Inlägg taggade med ‘marknadsekonomi’

Vinster i välfärden är inte fel

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

På senare tid har den ständigt återkommande debatten om vinster i välfärden tagit fart på nytt. Det blir lite tröttsamt i längden – inte på grund av de åsikter som uttrycks, utan på grund av de missuppfattningar om fakta som somliga lägger till grund för sina åsikter.

En verksamhet som inte får gå med vinst, kan inte överleva. Vinsten används för att betala löner, för nödvändig fortbildning och för investering i nya inventarier när de gamla är utslitna. En verksamhet som inte går med vinst, stagnerar.

Det samma gäller för övrigt även en offentligägd, budgetstyrd verksamhet. Om det offentliga inte budgeterar tillräckligt med pengar till verksamheten, drabbas den av samma stagnation som den privata verksamheten som inte kan gå med vinst.

Många som deltar i debatten missförstår begreppet vinst. De tror att bara handlar om övervinst. De förefaller tro att all vinst endast går till oerhörda löner åt företagsledarna eller placeras i skatteparadis. Så är förstås inte fallet. Det företag som skulle sätta precis all sin vinst på konto utomlands, skulle drabbas av samma problem som det företag som inte går med vinst alls.

Vinst är inte nödvändigtvis detsamma som övervinst. Om en verksamhet som helt eller delvis finansieras med skattepengar kan tjäna så bra att det kan ta ut övervinster och placera en del av sin vinst i skatteparadis, så är det å andra sidan inte nödvändigtvis ett tecken på att bolaget använder sina pengar fel. Verksamheten kan vara riktigt bra ändå och ersättningen som det offentliga har medgivit, kanske egentligen sätts för högt av landstinget.

Man måste studera varje företag för sig, för att ta ställning till om just det företaget använder sina pengar på ett vettigt sätt.

Mer jämlika faktureringsvillkor

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Genom de nya lagreglerna för fakturering blir förhållandena lättare för småföretag. Nu skall inte längre en starkare part kunna få fördelar genom att dröja med betalning för fakturor som i sig inte är stridiga. Det viktigaste är att det offentliga inte längre kommer att kunna ägna sig åt sådana förfaranden. Mellan privata näringsidkare kommer det fortfarande vara möjligt att förhandla om villkoren.

Ranking av hemtjänst

onsdag, oktober 24th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 24 oktober 2012

En annan idé som några engagerade väljare förde fram till mig i samband med gårdagens sammanträde i stadsdelsnämnden, var att det borde vara enklare att välja hemtjänstleverantör.

De tänkte såhär: när man som gammal har fått hemtjänstbeviljad och skall välja utförare av hemtjänst, så är det jättebra att man får välja, men det är svårt att veta vilka utförare som är bra. Man får en lång lista på utförare, men hur vet man vilka särskilda kvaliteter var och en av dem har?

De ville ha någon form av rankingsystem och en lista där det står vilken hemtjänstutförare som är bra på vilka saker. De flesta torde ju försöka profilera sig på något särskilt sätt. Det är dock inget som man kan se i kommunens lista.

Jag berättade för dem, att detta är en idé som vi från moderaterna redan har framfört tidigare, men att det inte är möjligt att genomföra från kommunens sida. Kommunen måste nämligen förhålla sig neutral. Alla utförare som möter Stockholms stads krav, har rätt att av staden presenteras på samma sätt.

Däremot borde en intresseorganisation för äldre kunna jobba med ranking av detta slag, påpekade jag. Ja, SPF till exempel, sade en av förslagsställarna då. Just det. En organisation som SPF skulle mycket väl kunna sätta samman konsumentinformation av det slaget.

Ny marknadslösning gynnar konsten

måndag, juli 30th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 20 juli 2012

Idag uppmärksammas så kallad crowd funding i några massmedia. Kristofer Ahlström skriver i Dagens Nyheter och Simon Campanello i Sveriges Radio.

Crowd funding är ett sätt att finansiera projekt genom att söka betalt av potentiella kunder redan innan projektet är genomfört eller ens startat och har börjat bli vanligt i kulturella sammanhang. Genom att många människor som gillar en idé, en synopsis, bidrar med lite pengar var, kan ett stort projekt bli verklighet. Så kan konsumenterna redan i förväg styra vad som skall produceras eller inte.

Det är nog egentligen ingen helt ny idé, men det har uppmärksammats på sistone och flera verk har skapats med hjälp av denna typ av finansiering på senaste tiden.

Ahlström jämför av någon anledning crowd funding med välfärdsstatens kollektivism. Det var inte alls den parallell jag drog, när jag läste om fenomenet första gången. Jag tycker snarare att konstnären som söker finansiering genom crowd funding påminner om en företagare som bjuder in allmänheten att köpa aktier i sitt innovationsföretag. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) gör i princip samma analys som jag av saken.

Jag tycker att idén är utmärkt. Det kan vara till fördel både för konsument och producent. Konsumenterna får något de faktiskt vill ha, producenterna slipper finansiera något som sedan kanske visar sig bli ett ekonomiskt fiasko.

Kravet på lokalkännedom för taxichaufförer

tisdag, februari 28th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 27 februari 2012

Transportstyrelsen vill ta bort det offentligrättsliga kravet på taxichaufförer att ha lokalkännedom. Det kritiseras av mina partikamrater borgarrådet Ulla Hamilton och oppositionsrådet i Sundbyberg Carl Grufman.

Jag förstår oron, men jag delar den inte. Jag tror att kravet på taxichaufförerna att de skall ha lokalkännedom kommer att bestå. Kvalitetsmedvetna droskägare som vill ge sina kunder kvalitet, kommer att se till att deras chaufförer har lokalkännedom. Likaså kommer stora kunder som landstinget (för färdtjänsten) att fortsätta ställa samma krav. Det kommer alltså inte att vara särskilt lätt att få jobb som taxichaufför om man inte har lokalkännedom. Regeln måste inte vara fastställd av staten för att den skall efterlevas i praktiken.