Inlägg taggade med ‘partiorganisation’

En samlad borgerlighet behöver inte betyda ett gemensamt parti

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

Riksdagsman Carl B. Hamiltion (fp) vill att de fyra borgerliga partiera skall gå samman till ett gemensamt parti. Jag tror inte att det är någon bra idé.

Kanske kan man tycka ibland, att det finns för många partier i riksdagen och att det vore mindre rörigt om de vore färre. Detta skall dock inte bestämmas av partierna genom sammanslagningar. Låt väljarna bestämma.

Alliansen består av fyra partier som alla har sin särskilda profil, även om man i grundidéerna håller med varandra om mycket. Det är just skillnaderna som är Alliansens styrka, när samtidigt samarbetet fungerar. Samarbetet fungerar också bra. Det är inte säkert att ett sammanslaget parti skulle vara lika starkt som fyra olika.

Här finns ingen spricka

söndag, april 29th, 2012

Sveriges television sände idag ett utdrag från en intervju med mig. Det är alltid intressant att se hur journalister vinklar det man säger.

Aktuellt gav inslaget en rubrik som antydde att det kunde finnas sprickor mellan partiledningen och föreningsordförande. Jag har visserligen inte alltid exakt samma åsikter som min partiledning, men jag uppfattar inte skillnaderna som någon spricka. Moderaterna är ett stort parti med högt i tak.

Det framstod i inslaget som om jag skulle förespråka att energiuppgörelsen med övriga allianspartier skulle sägas upp och att man i stället skulle göra en överenskommelse med socialdemokraterna. Jag är inte emot att komma till en energiöverenskommelse med socialdemokraterna, det skulle ge en stabil energipolitik som inte skulle riskera att ändras beroende på vem som får regeringsmakten, men jag anser att en sådan förhandling måste utgå från befintlig alliansöverenskommelse. Om man skall ha en överenskommelse med socialdemokraterna i frågan, så måste ju hela alliansen också vara med på tåget.

Tack för förtroendet

måndag, mars 5th, 2012

I kväll har jag blivit omvald som ordförande för Hässelbymoderaterna.

Ett politiskt parti bör inte sträva efter att vara samhällsbärande

lördag, november 19th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 19 november 2011

Vad är ett samhällsproblem, och vilka samhällsproblem skall lösas genom politiska beslut? Det är klart att det kan definieras som samhällsproblem att det finns cupcakes som inte är goda och TV-serier som förmedlar olämpliga ideal. Det är dock inte samhällsproblem av den sort som politiken skall lösa.

Svensk tidskrift är en politisk tidskrift som i år har givits ut i jämnt hundra år. Den anses ofta stå mitt parti nära. Desto större anledning då, att ta ställning till kritik mot partiet som presenteras just i SvT.

Peter Santesson skrev igår i SvT att samhällstrender inte skall bli politiska frågor som hanteras genom offentlig styrning, oavsett om man ser dem som problematiska eller inte. Han ser numera en oroväckande tendens hos Moderata samlingspartiet att vilja blanda sig i samhällsfrågor som partiet traditionellt har ansett icke-politiska och där partiet således har värnat om att de inte skall tas upp till reglering genom politiken.

Jag gillar inte tanken på mitt parti som ”samhällsbärande”, som Fredrik Reinfeldt har velat uttrycka saken, för det innebär att partiet skulle vara mer ingripande i människors vardag än om partiet endast vore statsbärande.

Inom moderaterna har vi länge använt uttrycket att ”samhället är större än staten”. Det har varit något av ett motto för vår politik. Med det menar vi, att man inte skall förledas att tro att staten, och därmed politiken, kan lösa alla problem i samhället. Vi menar med detta också, att det tvärtom finns företeelser i samhället som stat, kommun och offentlig politik helt skall ta sin hand ifrån.

Även inom privata delar av samället, kan det finnas anledning att sprida goda idéer och förespråka individens frihet, goda traditioners bevarande och en sund ekonomisk förvaltning. Det skall dock inte göras med partipolitiskt beteckning på rockslaget. Det hör inte den offentliga politiken till.

I denna liberalkonservativa tradition, som har varit tongivande i partiet ända från start, finns en stor del av partiet fortfarande. Det är med denna tradition i åtanke, som man exempelvis kan förstå partiets beslut på den senaste partistämman, att moderaterna som parti från 2013 inte längre skall delta i Svenska kyrkans interna val (eftersom kyrkan privatiserades 2000 och således inte längre är en statlig myndighet), även om det också i framtiden kan finnas anledning att på något sätt organisera goda krafter inom kyrkan, något som dock får göras genom en annan organisation än partiet.

Religionen är en viktig del av samhället. Om partiet på riktigt ville vara samhällsbärande, skulle vi förstås ha fortsatt att som parti vara engagerade i Svenska kyrkan.

Jag tror, att den talskrivare eller artikelskribent som har myntat uttrycket ”samhällsbärande parti” åt Fredrik, har gjort ett ogenomtänkt val av ord. Inom partiet vill man inte att staten skall ta över samhället och samhället låter därför bättre än staten för en moderat. Moderaterna har inte velat vara ett statsbärande parti, för man vill inte bli så intimt förknippad med staten som socialdemokraterna har varit i flera decennier. I stället har man valt att använda ett ord, som man tror skall appellera bättre till moderater. När man tittar på vad ordet egentligen måste anses betyda, är det dock inget som moderaterna ställer sig bakom.

Det är viktigt att föra fram de här åsikterna inom partiets idéutvecklingsarbete och på partistämman lyckades man ju också exempelvis rösta ner idéerna om könskvotering.

Ordförandemöte i Hässelby

onsdag, november 9th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 9 november 2011

I kväll samlades moderata föreningsordförande och förbundsstyrelsen från hela Stockholms stad i en av Hässelby slotts flyglar för att diskutera och utbyta erfarenheter. Jag kände mig föranledd att hälsa övriga välkomna till Hässelby och gjorde det tillsammans med min ordförandekollega i grannföreningen i Vällingby, Bo Arkelsten. De församlade fick också en presentation av slottets verksamhet, så som den ser ut nu efter privatiseringen. Det var en trevlig men intensiv kväll med en del nya åsikter och insikter. Bland annat diskuterades en del organisatoriska frågor, kommande politiska kampanjer, internutbildningar och vad som skall komma i stället för moderaterna i framtida val i Svenska kyrkan.

Besluten på partistämman

måndag, oktober 24th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 24 oktober 2011

Partistämman avslutades igår. För den som vill läsa lite om vad som beslöts, finns det kortfattade redogörelser på Mynewsdesk och på partiets hemsida. Från den senare länken kan man också gå vidare till en sida där hela stämman kan ses i repris! Det gillar jag.

Det är väl redan välkänt att Fredrik Reinfeldt omvaldes som partiledare. Därutöver antogs bland annat ett nytt idéprogram, ett nytt kommunalpolitiskt program och ett nytt utrikespolitiskt program. Partistämman behandlade sammanlagt sex propositioner från partistyrelsen och 180 motioner från partimedlemmarna.

Underlig enkät på Aftonbladet

söndag, oktober 23rd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Aftonbladet har en underlig enkät på sin hemsida, där man kan testa om man är mer gammal eller mer ny moderat. Det är väl mest en kul grej, för frågorna känns inte särskilt seriösa.

När jag testade blev jag 50-50 gammel- och nymoderat. Jag hade i och för sig lika gärna kunnat luta åt endera hållet, för några frågor gick det egentligen inte att ge ett vettigt svar på eftersom man bara kunde välja mellan två alternativ på varje fråga.

Här följer min genomgång av några av frågorna med mina kommentarer:

Enkäten har 12 frågor som skall avgöra vilken politisk riktning man har, men frågorna 2, 4, 6, 7, 9 och 11 har inget som helst politiskt innehåll. Vad gör de i en enkät som denna? Om jag tycker något är snyggt eller smakligt, hur påverkar det min gärning som politiker? Har det möjligen att göra med att Aftonbladet är en socialdemokratisk tidning och socialdemokrater ibland anser att ”allt är politik”?

Inte heller frågorna 3 och 10 är riktigt politiska, även om de två frågorna ändå har en viss politisk anknytning med tanke på debattklimatet i Sverige.

De flesta vet väl att man inte bär ett ordenstecken i vardagslag, men oavsett eventuell blygsamhet skulle nog få moderater helt välja att dölja att de har erhållit en ordensutmärkelse. Således går det inte att svara på fråga 3. Man bär inte ordenstecknet på sin kavaj men gömmer inte undan det heller. Det kommer fram på frackmiddagen.

De två svarsalternativen på fråga 5 är inte varandras motsatser. Det är etiskt riktigt att sänka skatten eftersom det ger människor större frihet.

Fråga 12 skulle jag vilja svara mer utvecklat på än vad som möjliggörs i de två givna svarsalternativen. Jag har berört jämställdhetsfrågan på denna blogg tidigare.

Förbundsstämma 6-7 maj

tisdag, april 19th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 19 april 2011

Idag blev jag extra glad när jag kom hem och såg vad som hade kommit i posten: handlingarna till förbundsstämman 2011.

Moderaterna i Stockholms stad har sin förbundsstämma 6-7 maj. Tyvärr är det samtidigt som Sverigemötet (som motsvarar det som tidigare hette kommunala rikskonferensen), men man kan inte åka på alla möten alltid och jag tycker nog att förbundsstämman är viktigare eftersom det tas en del viktiga organisatoriska beslut där.

Jag har skrivit fyra motioner till förbundsstämman. Förbundsstyrelsen föreslår att tre av dem skall besvaras (angående avskaffande av värnskatt, angående avskaffande av Sveriges indelning i län och om statens ansvar beträffande smittsamma djursjukdomar) och föreslår bifall på en av dem (införande av gemensamma regler för folkbokföring inom EU). Det skall bli intressant att debattera motionerna.