Inlägg taggade med ‘namn’

Namn på kvinnliga och manliga politiker

torsdag, juli 14th, 2016

HÄSSELBY torsdagen den 14 juli 2016

Tysklands förbundskansler heter Merkel, Storbritanniens nya premiärminister heter May och en av presidentkandidaterna i USA heter Clinton.

Så länge man inte är personligt bekant med dem, ser jag ingen anledning att omtala dem med endast deras förnamn. Ändå gör många det. Det gör man normalt inte med manliga politiker, så varför gör folk det med kvinnliga politiker?

Hur skall man marknadsföra Stockholm?

torsdag, maj 12th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 12 maj 2011

Häromdagen skrev varumärkesstrategen Stefan Saidac i Svenska Dagbladet att Stockholm borde ha en bättre slogan än the Capital of Scandinavia, som vi har nu. Han ger inget förslag till alternativ. Som professionell varumärkesstrateg vill han väl helst ha betalt i så fall. Frågan är hur som helst intressant. Är Stockholms slogan bra? Jag har berört det förut på den här bloggen, den 10 mars i år.

Med ökad globalisering och konkurens, är det viktigt att framhålla sig själv och det man står för. Det finns många som tycker att the Capital of Scandinavia inte riktigt passar för Stockholm. Det är i och för sig en väl genomtänkt slogan, men den kanske är för väl genomtänkt? En bra slogan skall fattas och fastna direkt. Så kanske inte är fallet med the Capital of Scandinavia.

En slogan kan förstås alltid ändras, om man hittar på något bättre. Den är inte så fast förankrad som stadens namn eller heraldiska vapen.

Frågan berörs också på ett intressant sätt av Hanna Warg, som dock har missuppfattat begreppet varumärke. Vad ett varumärke kan vara fastställs i 1 § varumärkeslagen (1960:644). Ett av IKEA:s varumärken är t.ex. dess blågula logga, däremot är inte saker eller känslor rent allmänt som folk associerar med begreppet ”IKEA” något varumärke. Hur begreppet Scandinavia uppfattas i världen, eller i alla fall i Florida, berörs av Skandinav i Florida.

Vällingby parkstad eller Råcksta gård?

tisdag, april 19th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 19 april 2011

Ny bebyggelse planeras invid Vattenfalls nuvarande kontor i Råcksta. Den nya bebyggelsen skall bli till, sedan Vattenfall har flyttat därifrån. Vattenfall har planerat att flytta sitt huvudkontor till Solna inom några år.

I planerna för den nya bebyggelsen har ett nytt namn förekommit, Vällingby parkstad. Bebyggelsen skall ligga kring Råcksta gård och i stor utsträckning bestå av individuellt utformade radhus. Anknytningen till Vällingby har man velat göra, genom att det ortnamnet är mycket mer känt än Råcksta och anses ha ett bra rykte.

Inför stadsdelsnämndens sammanträde idag kom ett antal medborgare som bor i Råcksta. De vill att den nya bebyggelsen skall kallas Råcksta gård, eftersom området alltid har hetat Råcksta och bebyggelsen skall ligga just kring den gamla fina gården Råcksta. Råcksta är också namnet på tunnelbanestationen som ligger intill den planerade bebyggelsen.

Förslaget lämnades in som ett medborgarförslag. Frågan ligger egentligen inte på stadsdelsnämndens bord, beslut om namnfrågor av detta slag fattas av kommunfullmäktige efter beredning i Stadsbyggnadsnämnden.

Det hindrar förstås inte, att stadsdelsnämnden kan göra sin synpunkt känd, om stadsdelsnämnden kan enas om en synpunkt. Vid diskussion inom den borgerliga gruppen, yttrades flera olika synpunkter på saken.

Jag tycker nog själv att ett bra namn kunde vara Råcksta parkstad.