Inlägg taggade med ‘opinionsläge’

Regeringsskifte nu skulle kräva extraval

söndag, april 17th, 2016

HÄSSELBY söndagen den 17 april 2016

Den senaste tiden har jag mött många väljare, som tycker att de borgerliga partierna (Alliansen) borde fälla regeringen och överta regeringsmakten själv.

Det låter förstås som en lockande tanke, men hur skulle det gå till i praktiken?

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet en relativ majoritet i riksdagen sedan valet 2014. Tillsammans med Sverigedemokraterna, och om Miljöpartiet räknas som socialistiskt, finns det en absolut socialistisk majoritet i riksdagen.

Några opinionsundersökningar på sista tiden har pekat på möjligheten till borgerlig majoritet, men det förutsätter ju ett val.

Om nuvarande regering skulle fällas utan extraval, skulle en eventuell borgerlig regering som komme i dess ställe behöva lita på hoppande majoriteter. Det vore ett ännu mer osäkert läge än det som nuvarande regering har att hantera.

Riksdagsoppositionen kan fälla regeringen, men kan inte utlysa extraval.

Vore det vettigt att fälla regeringen och tillträda regeringsmakten bara för att omedelbart utlysa extraval?

Initiativ för en bra politik för Sverige

torsdag, augusti 20th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 20 augusti 2015

När regeringen i väljarnas ögon misslyckas med sin politik, borde det ledande oppositionspartiet bli störst i opinionen. Jag önskar att det vore Moderaterna, men så är det inte idag, enligt Yougovs opinionsmätning som publiceras i Metro.

M måste återta initiativet i oppositionsarbetet. En viktig faktor vore att lämna DÖ och börja föra en egen budgetpolitik. Det är varken vettigt eller nyttigt att Sverige i december fick en borgerlig budget men ändå fortsatt socialistisk regering.

Vidare måste vi återta initiativet i de övriga frågor som folk upplever som viktiga idag – integration, rättstrygghet, frihet, antisocialism.

Synpunkter på opinionssiffrorna

torsdag, juli 9th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

Opinionssiffrorna för Moderaterna går neråt. Enligt Demoskops senaste mätning (Expressen) har partiet nu 23,1 % stöd i väljarkåren, vilket är en nedgång på hela 3 procentenheter sedan den förra mätningen en månad tidigare.

23,1 % är ändå historiskt sett bra siffror för Moderaterna. Partiet är Sveriges näst största parti, efter socialdemokraterna som i samma mätning får 25,5 %. I ett historiskt perspektiv är de socialdemokratiska siffrorna en katastrof, det partiet hade under många decennier ständigt över 40 %:s väljarstöd och har under de senaste decennierna normalt ändå legat mellan 30 och 35 %.

Mot bakgrund av att Moderaterna och de andra borgerliga partierna fortfarande passivt stödjer den sittande röd-gröna regeringen genom den konstitutionellt synnerligen tveksamma decemberöverenskommelsen, så förvånar det mig faktiskt att mitt parti ändå har så högt stöd i opinionen som det har. De enda skäl som talar för decemberöverenskommelsen är praktiska skäl – man vill inte behöva hantera en regeringskris.

Moderaterna borde släppa decemberöverenskommelsen och börja bedriva oppositionspolitik på riktigt. Det skall bedrivas ordentlig liberalkonservativ oppositionspolitik.

Om det leder till att det blir regeringskris, så är det ingen nackdel. Tvärtom.

I en parlamentarisk demokrati jobbar partierna alltid för att få inflytande och för att komma i regeringsställning. Ett oppositionsparti som inte ständigt är berett att överta regeringsmakten, borde inte kalla sig oppositionsparti.

Scouter är alltid redo. Detsamma måste gälla för politiker. Kom igen nu, Anna!

Moderaterna brukar tjäna i opinionen på att regera.

lördag, december 28th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 28 december 2013

Fredrik Reinfeldt har intervjuats i Expressen och kommenterar vårt partis vikande opinionssiffror, med att ”[m]an tar stryk av att bära regeringsmakten”. Han jämför med hur andra regeringspartier runt om i Europa drabbas av liknande opinionsrörelser.

Det är möjligt att opinionen ofta går emot sittande regering, att man generellt förlorar opinionsmässigt på att regera. I någon mån är det sunt i en demokrati, att opinionen vill ha förändring på regeringstaburetterna då och då.

Om man jämför med Moderata samlingspartiets historiska valresultat efter regeringsmedverkan, så visar bilden dock något annat. I valet 1979 gick partiet upp jämfört med valet innan, och partiet hade medverkat i Fälldins första regering 1976-1978. I valet 1982 gick partiet upp jämfört med valet innan, och partiet hade medverkat i Fälldins andra regering 1979-1981. I valet 1994 fick partiet i princip oförändrat stöd jämfört med valet innan, och hade suttit vid regeringsmakten sedan 1991; makten gick förlorad för att koalitionsbröderna förlorade väljare till socialdemokraterna. I valet 2010 gick partiet upp jämfört med valet innan, partiet hade suttit vid regeringsmakten sedan 2006 och kunde fortsätta regera.

Valet 2010 var intressant också på det sättet, att de fyra regeringspartierna tillsammans fick fler röster än valet innan. Ändå förlorade man majoriteten i riksdagen. Det berodde endast på att ytterligare ett parti fick så pass många röster att det kom in i riksdagen (över 4 % av rösterna) och alltså skulle vara med och dela på kammarens platser. Eftersom de fyra oppositionspartierna inte vill enas om en gemensam regeringsplattform, finns det dock fortfarande en relativ majoritet i kammaren för alliansen och därför kan den borgerliga regeringen fortsätta, trots att den alltså är en minoritetsregering. Det behövs inte ens att något annat parti är stödparti, så länge oppositionen är splittrad.

Har ideologierna en plats i Sverige?

söndag, januari 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 januari 2013

Många väljare man möter när man är ute och pratar politik med folk, tycker att Sverige saknar en politisk debatt som har med ideologi att göra. Det är mest bara ekonomi och statistik, tycker de, saker som politikerna visar för att tydliggöra vad som i realpolitiken fungerar bäst.

Det finns en sanning i ovanstående påstående. Samtidigt får ju landet den politik som väljarna efterfrågar.

Centerpartiet har fått uppmärksamhet för förslaget till nytt idéprogram, trots att det inte är fastställt ännu och många delar av det kan tänkas omprövas innan det är klart. Förlaget innehåller många tydligt liberala drag. Idag visar SIFO rekorddåligt opinionsstöd för Centerpartiet.

Moderaterna antog varumärket Nya moderaterna och omformulerade sin politik så att den är mer praktiskt inriktad och mindre ideologiskt färgad, något som ”gamla” moderater av både konservativ och liberal ideologisk inriktning har haft negativa synpunkter på men som har belönats av väljarna i två val i rad.

Socialdemokraterna förlorade det senaste valet bland annat för att Mona Sahlin var ideologiskt färgad och förlorade ännu mer i opinionsmätningarna med den ännu mer uttalat ideologiske politikern Håkan Juholt. Det kan inte bara ha varit hans grodor som fick partiet i fritt fall i opinionen. Partiet har återhämtat sig något under Stefan Löfven, som inte säger särskilt mycket.

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen när de till synes hade slängt nazismen över bord och mest bara kritiserar praktiska problem som har med invandringen att göra. Vänsterpartiet var som störst under Gudrun Schyman, som med fog kan sägas ha varit den av partiets ledare som har varit minst uttalat kommunistisk.

Så, hur blir det med den ideologiska debatten i Sverige? Svenskar säger att de vill ha den, men de röstar inte på den.

Proteströster, vad är de bra för?

lördag, oktober 27th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 27 oktober 2012

Markus Uvell skriver på DN-Debatt idag och berättar att allt fler moderater tydligen kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna i nästa val. Det kan man utläsa av opinionsundersökningar och hur de som svarar där har motiverat sina val när de har tillfrågats.

Sverigedemokraterna har varit skickliga på att ta upp vissa konservativa symboler och uttryck i sin retorik och propaganda, och många bland moderaterna har tyvärr tyckt att det inte har spelat någon roll, både för att Sd tidigare inte har setts som något reellt hot och för att somliga moderater tycker att delar av partiets historia lika gärna kan släppas. Jag uppskattar inte alls detta.

Moderaterna har också i nuvarande regeringsställning släppt en del frågor i sin praktiska politik, som man tidigare har propagerat för. En pragmatisk vardagspolitik leder ibland till detta.

Moderata samlingspartiet är det konservativa partiet i Sverige. Det har vi alltid varit. Sverigedemokraterna har ingen konservatism i sin politik eller i sina rötter, det är ett parti som är sprunget ur 1980-talets nationalsocialism, grupperingar som på den tiden var tämligen små och kallades nynazistiska eftersom de tog upp nazism ”på nytt”. Däremot har Sverigedemokraterna sedan som sagt tagit upp vissa konservativa symboler, och kan därför för somliga kanske se konservativt ut. Dess politik ligger dock i praktiken närmare en gammal socialdemokrati än någon form av konservatism.

För den moderat som vill proteströsta, och inte bryr sig om Sverigedemokraternas faktiska politik och rasistiska rötter, kanske Sverigedemokraterna framstår som ett tänkbart alternativ. Den som tänker efter en gång till, inser dock att Sverigedemokraterna är lika illa som Vänsterpartiet.

En sådan proteströst leder inte till något gott varken för dig eller för fosterlandet. Den kan leda till att oppositonen kommer tillbaka till regeringsmakten.

Borgerlig opinion i Stockholm

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

De flesta opinionsmätningarna som publiceras, undersöker opinionen på riksplanet och hur folk skulle rösta om det vore riksdagsval. Ibland mäts dock opinionen inför kommunalval i stora kommuner.

Dagens Nyheter publicerade igår en mätning som visar att det borgerliga övertaget består i vår stad. Det är glädjande siffror. Uppenbarligen uppskattar stockholmarna vad vi gör för dem.

En opinionsundersökning är dock alltid bara en undersökning där man har tillfrågat ett urval av befolkningen. Hur väl det speglar den verkliga opinionen kan man aldrig riktigt veta. Det är därför man pratar om felmarginaler.

Det finns inte heller någon fyraprocentsspärr till kommunfullmäktige, som det finns till riksdagen, där ett parti måste få minst 4 % av rösterna för att få vara med och dela på mandaten. Därför vet man aldrig riktigt hur många procent som krävs för att ett parti skall kunna komma in i fullmäktige. Staden är också indelad i sex valkretsar, vilket innebär att ett litet parti kan ha större chans att få vara med och dela på mandaten om det är särskilt starkt i ett visst område.

Av siffrorna kan man alltså inte med säkerhet veta om det skulle bli ytterligare ett parti i fullmäktige, även om detta vore ett valresultat. Även om ytterligare ett parti skulle komma in i kommunfullmäktige om det vore val idag, visar dock undersökningen att majoriteten för alliansen skulle bestå i rådssalen.

Idag publicerade Dagens Nyheter också en undersökning som visade allmänhetens kännedom om och förtroende för de ledande politikerna i Stockholms kommunalpolitik. Den artikeln hittar jag inte på tidningens hemsida just nu, så jag väntar med att kommentera den.

Framgångar för Høyre

lördag, augusti 25th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 25 augusti 2012

I Norge får moderaternas motsvarighet Høyre för närvarande historiskt höga opinionssiffror. Motsvarande hände i kommunalvalet där förra året.

Mycket kan tänkas bero på Breiviks dåd förra året och domen mot honom som har kommit nu. När samhället hotas av en naziinfluerad religionskritisk terrorist, vill nog många söka sig till dennes politiska motsats, som står för samhällelig stabilitet och trygghet. Just den positionen har förstås det konservativa Høyre.

Breiviks agerande och den förvirrade ideologi han har motiverat det med, har alltså inte stärkt partier som står nära hans tankar. Det hade han nog själv trott att det skulle göra, eftersom han påstås ha sett sig som en form av martyr. I själva verket har folk alltså sökt sig till den motsatta sidan av det politiska spektrumet.

Som man frågar får man svar

fredag, maj 25th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 25 maj 2012

Det meddelas i DN att en undersökning från Demoskop visar att motståndet mot förbifarten har ökat i Stockholm.

Undersökningen har visst beställts av Miljöpartiet. I undersökningen ställer man egentligen inte frågan om förbifarten skall byggas, utan man ställer frågan om vad som helst skall göras av två helt olika saker, nämligen att bygga förbifarten eller att bygga ut kollektivtrafiken.

Det är egentligen satsningar som man inte kan ställa emot varandra. Förbifarten är tänkt att framförallt leda fjärrtrafik förbi Stockholm längs en rutt som är längre från stadens centrum, framförallt godstrafik på långtradare, även om den också kommer att bli till nytta för oss som bor i yttre västerort, medan kollektivtrafikutbyggnad handlar om att förflytta folk inom Stockholmsområdet. Båda sakerna behövs. De är avsedda att åtgärda helt olika trafikproblem. Den ena investeringen vore inte viktigare än den andra.

Extremister gör sig hörda på Internet

torsdag, maj 10th, 2012

Det är värt att notera, att det ofta finns stora skillnader mellan vanliga opinionsmätningar av politiska sympatier och de enkäter som görs på Internet.

Opinionsundersökningarna görs utifrån ett stort underlag av personer som skall utgöra ett statistiskt relevant urval av befolkningen. Därför blir resultatet ett ungefärligt svar på hur resultatet av ett allmänt val faktiskt skulle kunna bli just då.

På enkäter på Internet kan vem som helst rösta och dra med sig sina vänner så att de också röstar. Enkäter på Internet visar därför ofta en slagsida till förmån för dem som väljer att rösta. Svaret kan således inte ses som något annat än kuriosa.

Exempel på enkäter med en sådan slagsida finns t.ex. hos Västerbottens-Kuriren, där Sverigedemokraterna har blivit största parti och Vänsterpartiet blir fjärde störst. Det förefaller inte särskilt troligt att Sd i ett allmänt val skulle få 29 % av rösterna.