Inlägg taggade med ‘rättssäkerhet’

Fastighetsägare och folkbokföring

fredag, april 21st, 2017

HÄSSELBY lördagen den 22 april 2017

Det är viktigt för samhället att vi har en fungerande folkbokföring. Staten måste kunna hitta sina medborgare, gäldenärer måste kunna hitta sina borgenärer, post måste kunna nå rätt adressat.

Folkbokföringen sköts för närvarande av Skatteverket och regleras av folkbokföringslagen. Om man upptäcker att en person är folkbokförd på fel adress, så kan man anmäla detta till Skatteverket. Det är sedan upp till Skatteverket att utreda saken och besluta om en eventuell ändrad folkbokföringsadress för personen.

Enskilda personer har inget att säga till om, avseende andras folkbokföring. Det för med sig konsekvenser som är till besvär för många. En person kan folkbokföra sig på en annan persons fastighet och få all sin post dit, trots att han inte bor där, och fastighetsägaren har inget att säga till om. Fastighetsägaren kan bara hoppas, att Skatteverket finner anledning att ändra den andra personens folkbokföring.

I princip är detta en inskränkning över fastighetsägarens rådighet över den fastighet som han äger. Det leder också till att möjligheterna att komma till rätta med felaktiga folkbokföringsuppgifter minskar.

Om fastighetsägaren skulle ha möjlighet att själv initiera ett ärende om folkbokföringsutredning för en person som är folkbokförd på hans fastighet, så skulle Skatteverket ha ett starkare krav på sig att rätta till felaktigt folkbokförda personer. Fastighetsägaren skulle också få större rådighet över den egendom som han faktiskt äger.

Jag har motionerat om detta till förbundsstämman för Moderata samlingspartiet i Stockholms stad i år. Sent i går kväll biföll stämman min motion.

Nej, det är Assange som skall ge sig

måndag, januari 13th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 13 januari 2014

Före detta kammaråklagaren Rolf Hillegren skriver i Svenska Dagbladet att Sverige borde lägga ner fallet Assange. Det tycker inte jag.

Jag hade viss respekt för Julian Assange och hans önskan att publicera sanningen om saker, innan han förskansade sig i London för att slippa undan ett förhör i Stockholm beträffande sanningen om honom själv. Nu tycker jag bara att han gör sig till fortgående åtlöje.

Skall man slippa ifrån rättvisan för att man håller sig undan? Nej, det anser inte jag. Det förstör tilltron till rättsväsendet och rättsskipningens brottspreventiva effekt.

Detta gäller alldeles oavsett om Assange är skyldig eller inte. Det är inte jag eller någon annan opinionsbildare som skall avgöra om han är skyldig eller inte.

Potential för förbättringar

onsdag, november 13th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 13 november 2013

Mycket, ja rent av det allra mesta, av det regeringen gör är rätt och bra. Desto större anledning då att bli irriterad, när regeringen får smäll på fingrarna i rättsliga sammanhang.

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett religiöst samfund rätt mot regeringen (läs mer på Dagens Juridik). Det är trist. (Det är inte trist att samfundet vann, samfundet hade rätt, men det är trist att regeringen har tagit ett beslut som leder till att regeringen sedan förlorar i domstol.)

En anledning att jag som jurist är moderat, är att jag alltid har ansett att moderaterna har den bästa rättspolitiken. När regeringen gör misstag av den här typen, blir man därför lite bekymrad.

Idag var jag också på kandidatutbildning för moderaterna. En av talarna var justitieminister Beatrice Ask. Ask är trevlig, en god retoriker och engagerad i det hon gör, men det mesta hon pratade om var polisväsendet och straffmätningen. Det var inte många ord om rättsväsendet och hur domstolsprocessen skall kunna förbättras. Det senare är kanske inte något som många vanliga väljare kommer att fråga oss om när vi är ute och kampanjar inför valet, men det är en viktig fråga för rättssamhällets förtroende hos medborgarna. Många kommer sällan i kontakt med en domstol, men när så sker måste upplevelsen vara positiv och kännas modern och välkomnande.

Det finns en del att förbättra både i regeringens förvaltningsrättsliga tillämpning av lagar och regler och i regeringens rättspolitiska utvecklingsarbete. Jag hoppas få förtroende att hjälpa till med det efter nästa val.

Jag kandiderar

tisdag, oktober 15th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 15 oktober 2013

Jag kandiderar till riksdagen och till Stockholms kommunfullmäktige. Från och med idag kan man rösta på mig i moderaternas försöksnominering, om man är medlem i partiet.

I riksdagen vill jag framför allt jobba för ett bättre rättsväsende och högre rättssäkerhet. Jag tar med mig många erfarenheter från mitt arbete som jurist.

Det är inte vettigt att ett tämligen enkelt tvistemål skall ta över ett år tills dom kan avkunnas i första instans. Företag med fordringar kan hinna gå i konkurs innan de får betalt.

Skatteverket skall få hårdare beviskrav på sig. Det skall inte räcka för Skatteverket, att som nu bara kunna anta saker.

I kommunfullmäktige vill jag fortsätta jobba för ett växande Stockholm, med högre hus och en infrastruktur som byggs ut i takt med bostäder och arbetsplatser.

Våra barn är värda bra skolor – det är ingen kostnad för samhället, utan en investering. Betyg är en rättighet.

Underliga register hos polisen

måndag, september 23rd, 2013

HÄSSELBY måndagen den 23 september 2013

Dagens nyheter rapporterar att polisen i Skåne skall ha registrerat folk med den till synes enda anledningen att de är romer. Det är än så länge oklart varför.

Polisen har rätt att upprätta register över misstänkta brottslingar och i viss mån också av närstående till dem av spaningsskäl. Något skäl att ens i ett sådant register notera vilken etnicitet någon tillhör kan jag dock inte tänka mig.

Det borde vara välkänt hos Polisen att register av det uppmärksammade slaget är förbjudet. Den chef som har godkänt registret borde avgå.

Egypten och demokratin

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Egyptens demokratiskt valde president Mohammed Mursi avsattes för ungefär en månad sedan.

Jag gillade inte Mursis politik, eftersom han tycktes vilja inskränka de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det svårt att påstå att han inte var Egyptens folkvalde ledare.

USA:s utrikesminister John Kerry (D) har nu sagt, att när militären avsatte Mursi så återinförde de demokratin. Jag tror att hans resonemang går ut på, att demokrati inte bara handlar om att vara folkvald utan även om att som vald ta ställning för och slå vakt om rättssamhället och de mänskliga rättigheterna. Det syntes Mursi inte vara så intresserad av att göra.

Men Mursi var ändå demokratiskt vald. Utvecklingen i Egypten visar att det kan finnas demokratiska problem med att ha en demokratiskt vald statschef. En folkvald ledare med stora maktbefogenheter och som inte har någon annan auktoritet över sig eller vid sidan om sig, kan få för sig att göra som han vill. Det såg man i Tyskland på 1930-talet också.

Det är bättre med en konstitutionell, ärftlig monarki, med ett statsskick där rättsskipning, maktdelning och parlamentarism i en demokratiskt vald riksdag på ett respektfullt sätt kan balansera olika makthavares inflytande mot varandra, och militären inte spelar någon annan roll än att försvara rikets gränser. Egypten kanske borde bli ett kungarike igen.

HD skapar praxis och ger politikerna en känga

tisdag, juni 11th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 11 juni 2013

Idag har Högsta domstolen avgjort ett betydelsefullt mål, och det gjordes rentav i plenum. Från och med nu skall man inte längre kunna åtalas för skattebrott, om man har påförts skattetillägg för samma sak.

Läs mer om beslutet på Dagens Juridik, som också länkar till beslutet i sin helhet.

HD tar inte bara ställning till hur den svenska lagen skall tolkas i förhållande till den europeiska lagstiftningen (för det är den senare som har lett till nu fattat avgörande) utan ger också en synpunkt på lagstiftningsprocessen. Som ett skäl till beslutet anges nämligen att det ”måste … vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunnat förväntas.” Justitieråden anser alltså att regering och riksdag inte lagstiftar så snabbt som de borde, och att lagstiftaren inte är tillräckligt lyhörd mot den europeiska rättsutvecklingen när lagarna skrivs här i Stockholm.

HD har ju i princip rätt. Lagstiftning och rättskipning är två delar av rättsutvecklingen, men de skall helst följas åt. Den ena skall inte släpa efter den andra i onödan.

Det jobbar redan en del jurister i Rosenbad, men de borde kanske vara fler?

Om den abstrakta lagprövningsrätten

måndag, mars 11th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 11 mars 2013

Jasenko Selomovic (fp) skriver på svt.se idag att Sverige borde ha en författningsdomstol. Det finns förstås skäl som talar för att inrätta en författningsdomstol.

I Sverige har varje domstol en möjlighet att ta ställning till om en lag eller annan regel verkligen står i överensstämmelse med grundlagen eller i övrigt med en författning med högre dignitet än regeln själv. Denna så kallade lagprövningsrätt är fastställd i regeringsformen. Det är dock bara vad som kallas en konkret lagprövningsrätt. Det innebär att frågan bara kan prövas, om den kommer upp i ett befintligt rättsligt ärende.

Skillnaden med en författningsdomstol, som den som finns i Tyskland, är att man där har en abstrakt lagprövningsrätt. Den tyska författningsdomstolen har alltså en möjlighet att ta ställning till huruvida en regel står i överensstämmelse med grundlagen, även om frågan inte väcks i ett särskilt mål i domstol.

Vilken medborgare som helst kan också vända sig till författningsdomstolen och be den att pröva ett hypotetiskt mål. Det innebär att man inte behöver vänta på att ett konkret ärende dyker upp, för att man skall kunna få frågan prövad.

En författningsdomstol kan tänkas vara ett bra skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna. Frågan om en svensk författningsdomstol är helt klart värd att diskutera. Jag skrev om saken på den här bloggen även i september 2011.

Man kan inte rösta om allt

måndag, oktober 8th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 8 oktober 2012

Som jurist läser jag ofta Dagens Juridik och jag uppskattar en hel del av det som publiceras där. Idag har de dock en enkätundersökning bland sina läsare som är underlig. De frågar om det var rätt av hovrätten att besluta att Södertäljerättegången skall tas om i tingsrätten.

Man kan inte rimligen hålla en allmän omröstning om en sådan sak. Skall vi ha folktribuner här i landet? Nej. Det har konstaterats att en nämndeman var jävig, och då är lagen glasklar: rättegången måste tas om.

Somliga, bland andra Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, tar hovrättens beslut som en förevändning att kritisera hela systemet med nämndemän, men det är definitivt en förhastad slutsats. Jag tror inte att samma personer skulle kritisera hela systemet med lagfarna domare om det visade sig att en lagfaren domare hade gjort bort sig på samma sätt som denne ende nämndeman förvisso har gjort.

Stefan Wahlbergs ledarstick på Dagens Juridik är däremot klokt.

Jäv för nämndeman

fredag, oktober 5th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 5 oktober 2012

Det så kallade Södertäljemålet måste tas om i tingsrätten. En av nämndemännen i tingsrätten var nämligen jävig. Rättegångsbalken är ovillkorlig på den punkten. Har det konstaterats jäv hos en domare eller nämndeman så måste hela rättegången tas om.

Den som är jävig skall anmäla själv att han är jävig. Det är man skyldig att göra om man är jävig, eftersom det är den personen som är jävig som är den som närmast kan veta om förhållandet som gör honom jävig. Även andra personer kan förstås påpeka jäv, om de känner till det.

Det är klantigt av nämndemannen att vara i en sådan situation och inte jäva ut sig. Rimligen borde han inte fortsätta som nämndeman efter detta.

Läs mer om saken, i tidningar: DJ, SvD, SvD, DN.

Några andra bloggar om saken:

– Den annars mycket kloka moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson tycker att det inte var nämndemannens fel att han inte anmälde jäv, vilket är en underlig åsikt. Det var självklart hans ansvar.

– Socialisten Anders Svensson resonerar en del om vad ”nätverk” och ”brödraskap” betyder. Han tycker visserligen att det är självklart att rättegången skall tas om, men tycker att det innebär problem, inte minst ekonomiskt. Som om ekonomin vore viktigare än rättssäkerheten.