Inlägg taggade med ‘kyrkopolitik’

Religiös mission i Sverige

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Aje Carlbom, docent vid Malmö högskola, skrev härom dagen i tidningen Dagens samhälle om muslimsk mission i Sverige och andra västländer. Det är en intressant text.

Jag delar inte riktigt den mörka bild av framtiden som Carlbom tycks vilja frammana, med saudisk salafistisk mission som ett hot mot det svenska samhället. Sverige är väldigt sekulärt, och lär inte vara så mottagligt för den muslimska missionen.

För vissa personer i Sverige kan det dock utgöra ett problem, nämligen för folk med invandrarbakgrund som känner sig rotlösa i det svenska samhället men har en bakgrund från något muslimskt land. De kan tänkas ta till sig idéerna. För att mota detta, borde Svenska kyrkan bedriva mission med sådana personer särskilt i åtanke.

Vi har religionsfrihet i Sverige och vårt sekulära samhälle och den i och för sig utmärkta allmänt omfattade idén att man skall motverka diskriminering, har ibland lett till att man har varit för överseende med odemokratiska tendenser bland religiösa minoritetsgrupper. Det finns ingen anledning att vara det.

Konstig kritik

torsdag, september 12th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

En man som heter Dag Sandahl riktar på sin blogg kritik mot några av de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet i år. Han riktar mer kritik mot andra, men inleder sitt inlägg med kritik mot Borgerligt alternativ.

Det är ingen hemlighet, att Borgerligt alternativ utgör en avknoppning av Moderata samlingspartiet, närmare bestämt den del som var en nomineringsgrupp i Svenska kyrkans kyrkoval. Moderata samlingspartiet ställer inte längre upp i de kyrkliga valen, men de som valdes som moderater 2009 är valda som moderater fram till kyrkovalet nu på söndag. Det förekommer alltså en viss överlappning i engagemanget för dem som i år kandiderar för Borgerligt alternativ i stället.

Ändå beskriver Sandahl situationen, som om det vore något hemligt smusslande bakom denna förändring. Namnet Borgerligt alternativ valdes, för att man tänkte sig att kunna samarbeta med andra politiskt borgerligt sinnade personer. I vissa församlingar har det också blivit så, exempelvis i Vällingby församling här i Stockholm, medan det i andra inte har blivit så, exempelvis i grannförsamlingen Hässelby, där jag bor.

Sandahl invänder också mot Borgerligt alternativs slogan ”Lägg din röst på kyrkan” och tycker att den utgör fräckhet upphöjd till två, vad han nu menar med det. Skulle det innebära att andra nomineringsgrupper är okyrkliga? undrar han. Svaret är förstås nej.

Det är inte ovanligt, att man i marknadsföring vill framhålla sitt eget alternativ som det naturliga valet. Det innebär inte att man skulle sakna respekt för konkurrenterna. Det finns ett bilmärke som marknadsför sig med en slogan ”Das Auto” (tyska för ”bilen”), men det innebär förstås inte att det bilmärket påstår att bilar från andra bilmärken inte är riktiga bilar.

En röst på Borgerligt alternativ innebär en röst på en grupp som har respekt även för sina politiska motståndare, i demokratisk anda.

På söndag är det val i Sverige

onsdag, september 11th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

På söndag hålls det val i en av Sveriges största fristående organisationer: Svenska kyrkan.

Kyrkan skildes från staten vid senaste sekelskiftet och är sedan dess inte längre en offentlig myndighet utan ett fristående religiöst samfund. Det demokratiska medlemsinflytandet har man dock kvar, och kanske är det på grund av den tidigare tillhörigheten till offentliga sektorn, som kyrkovalet till stora delar liknar de allmänna valen. Bland annat väljer man partier på listor, även om partierna i kyrkans interna regler kallas nomineringsgrupper.

Som medlem i kyrkan tycker jag att det är viktigt att rösta. Det handlar om hur en stor organisation som tar ut en icke oväsentlig medlemsavgift från mig, skall förvaltas. Dessutom finns det en del grupper, som jag tycker helst inte skall få större inflytande än nödvändigt. Genom att rösta på en annan grupp, bidrar jag till det.

Jag har faktiskt redan röstat, jag förhandsröstade. Mitt kyrkoval föll på Borgerligt alternativ.

Sista dagen att förhandsrösta var på onsdagen. På själva valdagen, nu på söndag den 15 september, kan man bara rösta i sin egen församling. På röstkortet står det var vallokalen ligger.

I Hässelby församling finns det en vallokal i Hässelby Strands kyrka för dem som bor i Hässelby Gård och Hässelby Strand och det finns en vallokal i Hässelby Villastads församlingsgård för dem som bor i Hässelby Villastad. Har man svårt att själv ta sig till vallokalen, kan man utnyttja församlingens kyrktaxitjänst. Hör av dig till församlingen, så hjälper de till.

Rösta borgerligt i kyrkovalet!

söndag, september 1st, 2013

HÄSSELBY söndagen den 1 september 2013

Jag fångar upp ett citat på nätet:

”Kyrkovalet närmar sig med stormsteg och vi vet att främlingsfientliga krafter försöker öka sitt inflytande i Svenska kyrkan. Det starkaste försvaret för den öppna folkkyrkan är ett högt valdeltagande bland oss socialdemokrater.– STEFAN LÖFVEN OCH WANJA LUNDBY-WEDIN”

och kan inte undgå att tycka, att ett starkare försvar för en öppen folkkyrka som välkomnar alla är en röst på Borgerligt alternativ.

Trots att Svenska kyrkan inte längre är en del av staten, försöker socialdemokraterna fortfarande få henne till en del av sitt folkhemsbygge. Borgerligt alternativ vill utveckla kyrkan som en fristående organisation. Även om Socialdemokraterna skall ha heder av att de vill mota Sverigedemokraterna, så är en borgerlig röst alltid en tydligare röst på frihet och en organisation som ser individen.

Utnyttja din rösträtt!

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Den 15 september är det val i Svenska kyrkan. Om du är medlem och har fyllt 16 år, så har du rösträtt till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och det lokala kyrkofullmäktige.

Jag tycker att du skall rösta. Även om du inte vet så mycket om kyrkopolitiken och kanske inte känner att det är så viktigt, och därmed inte vet vad du skall rösta för, så finns det alltid något att rösta mot. Sverigedemokraterna och Vänstern gör som vanligt hårda kampanjer för att få sina anhängare att rösta. Vill du inte att de skall få inflytande, rösta på något annat!

Moderaterna ställer inte upp i årets kyrkoval. I stället röstar jag på Borgerligt alternativ.

Läs mer om Borgerligt alternativ här: http://borgerligtalternativ.nu/.

Mitt kyrkopolitiska engagemang

söndag, februari 24th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 24 februari 2013

För mig är den lutherska tron den enda riktiga, oavsett vad Svenska kyrkan hittar på. Därför är jag medlem i kyrkan, men engagerar mig. Jag är medlem i Borgerligt alternativ, som ersätter Moderata samlingspartiet i kyrkopolitiken från och med höstens val.

I Hässelby församling skall Borgerligt alternativ gå fram med att vi vill att det skall serveras vin i nattvarden och inte bara saft. Jesus serverade vin. Valfriheten att dricka alkoholfritt skall dock finnas. Vi är ensamma om den ståndpunkten i församlingens politik.

Det är kyrkoval i september. Kom gärna med och engagera dig.

Apropå att moderaterna lämnar kyrkopolitiken nästa år

torsdag, november 1st, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 1 november 2012

Här i Hässelby församling sade en väljare till mig igår, att hon inte har lust att rösta på Borgerligt alternativ utan funderar på att i stället ta en blank valsedel och skriva ”Moderata samlingspartiet” på den, trots att moderaterna som parti alltså inte kommer att ställa upp i Svenska kyrkans 2013.

Det är fullt möjligt att göra så som hon funderade på att göra. Det är precis som i de offentliga valen till riksdag, landsting och kommun – man kan ta en blank valsedel och skriva vilket partinamn man vill, om det inte finns valsedlar för det parti som man helst skulle vilja rösta på. Valsedeln stoppar man i ett valkuvert och så röstar man precis som vanligt genom att ge det till en valförrättare i vallokalen.

Jag undrar om vi kommer att få se mycket sådant i kyrkovalet i september nästa år.

Framtida kyrkopolitik utan Moderata samlingspartiet

onsdag, oktober 31st, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 31 oktober 2012

I kväll hade vi gruppmöte i den moderata kyrkofullmäktigegruppen i Hässelby församling. Det känns lite konstigt att veta, att vi inte kommer att finnas kvar i den kapaciteten om ett år.

I september nästa år är det val i Svenska kyrkan, och då kommer Moderata samlingspartiet inte att delta. Fram till dess sitter vi på moderata mandat, eftersom vi valdes som moderater i kyrkovalet 2009.

I september 2013 kommer i stället Borgerligt Alternativ söka ditt stöd i kyrkovalet, om du är medlem i Svenska kyrkan. Det kan fortfarande behövas någon som jobbar för en god hushållning av kyrkans resurser och att kyrkan ägnar sig åt rätt saker. Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka för alla. Vill du veta mer, läs på http://borgerligtalternativ.nu/.

Borgerligt alternativ bildas

söndag, maj 13th, 2012

Moderata samlingspartiets partistämma bestämde förra året att partiet inte längre skall ställa upp i valen i Svenska kyrkan. I stället bildas nu en nomineringsgrupp som heter Borgerligt alternativ, som skall ställa upp i kyrkovalen 2013. Under innevarande mandatperiod är alla valda på moderata mandat dock fortfarande företrädare för Moderata samlingspartiet.

Formellt är det nomineringsgruppen Moderata Samlingspartiet som byter namn till Borgerligt alternativ, men namnet är valt för att man, där så önskas, också skall kunna samverka med politiskt borgerligt sinnade människor som inte vill ställa upp under en moderat partibeteckning när de engagerar sig i kyrkan.

I går deltog jag och Svante Erlandsson från den moderata kyrkofullmäktigegruppen i Hässelby församling i det som antagligen blir moderaternas sista kristna rikskonferens. Man bildar nu alltså Borgerigt alternativ och de deltagande fick bland annat diskutera värdegrund, kampanjidéer och logotyp.

En hemsida för Borgerligt alternativ kommer att presenteras inom de närmaste dagarna. Redan nu finns en sida för Borgerligt alternativ på Facebook, som man kan gilla, https://www.facebook.com/BorgerligtAlternativ.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka med miljoner medlemmar. Det är därför naturligt att man sluter sig samman i partier (eller nomineringsgrupper, som det formellt heter i kyrkans egna bestämmelser) tillsammans med dem som har samma grunduppfattning kring hur kyrkan skall förvaltas och vilken roll kyrkan skall ha i samhället.

Inget mer moderat deltagande i Svenska kyrkans val

lördag, oktober 22nd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Partistämman har bestämt att partiet inte skall ställa upp i nästa kyrkoval i Svenska kyrkan 2013. Det finns goda principiella skäl för detta beslut, men av realpolitiska skäl är jag ändå inte övertygad om att det är rätt.

Moderaterna är ett av de större partierna i kyrkan. Socialdemokraterna är ännu större, och de har inte visat någon vilja att lämna kyrkopolitiken. En hel del moderater är med i moderaterna för att de är aktiva i kyrkan och vill delta i kyrkopolitiken under en ideologisk beteckning som ligger dem närmast. Moderaterna har stått för sund finansiell politik och en klar linje stödd av en ideologisk kompass. Socialdemokraterna kör även i kyrkan sin vanliga skattehöjarpolitik (de vill alltså gärna höja kyrkomedlemsavgiften, oavsett om det behövs eller inte) och vill ofta lägga pengar på saker som egentligen inte har med kyrkans verksamhet att göra.