varandra i domstol.