Inlägg taggade med ‘Råcksta’

SvD vs. DN om Koppargården

fredag, maj 11th, 2012

Idag skriver Svenska Dagbladet om ungefär samma sak som jag skrev på den här bloggen den 29 april. Det är intressant att läsa hur olika journalister rannsakar sig själva och sin bransch.

Carema och massmedia

söndag, april 29th, 2012

Vissa saker diskuteras i det oändliga, känns det som. Allla har sin syn på sanningen och blir arga på dem som inte håller med.

Förra året kom ju den så kallade Caremaskandalen upp i riksmedia. Det berörde inte minst Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, där jag är ledamot. Äldreboendet Koppargården (tidigare Råcksta äldreboende) som Carema har drivit ligger ju inom denna stadsdelsnämnds ansvarsområde.

I torsdags hade veckotidningen Dagens Samhälle en lång artikel om vad som ”egentligen” hade hänt på Koppargården. Jag blev själv citerad med en kort mening i den artikeln. Det var förvisso ett korrekt citat, men i övrigt beskrev artikeln inte saken riktigt så som jag beskrev den för journalisten från Dagens samhälle när jag blev intervjuad. I fredags skrev så redaktionschefen på dagstidningen Dagens Nyheter en irriterad kolumn om att det minsann var DN som hade haft rätt i sin beskrivning när de förra året uppmärksammade saken (varför den artikeln inte låg på ledarsidan har jag svårt att förstå, i och med att det syntes vara ett uttryck för tidningens egen åsikt, men det är en petitess i sammanhanget).

Man får hur som helst olika uppgifter om sanningen beroende på vem man frågar. Våra olika tjänstemän i stadsdelsförvaltningen har ju inte själva varit överens om sina bedömningar. Då har det också varit svårt för oss politiker att få en klar bild av vad som har försiggått på Koppargården. Problemen på boendet var dock inte nya när massmedia vaknade 2011.

När Carema tog över för några år sedan, var det nämndens mening och förhoppning att de som ny aktör skulle kunna reda ut de problem som redan fanns där när boendet drevs i kommunal regi förra gången. De lyckades inte. Några saker blev nog bättre, men andra har som det verkar snarare blivit sämre. Allt sammantaget var det inte bättre när Carema fick lämna jämfört med när de tog över. Därmed hade de misslyckats med sitt uppdrag. Nu drivs Koppargården kommunalt igen och vi får se till att ta itu med problemen. Det är ingen idé att tro att det blir en lätt uppgift.

Äldrevårdspolitik

måndag, november 14th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 14 november 2011

Frågan om äldrevården har varit på tapeten denna höst, inte minst på grund av de missförhållanden som har uppmärksammats på Koppargården i Råcksta, som drivs av vårdföretaget Carema Care. Carema tog över verksamheten från kommunalt utförande 2008. Redan då fanns det brister i verksamheten och förhoppningen var att en ny utförare skulle kunna komma till rätta med detta. Det har Carema inte lyckats med. Vissa saker har nog blivit bättre, andra har nog blivit sämre för dem som bor på Koppargården.

Det kan krävas tydligare regler för hur verksamhet av detta slag skall få bedrivas, både avseende den praktiska verksamheten och hur offentliga medel skall gå till återinvesteringar i verksamheten om den går med överskott. Sofia Arkelsten (m) och Mats Gerdau (m) skriver om detta i DN idag.

Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt skrev en artikel om äldrevården i samma tidning för några dagar sedan och är beredd att komma överens om en uppgörelse kring politiken på detta område. Om man kan komma överens över blockgränsen kan politiken bli långsiktigt hållbar, vilket i sig vore bra.

Idag kl. 11 presenterar Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) och äldreborgarråd Joakim Larsson (m) vid en pressträff i Stadshuset en rad åtgärder på kort och lång sikt för att stärka äldreomsorgen.

Koppargården

onsdag, oktober 26th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 26 oktober 2011

Carema har drivit Koppargården sedan 2008. I dagens DN (dock i den tryckta upplagan) säger Caremas VD att de har fått för lite tid för att åtgärda bristerna. Är tre år inte nog?

Vällingby parkstad eller Råcksta gård?

tisdag, april 19th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 19 april 2011

Ny bebyggelse planeras invid Vattenfalls nuvarande kontor i Råcksta. Den nya bebyggelsen skall bli till, sedan Vattenfall har flyttat därifrån. Vattenfall har planerat att flytta sitt huvudkontor till Solna inom några år.

I planerna för den nya bebyggelsen har ett nytt namn förekommit, Vällingby parkstad. Bebyggelsen skall ligga kring Råcksta gård och i stor utsträckning bestå av individuellt utformade radhus. Anknytningen till Vällingby har man velat göra, genom att det ortnamnet är mycket mer känt än Råcksta och anses ha ett bra rykte.

Inför stadsdelsnämndens sammanträde idag kom ett antal medborgare som bor i Råcksta. De vill att den nya bebyggelsen skall kallas Råcksta gård, eftersom området alltid har hetat Råcksta och bebyggelsen skall ligga just kring den gamla fina gården Råcksta. Råcksta är också namnet på tunnelbanestationen som ligger intill den planerade bebyggelsen.

Förslaget lämnades in som ett medborgarförslag. Frågan ligger egentligen inte på stadsdelsnämndens bord, beslut om namnfrågor av detta slag fattas av kommunfullmäktige efter beredning i Stadsbyggnadsnämnden.

Det hindrar förstås inte, att stadsdelsnämnden kan göra sin synpunkt känd, om stadsdelsnämnden kan enas om en synpunkt. Vid diskussion inom den borgerliga gruppen, yttrades flera olika synpunkter på saken.

Jag tycker nog själv att ett bra namn kunde vara Råcksta parkstad.

Lördagspromenad genom Råcksta

lördag, mars 26th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 26 mars 2011

Både som politiker och som vanlig medborgare är jag mycket intresserad av stadsbyggnad och stadens fysiska rum samt av mitt eget närområdes utveckling. Det var därför trevligt att idag följa med nätverket YIMBY på en vandring från Blackeberg genom Råcksta till Vällingby centrum och under tiden diskutera byggplaner och tänkbar framtid med dem.

Förutom jag var även stadsdelsnämndens vice ordförande Leif Larsson (v) med på promenaden och från YIMBY ett antal unga män med delvis olika åsikter men förenade av en uppfattning att Stockholm kan och skall byggas ut. Frågan är för medlemmarna i nätverket inte om, utan hur, för att det skall bli så bra som möjligt ur alla tänkbara aspekter.

Som sagt var alla närvarande nätverksmedlemmar män. Jag frågade några av dem, om det inte brukar följa med några kvinnor också. Av någon anledning är det dock mest män som engagerar sig i dessa frågor, förklarade de, och de spekulerade i att det kanske beror på hur nätverket presenterar sin verksamhet. Detta trots att YIMBY:s synpunkter till exempel kring en trygg utemiljö utan brottslighet ligger väldigt nära Feministiskt initiativs politik, enligt nätverksmedlemmen Tore Kullgren. Jag kan ju konstatera att det är en fråga som även har lyfts av min partiledare Fredrik Reinfeldt, bland annat i den senaste valrörelsen.

En allmän uppfattning bland dem som var med på vandringen var att husen på Björnsonsgatan i Blackeberg ner mot Bergslagsvägen var väldigt fina. Bergslagsvägen fungerar nästan som en barriär mellan Blackeberg och Råcksta; det känns inte helt naturligt att promenera mellan dessa stadsdelar, och samma fenomen finns mellan många andra stadsdelar som delas av stora vägar eller spår. Barriäreffekter av det slaget är något YIMBY vill bygga bort, och det strävar även moderaterna efter i planerna på Stockholm som promenadstaden, tankar som presenterades 2008.

Vi diskuterade mycket kring byggplanerna invid Vattenfalls komplex i Råcksta, som ju Vattenfall snart skall lämna. Där är det tänkt att man skall bygga individuellt utformade radhus på marken kring Råcksta gård medan höghusen skall bevaras till sin exteriör men kunna innehålla en stor mängd olika verksamheter och bostäder. Att ha en sådan blandning är något som kan leda till en levande stad under alla delar av dygnet.

Promenaden fortsatte sedan förbi Råcksta centrum, och på vägen dit kunde det konstateras att några relativt nybyggda hus hade släta grå väggar i gatuplan som tyvärr kan inbjuda till klotter.

Vi stannade också till vid tunnelbanans bangård vid Vällingbydepån, där jag och Leif Larsson båda förespråkade en överdäckning av spårområdet för att knyta ihop bostäder och butiker på ömse sidor. Sedan fortsatte vi i några svängar in till Vällingby centrum, där de församlade kunde jämföra nytt och gammalt.

Det hela avslutades med fika på Vällingehus och ytterligare diskussioner kring byggande, vägar och kollektivtrafik. Allt kan summeras som en mycket trevlig lördagsaktivitet.