Inlägg taggade med ‘mat’

Det där med E-nummer

söndag, januari 19th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 19 januari 2014

Somliga människor vill inte äta mat som har så kallade E-nummer bland sina ingredienser. Jag har aldrig riktigt förstått varför.

Om en ingrediens har ett E-nummer, så betyder inte det att ingrediensen är någon form av konstig substans. Tvärt om. Ingrediensen är inte nödvändigtvis någon fabriksskapad ingrediens.

Ett E-nummer är en form av identifikation, så att man skall veta vilken ingrediens det rör sig om. Det är ett standardiserat sätt att markera innehåll, för att det skall vara lika i alla länder, oavsett att ingredienserna heter olika saker på olika språk.

Genom att det står E-nummer vid ingredienser på en produkts innehållsförteckning, vet man således att ingredienserna är kontrollerade och kända.

Den som av någon anledning helt vill undvika E-nummer, bör faktiskt undvika många naturliga varor, exempelvis ägg, bananer och blåbär. Se här: http://io9.com/what-if-natural-products-came-with-a-list-of-ingredient-1503320184.

Ämnen som har E-nummer finns naturligt i många varor. Det finns ingen anledning att undvika dem.

Vem förespråkar strejkbryteri?

fredag, april 26th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 26 april 2013

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk för en del av sina medlemmar, med start från och med måndag. Det skulle bland annat gälla personal i skolor.

Jag blev idag uppringd av en mamma till skolbarn, som var orolig för att barn inte kommer att få den näringsriktiga skolmat som de enligt lagen skall få: Eftersom skolmatspersonalen kommer att strejka, kommer barnen inte att få lagad mat i skolan och barnens föräldrar har i stället uppmanats att skicka med barnen matsäck till skolan i nästa vecka.

(Jag sitter inte i utbildningsnämnden. Det är egentligen den nämndens ledamöter man skall vända sig till för detta. Jag blev kontaktad som ledamot av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, men skolorna i Stockholm är inte stadsdelsnämndernas ansvar. Jag pratade förstås ändå en stund med kvinnan.)

Den här mamman hade läst på Internet, att man borde protesera mot att barnen inte får mat i skolan när skolmatspersonalen går i strejk. Föräldrar har visst uppmanats att försöka förmå kommunen att se till att barnen får vanligt skolmat trots strejken.

Jag vet inte vilken sida på Internet det handlade om, men om jag förstod saken rätt, var det en sida som facket låg bakom. Det låter underligt.

När personal går i strejk, är det en allmän regel, att arbetsgivaren inte får kalla in annan personal för att utföra de strejkandes arbetsuppgifter. Det kallas strejkbryteri och är inte tillåtet. Undantag gäller endast för direkt samhällsnödvändiga uppgifter, som inte kan undvikas.

Detta innebär förstås att tredje man kan drabbas av följderna av en strejk. Tredje man är i detta fall skolbarnen. Det är riktigt synd.

Men lagen är som den är. Arbetsgivaren kan inte gripa in och är inte heller tvungen att göra det. Arbetsrättsliga konfliker räknas i regel som sådan force majeure som innebär att man inte är tvungen att uppfylla allt det som man annars måste uppfylla.

Finns det verkligen en sida på Internet, som facket ligger bakom, som förespråkar att man skall uppmana kommunen till strejkbryteri? Det måste väl vara en missuppfattning?

Komma upp i smöret eller gå ner med lättmargarinet…

söndag, oktober 21st, 2012

HÄSSELBY söndagen den 21 oktober 2012

I veckan uppstod debatt kring smör, lättmargarin och vad som egentligen är nyttigast att äta, mot bakgrund av att många skolor i Stockholm har ratat smöret till förmån för lättmargarin. Livsmedelsverket har rekommenderat det senare.

Samtidigt tyder de flesta vetenskapliga undersökningar på att barn skall äta animaliskt fett, det är bra när de växer och för hjärnans utveckling. De undersökningar som förespråkar lättmargarin är inriktade på vuxna.

I European Heart Journal har för övrigt nyligen publicerats en undersökning, som visar att det inte alls är en nödvändig koppling mellan fetma och kroniska sjukdomar. Många med övervikt och fetma är lika friska som smala personer med god kondition.

Jag är av uppfattningen att varje skola själv skall bestämma vilken mat den skall servera, så länge maten är god och näringsriktig. Politiker skall inte detaljstyra det. Om vetenskapliga fakta talar för att barn skall äta smör, så är det dock något jag hoppas att skolorna tar till sig.

Mp vill detaljstyra maten i skolan

tisdag, augusti 28th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 28 augusti 2012

Miljöpartiet de gröna i Stockholm vill tvinga alla skolor att en dag i veckan endast servera vegetarisk mat. Det är en onödig detaljstyrning som politiker inte skall ägna sig åt.

Så länge maten i skolan är näringsrik, skall vi politiker inte blanda oss i vilken mat som serveras. Det är den enskilda skolan som skall bestämma själv.

Miljöpartisterna hänvisar till att det skulle vara bättre för miljön med vegetarisk mat. ”Köttproduktion och följaktligen köttkonsumtion har bevisat stora negativa effekter på miljön,” påstås det i Dagens Nyheter idag.

Förvisso finns det köttproduktion som har negativa konsekvenser för miljön, men det gäller inte all köttproduktion. Dessutom finns det produktion av spannmål och andra vegetariska livsmedel som också har negativa konsekvenser för miljön. Att bara påstå att det handlar om köttet är att göra det för lätt för sig. Det viktiga är att matproduktionen är ekologiskt hållbar, inte att det måste vara just vegetarisk mat.

Miljöpartiets förslag är innehållslös symbolpolitik. Skolelever borde inte tvingas äta viss typ av mat bara för att politikerna på ett förenklat sätt vill få det att framstå som att de värnar om miljön.

Politisk vegetarianism är dessutom en lyxprotest så länge det finns människor här i världen som inte ens har mat för dagen.

Vad är MSC?

torsdag, maj 31st, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 31 maj 2012

Ibland undrar man hur reklammänniskor tänker…

Jag såg en annons från WWF (Världsnaturfonden) i tidningen, där WWF ville uppmärksamma folk på en ny företeelse, nämligen MSC.

Vad är MSC? Ja, för mig är det dels namnet på ett svenskt IT-bolag, MSC Konsult AB, dels en bokstavskod som används i sport-TV-sändningar för att identifiera formel 1-föraren Michael Schumacher.

Det WWF gjorde reklam för, var dock Marine Stewardship Council, en organisation som jobbar för att fiske skall skötas på ett etiskt sätt och att haven inte skall bli utfiskade. Det är förstås ett föredömligt syfte. För att man skall vara säker på att den fisk man köper i livsmedelsbutiken är fiskad på ett vettigt sätt, så skall man hålla utkik efter MSC:s märke på paketet, meddelade WWF. Gott så, men någon bild på märket fanns inte i annonsen. Hur menar då annonsmakaren att man skall veta hur märket ser ut?

Nåväl, jag hittade märket på hemsidan för Marine Stewardship Council. Där kan man se hur märket ser ut. Det är blått med några vita streck som bildar en enkelt skissad bild av en fisk.

Sedan kan man förvisso notera, att denna märkning har fått kritik. Enligt en tysk forskarstudie, kommer den miljömärkta fisken i butikerna ändå ofta från överfiskade bestånd.

Matmatematik

onsdag, november 9th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 9 november 2011

Det rapporteras om en korv som innehåller 104 % kött. Hur är det möjligt?

Det är förstås inte möjligt. Inget kan innehålla mer än 100 % råvara.

Producenten grundar sin beskrivning om 104 % kött på en tolkning av reglerna om hur råvaran i produkten skall presenteras. Det förklaras i tidningsartikeln. I själva verket handlar det om att 104 gram kött har använts för att tillverka 100 gram korv. Det innebär att en viss mängd av köttråvaran försvinner eller komprimeras i korvproduktionsprocessen. Så må det vara.

Det vore bättre att skriva på korvförpackningen hur det faktiskt ligger till. Det producenten har skrivit kan alltså förklaras om man utvecklar texten, men om den faktiskt formulerade beskrivningen vore sann så spricker korvskinnet. Därför borde lagens krav på innehållsförteckningens formuleringar inte tolkas så som gjorts i detta fall.

Barn och vuxna kan behöva olika nyttigheter

söndag, oktober 16th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 16 oktober 2011

Hellre fettstund än fruktstund”, utropar Johan Ingerö. Rubriken är väl tänkt att vara provocerande, för att locka läsare. Texten är dock briljant i alla sina delar.

Ingerö tar upp det faktum, att maten i skolorna idag ofta inte är särskilt nyttig. Den består av fettfria varor med snabba kolhydrater. Barnen blir snart hungriga igen.

I själva verket behöver barn riktig mat.1 De substitut som har tagits fram särskilt för överviktiga vuxna, är inget som man skall ge sina barn. Lättmargarin och minimöjlk må vara bra för den 30-åring som har övervikt och inte hinner motionera, men för hans barn som växer och fortvarande utvecklar sin hjärna måste de riktiga födoämnena komma till. Det är bättre för barn att äta lite mindre av den riktiga maten än lätt och lagom av de ersättningsprodukter som är till för vuxna.
___________
1 – Jag har läst om detta i flera källor, men har tyvärr ingen framför mig just nu.