Inlägg taggade med ‘regeringsalternativ’

Interndemokratin hos socialdemokraterna

söndag, april 7th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 7 april 2013

Hur står det egentligen till med interndemokratin hos Sveriges socialdemokratiska arbetareparti? När man läser Ulf Bjerelds blogginlägg så börjar man undra.

En formaliastyrd interndemokrati handlar inte bara om artighet. Det handlar också om att faktiskt låta alla känna att de har kunnat vara med och säga sitt, även om de inte var med på vinnande sidan i en omröstning.

Nu rör det inte mig och andra moderater direkt, vad socialdemokraterna gör internt inom sitt parti, men om socialdemokraterna inte tar sig tid att följa formalia på ett godtagbart sätt inom det egna partiet, hur blir det då om de kommer tillbaka till makten i Sverige? Kommer de att vara lika förhastade med sina beslut även i riksdagen?

Socialdemokraterna har redan tidigare ibland kritiserats för att köra över välunderbyggda minoritetsargument och inte bry sig om demokratiska formalia. Det har bland annat givit upphov till nedsättande begrepp som ”lidbommeri”.

Lidbommeriet skedde när socialdemokraterna utgjorde ett större parti, och inte behövde bry sig så mycket om någon annan. Kommer vår nuvarande opposition till makten vid valet nästa år, så måste det däremot sannolikt bli en koalitionsregering. Miljöpartiet kommer inte att acceptera att bara vara stödparti. Kommer Miljöpartiet att acceptera socialdemokratiska härskarmetoder som de ovannämnda? Det tror jag inte. En koalitionsregering till vänster kommer kanske att ha svårt med det interna samarbetet.

Samlad regering, splittrad opposition

lördag, juli 7th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 7 juli 2012

När socialdemokraterna regerade riket med minoritetsregeringar som inte var koalitioner utan bestod av ett enda parti, så frågade sig ofta journalisterna hur de borgerliga partierna skulle kunna utmana när de var så splittrade. Sedan bildades alliansen. Journalisterna fick svar på tal. Ändå hade man självklart kunnat bilda en koalition även utan ett formellt samarbete som alliansen, om viljan hade funnits; viljan skulle ha funnits.

Nu har vi en samspelt regering, även om den består av fyra partier. Oppositionen är däremot splittrad. Det hörs dock inte många frågor från journalisterna om hur oppositionen skall kunna ena sig till ett regeringsalternativ.

Jag är dock nyfiken. Vilka skall socialdemokraterna regera tillsammans med? Samarbetet de Rödgröna är av allt att döma avslutat, i alla fall i formell mening. De tre partier som ingick där kanske dessutom inte kan samla en majoritet i riksdagen efter nästa val, eftersom ytterligare ett parti till vänster kom in i riksdagen i senaste valet, ett parti som inte kan räknas bort i spekulationerna. Skall Stefan Löfven ta med Sverigedemokraterna i sin koalition? Kommer hans övriga tänkbara koalitionspartner att godta det?

Dessutom borde socialdemokraterna berätta mer om sin politik. En före detta fackföreningsledare borde ha god kännedom om arbetsmarknaden och hur den fungerar, men några riktiga besked om en politik för flera jobb får man ändå inte från Löfven, som Anna Kinberg Batra (m) påpekar i Svenska Dagbladet idag. Dessutom vill man gärna veta mer om andra politiska områden också, som socialdemokraternas Europapolitik, vilket borde vara viktigare än konstiga meddelanden på Twitter, som Mattias Lundbäck (m) skriver på sin blogg.