Inlägg taggade med ‘kultur’

Barnäktenskap strider mot svensk lag

söndag, april 10th, 2016

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2016

På senare tid har det kommit upp i den allmänna debatten, att somliga invandrare och flyktingar kommer till Sverige och är gifta även om de är under 18 år. Det märks en stor upprördhet över att somliga svenska myndigheter då behandlar dessa barn som om de är gifta.

Bland annat har Migrationsverket hanterat sökande så, enligt Dagens Juridik i förrgår.

Upprördheten är berättigad.

Men man skall inte vara upprörd för att det på något sätt vore tillåtet att behandla barn som om de vore gifta. Det är det nämligen inte.

Jämlikt 7 kap. 4 § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, gäller att ”[b]estämmelse i främmande lag eller beslut som meddelats av myn dighet i främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.” Den bestämmelsen, om så kallad ordre public, betyder att äktenskap ingångna utomlands av den som är under 18 år, inte är giltiga här i Sverige – eftersom det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Så har den regeln alltid tillämpats. Det borde Migrationsverket känna till.

Som tur är, är det inte Migrationsverket som bestämmer om en utlänning som flyttar till Sverige skall anses gift. Det gör Skatteverket i samband med att personen folkbokförs.

Charlie Hebdo orkar inte mer

lördag, juli 18th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 18 juli 2015

Islams profet Mohammed kommer inte längre att avbildas i den franska satirtidningen Charlie Hebdo, har tidningens chefredaktör Laurent ”Riss” Sourisseau nu berättat för det tyska nyhetsmagasinet Stern (SvD). Det är oerhört tråkigt, tycker jag.

Tidningen känner sig alltså tvungen att ge sig för terrorismen. Terroristerna har lyckats att i viss mån tysta Charlie Hebdo.

Jag vet inte om Charlie Hebdo är bra, jag har aldrig läst tidningen, men jag anser att man alltid skall ha rätt att uttrycka sina åsikter. I det ingår att man skall ha rätt att satirisera andra.

Det lilla jag har läst av Charlie Hebdo, de utdrag som jag har hittat på Internet, har jag ändå tyckt varit ganska roliga. Det hör nu ändå inte riktigt till saken. Det viktiga är att man skall ha sin yttrandefrihet. Det skulle jag tycka, även om jag hade tyckt illa om det som Charlie Hebdo publicerar. Jag försvarar även den yttrandefrihet som antidemokratiska, diskriminerande och våldsförhärligande media har, även om jag ogillar det de skriver.

Jag har stor förståelse för Charlie Hebdos beslut, även om jag tycker att det är synd. Det är ju en kapitulation inför våldet, en kapitulation inför dem som inte vill att man skall få tycka vad man vill.

”Vi har ju ingen lokal”

torsdag, juni 11th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 11 juni 2015

Ungdomarna som stökar på biblioteket i Hässelby villastad påstås stöka för att de ”inte har något att göra och ingenstans att vara”. (Sveriges Radio)

Ingenstans att vara? De har ju ett bibliotek. Ingenting att göra? Läs en bok!

Maken till idiotiskt resonemang får man leta efter.

Rädda Bromma

lördag, maj 23rd, 2015

HÄSSELBY lördagen den 23 maj 2015

Hotet mot Bromma flygplats synes aldrig kunna avvärjas helt. Det finns alltid bakåtsträvande människor som vill förstöra och störa kommunikationerna.

Flygplatsen borde kulturminnesmärkas för att hindra marodörerna.

Denna konst är inte klotter

onsdag, december 10th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 10 december 2014

Den nya socialistiska majoriteten i Stockholms stadshus har ändrat Stockholms stads klotterpolicy, så att det inte längre skall vara nolltolerans mot klotter.

Intresseorganisationen Svenska Tecknare meddelade igår, att det första klottret med anledning av de ändrade reglerna nu kan invigas. Artikeln illustreras emellertid inte med klotter och de konstverk som skall presenters förefaller inte vara utförda utan fastighetsägares tillstånd.

Det konstverk som finns på bilden hos Svenska Tecknare, är ett sådant konstverk som precis lika gärna hade kunnat uppföras redan innan policyn ändrades.

Det är svårt att se någon poäng med Svenska Tecknares inlägg. Har de missförstått den gamla klotterpolicyn?

Inträdesavgifter på museer

fredag, december 5th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 5 december 2014

I den nedröstade budgetpropositionen som regeringen lade fram, fanns förslaget att alla museer skulle ha gratis inträde. Nu blir det alltså inte så.

Jag anser inte att en sådan fråga skall beslutas i statsbudgeten. Det borde vara upp till varje museum självt att, utifrån sina budgetförutsättningar och sin bedömning av marknaden, bestämma vilken inträdesavgift museet skall ha. Då skulle ett museum själv kunna bestämma om nollavgift, om det bedömer att det vore bra.

Osportsligt beteende skall straffas

söndag, mars 30th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 30 mars 2014

Den allsvenska fotbollspremiären slutade i år i tragedi. Våld, skadegörelse, misshandel. En person misshandlades så svårt att han sedan avled på sjukhus.

De som gör sådant, är inte värdiga att kallas supportrar. De är inget annat än kriminella.

Fotboll skall vara fest. Det skall vara en reglerad kamp med ömsesidig respekt mellan lagen och deras anhängare. Det var det inte idag och det berodde på ett fåtal idioter som egentligen inte har med idrotten att göra.

Jag anser att så kallat idrottsrelaterat våld, det vill säga folk som tar till våld med hänvisning till att de skulle stödja ett eller annat idrottslag, kan jämföras med hatbrott. Förövarna angriper någon endast på grund av dennes verkliga eller förmodade tillhörighet till en viss grupp (”det andra lagets supportrar”). Det bör straffas hårt.

Arenor för både kvinnor och män

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige, kritiserar Åsa Jernberg (mp) att man bygger elitarenor för herrfotboll men inte för damfotboll.

Jernberg tror tydligen inte att män och kvinnor kan spela på samma arenor. Det tror jag.

Det finns inget som säger, att damlag inte skulle få spela på Tele 2 Arena.

Utnyttja din rösträtt!

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Den 15 september är det val i Svenska kyrkan. Om du är medlem och har fyllt 16 år, så har du rösträtt till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och det lokala kyrkofullmäktige.

Jag tycker att du skall rösta. Även om du inte vet så mycket om kyrkopolitiken och kanske inte känner att det är så viktigt, och därmed inte vet vad du skall rösta för, så finns det alltid något att rösta mot. Sverigedemokraterna och Vänstern gör som vanligt hårda kampanjer för att få sina anhängare att rösta. Vill du inte att de skall få inflytande, rösta på något annat!

Moderaterna ställer inte upp i årets kyrkoval. I stället röstar jag på Borgerligt alternativ.

Läs mer om Borgerligt alternativ här: http://borgerligtalternativ.nu/.

Debatten om Slussen klingar inte av, del VII

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Nu påstås det att det är dags för en ”ny” folkresning för att rädda gamla Slussen i Stockholm. Kulturhistorikern Mats Wickman skriver i SvD och framhåller bland annat klöverbladskorsningens tekniska och estetiska fördelar.

Klöverbladskorsningen är en motorvägskorsning mitt i sta’n som faktiskt inte behövs nu när Västerbron och Essingeleden har blivit byggd. Även om jag gillar den till utseendet och har bott i Stockholm i hela mitt liv, tycker jag fortfarande att den är svår att navigera i. Den nya trafiklösningen blir både enklare och elegantare, om än kanske mindre originell.

Dessutom faller betongen sönder. Slussens ombyggnad har debatterats i tjugo år, det är dags att gå från ord till handling.