Inlägg taggade med ‘lagstiftning’

En till person i tronföljden

fredag, februari 21st, 2014

HÄSSELBY fredagen den 21 februari 2014

Dagens Nyheter meddelar, förvånande nog, att det skulle vara oklart huruvida den nyfödda ingår i tronföljden.

Av någon underligt anledning är Hovet okunnigt om den lagstiftning som är tillämplig avseende tronföljden.

Successionsordningen ställer inget krav på svenskt medborgarskap för att ingå i tronföljden. Det är en helt annan sak att man enligt regeringsformen måste vara svensk medborgare för att utöva rollen som statschef. Dessutom är det klart att den nyfödda flickan är svensk medborgare enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eftersom hennes mamma är det.

Grattis till prinsessan Madeleine och hennes make, för dottern de har fått!

Mer jämlika faktureringsvillkor

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Genom de nya lagreglerna för fakturering blir förhållandena lättare för småföretag. Nu skall inte längre en starkare part kunna få fördelar genom att dröja med betalning för fakturor som i sig inte är stridiga. Det viktigaste är att det offentliga inte längre kommer att kunna ägna sig åt sådana förfaranden. Mellan privata näringsidkare kommer det fortfarande vara möjligt att förhandla om villkoren.

Utveckling av skatterätten

söndag, november 13th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 13 november 2011

Skattelagstiftningen utvecklas och förbättras. Det är bra. Det finns fortfarande en del att göra, men reformen med den nya skatteförfarandelagen är ett steg i rätt riktning.

Jag har jobbat med skatterätt i flera år. Reglerna har i många avseenden förbättrats succesivt, men fortfarande kan det fiskala intresset framstå som viktigare än medborgarens möjlighet att försvara sig mot Skatteverkets antaganden.

Läs mer om den nu aktuella reformen i Dagens Industri och på Maria Abrahamssons blogg och om vad som mer kan behöva göras i Ulf Lindbergs artikel på brännpunkt idag.

Lagen måste hänga med i moral- och teknikutvecklingen

söndag, oktober 16th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 16 oktober 2011

Några av mitt partis riksdagsledamöter skriver tankeväckande om barnlösa i en debattartikel idag. Det är synpunkter som liknar mina.

Oavsett vad man gör med lagstiftningen på området, så behöver den reformeras. Som den ser ut idag, har den nämligen inte hängt med i den senaste utvecklingen. Lagen kan aldrig vara statisk, den måste ändras med förändrade tider och seder. Ibland kan det förvisso hända att lagens anda skall hålla kvar ett äldre moralbegrepp för att det nya inte ses som önskvärt att stadfästa, men teknikutvecklingen leder i vilket fall som helst till att nya moraliska frågeställningar kan komma på tapeten, som lagstiftaren måste ta ställning till.