Inlägg taggade med ‘religion’

Religiös mission i Sverige

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Aje Carlbom, docent vid Malmö högskola, skrev härom dagen i tidningen Dagens samhälle om muslimsk mission i Sverige och andra västländer. Det är en intressant text.

Jag delar inte riktigt den mörka bild av framtiden som Carlbom tycks vilja frammana, med saudisk salafistisk mission som ett hot mot det svenska samhället. Sverige är väldigt sekulärt, och lär inte vara så mottagligt för den muslimska missionen.

För vissa personer i Sverige kan det dock utgöra ett problem, nämligen för folk med invandrarbakgrund som känner sig rotlösa i det svenska samhället men har en bakgrund från något muslimskt land. De kan tänkas ta till sig idéerna. För att mota detta, borde Svenska kyrkan bedriva mission med sådana personer särskilt i åtanke.

Vi har religionsfrihet i Sverige och vårt sekulära samhälle och den i och för sig utmärkta allmänt omfattade idén att man skall motverka diskriminering, har ibland lett till att man har varit för överseende med odemokratiska tendenser bland religiösa minoritetsgrupper. Det finns ingen anledning att vara det.

Alla som kallar sig kristna är inte kristna

söndag, november 24th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 24 november 2013

I USA finns det en ”kristen milis” som kallar sig Christian American Patriots Militia. På sin sida på Facebook propagerar de för att USA:s president Barack Obama skall mördas. (Uppgiften har för närvarande tydligen tagits bort från Facebook, men refereras till på examiner.com och på americablog.com.)

Folk som öppet uttalar sig för mord, är inte kristna i mina ögon. De företräder inte min kristendom och borde skämmas för att kalla sig kristna.

Guds bud är: Du skall icke dräpa.

Folk som öppet uttalar sig för att ta lagen i egna händer och ta livet av någon som är demokratiskt vald ledare för ett land, beter sig inte kristet. De må kalla sig kristna, men de är inte kristna i mina ögon. Jag känner inte igen Jesu kärleksbudskap i den som uttalar sig så.

Dessutom är deras uttalande brottsligt, i rent juridisk bemärkelse.

Christian American Patriots Militia är inte kristna. De är idioter.

Exempel på en god nyhet

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober

Apropå goda nyheter (se föregående inlägg), här kommer en, rapporterad av the Examiner i USA: Texas: Publishers refuse to include creationism in science textbooks.

Läroboksförfattare och deras förlag i Texas har gått samman och vägrar ta med uppgifter om kreationism och intelligent design i sina naturvetenskapliga läroböcker. Detta trots att somliga ”konservativa” ”kristna” politiker har velat lägga in detta i läroplanen.

Jag betraktar mig själv som både konservativ och kristen, men anser att kreationism inte har i naturvetenskapsundervisningen att göra. Första Mosebok berättar om hur Gud skapade världen, men det är inte en berättelse som är avsedd att tolkas bokstavligt.

Mitt kyrkopolitiska engagemang

söndag, februari 24th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 24 februari 2013

För mig är den lutherska tron den enda riktiga, oavsett vad Svenska kyrkan hittar på. Därför är jag medlem i kyrkan, men engagerar mig. Jag är medlem i Borgerligt alternativ, som ersätter Moderata samlingspartiet i kyrkopolitiken från och med höstens val.

I Hässelby församling skall Borgerligt alternativ gå fram med att vi vill att det skall serveras vin i nattvarden och inte bara saft. Jesus serverade vin. Valfriheten att dricka alkoholfritt skall dock finnas. Vi är ensamma om den ståndpunkten i församlingens politik.

Det är kyrkoval i september. Kom gärna med och engagera dig.

Kommunismen visar sin vanliga sida

söndag, augusti 5th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 5 augusti 2012

I Xinjiang i Kina hindras muslimer från att iaktta ramadams bud om fasta och bön. Det är kommunistpartiet som ligger bakom, förstås.

Kommunister har alltid varit antireligiösa. Nu visar de detta genom uppenbar islamofobi.

Kineserna påstår att de bedriver denna politik för att motverka terrorism. Där ser man ytterligare ett exempel på den skada som islamistisk terrorism har gjort för rättrogna muslimer.

Hade vi inte haft islamistisk terrorism, hade vi inte heller haft den våg av islamofobi som har väckt frågor om minaretförbud i Schweiz och slöjförbud i Frankrike.

För kommunisterna är hänvisningen till terrorism bara en förevändning, kanske rent av ett sätt för dem att försöka få förståelse från väst. I själva verket handlar det bara om ideologins inbyggda antireligiösa inställning kombinerat med statsledningens i Peking vilja att slå mot allt som kan tolkas som politisk opposition. Sådan är den, diktaturen.

Reagera mot religiösa terrorister. Nu!

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

FN vill införa sanktioner mot rebellerna i norra Mali (DN, SvD). Det låter bra. Problemet är att rebellerna terroriserar civilbefolkningen och förstör religiösa konstskatter i detta nu.

Man släcker inte en brand genom att teckna en försäkring. Jag hoppas att grannländerna kan ingripa snarast möjligt, gärna uppbackade av franska och amerikanska förband.

Humanisterna diskvalificerar sig i debatten

onsdag, juni 13th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 13 juni 2012

Några ledande företrädare för de så kallade Humanisterna skriver idag i DN att de anser att staten skall vara neutral i förhållande till människors livsåskådningar. Med detta menar de, att religiösa övertygelser inte skall hanteras på annat sätt än ickereligiösa livsåskådningar.

”En livsåskådning kan sägas vara en deskriptivt och normativt sammanhängande verklighetsuppfattning och värdegrund. Den innebär således en specifik filosofisk uppfattning om verklighetens beskaffenhet och en specifik moralisk värdegrund”, skriver Christer Sturmark, Bengt Westerberg, Levi Fragell och Désirée Liljevall. De menar, att även deras eget förbunds livsåskådningsverksamhet borde kunna få statligt stöd på samma sätt som religiösa samfund.

Det är klart att man kan vara ateist, religionsfriheten medger även det, men Humanisternas ofta religionsfientliga utspel har aldrig tilltalat mig. Jag har dock alltid haft uppfattningen att de har haft en förståelse för vad regligion är för något.

Om Humanisterna nu anser att icke-religiösa livsåskådningar direkt skall jämföras med religiösa övertygelser, så framstår det däremot som om de inte förstår vad religion och religiös tro handlar om. Jag tycker att det diskvalificerar dem i debatten om religionens vara eller icke vara i samhället.

Alternativt handlar artikeln bara om krasst tiggeri. Även Humanisterna vill få del av andras pengar för sin verksamhet.