Inlägg taggade med ‘politikers villkor’

Jurister inom politiken

lördag, januari 28th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 28 januari 2012

I många andra länder lär det vara vanligt att politiker har en utbildnings- och även yrkesbakgrund inom politiken. Eftersom politikens kanske viktigaste uppgift är att utforma lagar och regler, passar det ofta bra att ha juridisk sakkunskap när man sysslar med juridik.

I Sverige är det relativt sett mindre vanligt med juristbakgrund bland politikerna. Riksdagsledamot Anti Avsan (m) uppmärksammar idag att Internettidningen Dagens juridik har undersökt hur många jurister de olika svenska partierna har på ledande nivå inom rikspolitiken: inom regeringen, i riksdagen och i det största oppositionspartiet. Sverige har ovanligt nog en icke-jurist som justitieminister, men några av de andra ministrarna är jurister.

Dagens juridik är ”Sveriges juridiska dagstidning” och innehåller ofta intressanta artiklar om det som händer inom rättsväsendet.

Crofts kritiserar utan motivering

lördag, november 12th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 12 november 2011

I en politikkrönika i den tryckta Dagens Nyheter idag, skriver journalisten Maria Crofts: ”Politiker på alla nivåer har villkor som är kvarlevor från en svunnen tid…” Hon går sedan vidare och beskriver de villkor som gäller för en liten, liten andel av alla politiker i vårt land, nämligen dem som är invalda i riksdagen.

Det är klart att man kan kritisera riksdagsledamöternas ersättningar och pensionsvillkor. De har blivit mindre fördelaktiga med tiden, men är fortfarande ganska generösa. Crofts jämförelse med arbetslinjen och dess villkor är också mycket tänkvärda.

Om kritiken från Crofts riktar sig mot politiker på ”alla nivåer”, så är kritiken dock lika mycket riktad mot alla andra som har politiska uppdrag i vårt land. Jag undrar om alla kommunernas fritidspolitiker känner igen sig i kritiken.

De flesta, den överväldigande majoriteten, av politiker i vårt land har några enstaka uppdrag som de sköter på sin fritid. För detta får de mötesarvoden, som också räknas som ersättning för den tid som man lägger ner på att läsa in alla handlingar inför varje möte. Därutöver jobbar man ideellt utan betalning i partiorganisationens verksamhet och i valrörelser och mellanvalskampanjer. Man engagerar sig för att det för det mesta är roligt och för att man vill göra något för sina medmänniskor. Man gör det inte för dessa arvoden som man inte kan försörja sig på och inte för de gånger då man får utstå hätsk kritik för något, vad som helst, som kan ha beslutats på politisk väg, oavsett på vilken nivå beslutet togs.

Crofts förklarar inte i sin politikkrönika, vilka villkor det är hos fritidspolitikerna som hon känner sig provocerad av. Det tycker jag att hon borde göra.