Inlägg taggade med ‘mänskliga rättigheter’

S förespråkar rasprofilering?!

tisdag, april 12th, 2016

HÄSSELBY tisdagen den 12 april

Ibland tror man inte att det är sant, det man läser i tidningarna.

Riksdagsledamot Hanif Bali (m) skrev igår i Expressen och frågade: Kommer S att stoppa raskartläggningen?

Socialdemokraterna i Botkyrka kommun har nämligen, påhejade av vissa marginella men högljudda organisationer som påstår sig företräda minoritetsgrupper, arbetat för att kommunen skall registrera kommuninnevånarnas ”rastillhörighet”. De har tydligen fortsatt arbetet, trots att de mötte kritik redan när tanken väcktes härom året.

Det är galet. Det är oförklarligt. I Sverige 2016. Idéer som led nederlag i Berlin 1945.

Barnäktenskap strider mot svensk lag

söndag, april 10th, 2016

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2016

På senare tid har det kommit upp i den allmänna debatten, att somliga invandrare och flyktingar kommer till Sverige och är gifta även om de är under 18 år. Det märks en stor upprördhet över att somliga svenska myndigheter då behandlar dessa barn som om de är gifta.

Bland annat har Migrationsverket hanterat sökande så, enligt Dagens Juridik i förrgår.

Upprördheten är berättigad.

Men man skall inte vara upprörd för att det på något sätt vore tillåtet att behandla barn som om de vore gifta. Det är det nämligen inte.

Jämlikt 7 kap. 4 § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, gäller att ”[b]estämmelse i främmande lag eller beslut som meddelats av myn dighet i främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.” Den bestämmelsen, om så kallad ordre public, betyder att äktenskap ingångna utomlands av den som är under 18 år, inte är giltiga här i Sverige – eftersom det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Så har den regeln alltid tillämpats. Det borde Migrationsverket känna till.

Som tur är, är det inte Migrationsverket som bestämmer om en utlänning som flyttar till Sverige skall anses gift. Det gör Skatteverket i samband med att personen folkbokförs.

Charlie Hebdo orkar inte mer

lördag, juli 18th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 18 juli 2015

Islams profet Mohammed kommer inte längre att avbildas i den franska satirtidningen Charlie Hebdo, har tidningens chefredaktör Laurent ”Riss” Sourisseau nu berättat för det tyska nyhetsmagasinet Stern (SvD). Det är oerhört tråkigt, tycker jag.

Tidningen känner sig alltså tvungen att ge sig för terrorismen. Terroristerna har lyckats att i viss mån tysta Charlie Hebdo.

Jag vet inte om Charlie Hebdo är bra, jag har aldrig läst tidningen, men jag anser att man alltid skall ha rätt att uttrycka sina åsikter. I det ingår att man skall ha rätt att satirisera andra.

Det lilla jag har läst av Charlie Hebdo, de utdrag som jag har hittat på Internet, har jag ändå tyckt varit ganska roliga. Det hör nu ändå inte riktigt till saken. Det viktiga är att man skall ha sin yttrandefrihet. Det skulle jag tycka, även om jag hade tyckt illa om det som Charlie Hebdo publicerar. Jag försvarar även den yttrandefrihet som antidemokratiska, diskriminerande och våldsförhärligande media har, även om jag ogillar det de skriver.

Jag har stor förståelse för Charlie Hebdos beslut, även om jag tycker att det är synd. Det är ju en kapitulation inför våldet, en kapitulation inför dem som inte vill att man skall få tycka vad man vill.

Religiös mission i Sverige

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Aje Carlbom, docent vid Malmö högskola, skrev härom dagen i tidningen Dagens samhälle om muslimsk mission i Sverige och andra västländer. Det är en intressant text.

Jag delar inte riktigt den mörka bild av framtiden som Carlbom tycks vilja frammana, med saudisk salafistisk mission som ett hot mot det svenska samhället. Sverige är väldigt sekulärt, och lär inte vara så mottagligt för den muslimska missionen.

För vissa personer i Sverige kan det dock utgöra ett problem, nämligen för folk med invandrarbakgrund som känner sig rotlösa i det svenska samhället men har en bakgrund från något muslimskt land. De kan tänkas ta till sig idéerna. För att mota detta, borde Svenska kyrkan bedriva mission med sådana personer särskilt i åtanke.

Vi har religionsfrihet i Sverige och vårt sekulära samhälle och den i och för sig utmärkta allmänt omfattade idén att man skall motverka diskriminering, har ibland lett till att man har varit för överseende med odemokratiska tendenser bland religiösa minoritetsgrupper. Det finns ingen anledning att vara det.

Morgan Johansson vill socialisera näringslivet

fredag, maj 15th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 15 maj 2015

Justitieminister Morgan Johansson kan tänka sig att de aktiebolag som inte har jämställda styrelser skall kunna upplösas av staten.

Det gäller alltså även små, privata bolag. När statsrådet pressas på uppgiften, tycker han nämligen att det kanske inte vore rätt att upplösa börsbolag.

Aktiebolag är privatpersoner. De är privata, juridiska personer som normalt används för näringsverksamhet.

Genom att tvångsupplösa privata juridiska personer bara för att de inte lever upp till ett jämställdhetskrav som staten bestämmer sig för, så socialiserar man näringslivet i Sverige. Svenska aktiebolag kommer inte längre att själva få välja sina styrelser. Vad blir nästa kvoteringsregel de måste uppfylla för att inte tvångslikvideras?

Tänker Johansson inte på att äganderätten är skyddad i Sverige? Den är faktiskt skyddad i rättighetskapitlet i vår regeringsform.

Något så här vänstervridet förslag har inte kommit från socialdemokraterna sedan 1940-talet, då de funderade på att socialisera hela näringslivet i Sverige. Inte ens löntagarfonderna var lika ingripande.

Fast socialdemokraterna är ett socialistiskt parti, så säg inte att du är överraskad.

Sport och brott

tisdag, mars 31st, 2015

STOCKHOLM tisdagen den 31 mars 2015

I går var årsdagen av det dåd i Helsingborg, då en man bragtes om livet endast på grund av att han höll på ett visst idrottslag. Det är fortfarande svårt att smälta. Jag besökte hans grav i går kväll.

Gärningsmannen har dömts till tio månaders fängelse för vållande till annans död (Aftonbladet/Sportbladet). Jag har inte läst hela utredningen kring brottet, men min bedömning som jurist, är att gärningsmannen borde ha dömts för mord. Han var medvetet ute efter att misshandla supportrar av motståndarlaget och han utövade våld som han borde ha insett kunde leda till döden för den som drabbades.

Gärningen var endast motiverad av skälet att offret höll på ett visst idrottslag. Det hade inget med offret som person att göra. Det borde därför bedömas som ett hatbrott och därmed bestraffas hårdare. Sådan lagstiftning finns i England, där straffas idrottsrelaterad brottslighet, så kallad huliganism, hårdare av just detta skäl. Det borde införas även i Sverige.

För den som vill hedra offret och stå upp mot idrottsrelaterat våld, finns Facebookgruppen Vila i frid Djurgårdsbroder Stefan Isaksson.

Till stöd för de förföljda

söndag, augusti 10th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 10 augusti 2014

Idag har jag deltagit i en demonstration på Medborgarplatsen till stöd för de kristna, som för närvarande förföljs i Irak och Syrien av den islamistiska terrororganisationen Islamiska Staten (IS).

IS förföljer och lemlästar kristna, tvingar dem att antingen konvertera till islam, betala en särskild straffskatt eller dö. Våld och våldtäkter följer i IS spår. De förföljer också muslimer av ”fel” muslimsk inriktning liksom folk tillhöriga andra religioner.

Så vitt jag vet, säger Koranen att kristna och judar skall respekteras som ”bokens folk”. IS följer uppenbarligen inte detta. IS är en hemsk organisation som måste bekämpas med alla till buds stående medel.

Ersättning för förtjänst, även om den inte är efterfrågad

måndag, november 25th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 25 november 2013

Den som äger mark som råkar ligga nära en ny infrastruktursatsning, kan komma att tjäna på att infrastruktursatsningen blir av. Fastigheten blir mer tillgänglig och därför mer attraktiv och ökar i värde.

Därför finns det nu förslag, att den som äger sådan mark skall kunna behöva vara med och betala för infrastrukturutbyggnaden (läs i SvD). Betalningen får markägaren ändå igen genom ökat värde och möjlighet till ökade förtjänster, är tanken.

Lagstiftning av det slaget finns redan i Finland, varför idén inte är helt ny och oprövad.

Frågan är dock delikat. Hur skall den beräknade framtida förtjänsten beräknas, som skall avgöra hur mycket markägaren skall behöva bidra med? Skall man verkligen tvingas att betala för en hypotetisk värdeökning som inte har inträffat ännu? Den fastighetsägare som inte själv efterfrågar en infrastruktursatsning i sin närhet, som kanske själv är motståndare till den, skall denne tvingas vara med att betala för att han ändå kan beräknas komma att tjäna på den?

Krav på sådan betalning kan ses som en inskränkning i äganderätten, vilket gör att en lagändring måste ta hänsyn till regeringsformens rättighetskapitel.

Det är i enlighet med grundlagen att godta grundlagen, i alla fall i Kanada

söndag, september 22nd, 2013

HÄSSELBY söndagen den 22 september 2013

När man blir medborgare i Kanada till följd av ansökan om medborgarskap, så får man svära en ed att man skall vara trogen sitt nya land och drottning.

Är det konstigt? Det tyckte några kanadensare. De ansåg att eden kränkte grundlagens stadgande om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och väckte talan i domstol för att försöka få bort kravet för nya kanadensare att svära eden.

Domstolen ansåg dock inte att det fanns något grundlagsvidrigt i att svära på att godta grundlagen – alltså samman grundlag som slår vakt om den rätt till yttrande- och åsiktsfrihet som klagandena hänvisade till.

Läs mer här: http://www.ctvnews.ca/canada/oath-to-queen-for-new-canadians-is-constitutional-court-rules-1.1463349

Suveräniteten över Falklandsöarna

fredag, juni 21st, 2013

HÄSSELBY fredagen den 21 juni 2013

För 31 år sedan invaderade Argentina brittiskt territorium och försökte erövra det genom krig. Argentinnarna blev dock snöpligen besegrade när Storbritannien slog tillbaka. Trots det faktiska krigstillståndet, avstod Storbritannien från att anfalla argentinskt territorium utan nöjde sig med att kasta ut de argentinska ockupationsstyrkorna från Falklandsöarna och Sydgeorgien.

I år har en överväldigande majoritet på Falklandsöarna i en folkomröstning röstat för att fortsätta vara britter.

Ändå vidhåller Argentina sina territoriella krav på öarna.

I FN vill man att frågan skall avgöras genom förhandlingar mellan parterna (The Examiner). Det vettigaste vore att sätta sig ner och förhandla fram ett fredsavtal där Argentina en gång för alla ger upp sina expansionistiska krav.