Inlägg taggade med ‘processrätt’

Potential för förbättringar

onsdag, november 13th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 13 november 2013

Mycket, ja rent av det allra mesta, av det regeringen gör är rätt och bra. Desto större anledning då att bli irriterad, när regeringen får smäll på fingrarna i rättsliga sammanhang.

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett religiöst samfund rätt mot regeringen (läs mer på Dagens Juridik). Det är trist. (Det är inte trist att samfundet vann, samfundet hade rätt, men det är trist att regeringen har tagit ett beslut som leder till att regeringen sedan förlorar i domstol.)

En anledning att jag som jurist är moderat, är att jag alltid har ansett att moderaterna har den bästa rättspolitiken. När regeringen gör misstag av den här typen, blir man därför lite bekymrad.

Idag var jag också på kandidatutbildning för moderaterna. En av talarna var justitieminister Beatrice Ask. Ask är trevlig, en god retoriker och engagerad i det hon gör, men det mesta hon pratade om var polisväsendet och straffmätningen. Det var inte många ord om rättsväsendet och hur domstolsprocessen skall kunna förbättras. Det senare är kanske inte något som många vanliga väljare kommer att fråga oss om när vi är ute och kampanjar inför valet, men det är en viktig fråga för rättssamhällets förtroende hos medborgarna. Många kommer sällan i kontakt med en domstol, men när så sker måste upplevelsen vara positiv och kännas modern och välkomnande.

Det finns en del att förbättra både i regeringens förvaltningsrättsliga tillämpning av lagar och regler och i regeringens rättspolitiska utvecklingsarbete. Jag hoppas få förtroende att hjälpa till med det efter nästa val.

Informationsbortfall

söndag, mars 31st, 2013

HÄSSELBY påskdagen 2013

I senaste numret av tidskriften Neo, citeras justitierådet Martin Borgeke:

”– Det gäller för domaren och domstolen att få ner allt av betydelse på papper, så att den som sedan läser kan förstå hur det var. Men det är ganska svårt att bara läsa en dom och få alla nyanser. Du måste ha klart för dig att här finns det ett informationsbortfall.”

Det är ett underligt uttalande, i och med att han mer eller mindre underkänner sitt eget arbete. Ändå skall han vara en av Sveriges bästa jurister.

Det hör till, att en dom inte bara skall innehålla ett domslut utan också domskäl. Av domskälen skall man kunna förstå, varför domstolen har dömt som den har gjort. Om det föreligger ett informationsbortfall i en dom, som leder till att den som läser domen inte kan förstå vad som hände och varför domen blev som den blev, så har inte domstolen gjort ett tillräckligt bra jobb.

Domstolen måste kunna förklara varför den dömer som den gör. Det är grundläggande i en rättsstat.

Jäv för nämndeman

fredag, oktober 5th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 5 oktober 2012

Det så kallade Södertäljemålet måste tas om i tingsrätten. En av nämndemännen i tingsrätten var nämligen jävig. Rättegångsbalken är ovillkorlig på den punkten. Har det konstaterats jäv hos en domare eller nämndeman så måste hela rättegången tas om.

Den som är jävig skall anmäla själv att han är jävig. Det är man skyldig att göra om man är jävig, eftersom det är den personen som är jävig som är den som närmast kan veta om förhållandet som gör honom jävig. Även andra personer kan förstås påpeka jäv, om de känner till det.

Det är klantigt av nämndemannen att vara i en sådan situation och inte jäva ut sig. Rimligen borde han inte fortsätta som nämndeman efter detta.

Läs mer om saken, i tidningar: DJ, SvD, SvD, DN.

Några andra bloggar om saken:

– Den annars mycket kloka moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson tycker att det inte var nämndemannens fel att han inte anmälde jäv, vilket är en underlig åsikt. Det var självklart hans ansvar.

– Socialisten Anders Svensson resonerar en del om vad ”nätverk” och ”brödraskap” betyder. Han tycker visserligen att det är självklart att rättegången skall tas om, men tycker att det innebär problem, inte minst ekonomiskt. Som om ekonomin vore viktigare än rättssäkerheten.