Inlägg taggade med ‘Kina’

Den fria världens ledare och den ofria…

torsdag, november 8th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 8 november 2012

Presidentvalrörelsen i USA har varit intressant att följa. I en annan av världens stormakter, Kina, har man också haft frågan om landets ledare uppe till beslut.

Kina är däremot ingen demokrati, så där har det inte funnits någon intressant valrörelse att följa. Man har vetat långt i förväg vem som skulle ta över. Folket har inget inflytande, det är en liten grupp människor i det styrande partiet som bestämmer. Sådan är kommunismen.

Kina är ett vackert land med en stolt historia, men de sista hundra åren har varit hemska. I delar av landet är levnadsstandarden numera god, men i andra delar är landet fortfarande långt efter. Någon frihet finns inte heller för medborgarna.

Det vore bättre för landet – och för hela världen – om Kinas statsskick kunde reformeras. En konstitutionell monarki med parlamentarism och maktdelning, så att folket kunde ha medbestämmande i statens styrelse. Frihet för Tibet och Östturkestan, gärna också för Hongkong och Macao och för Taiwan om de boende där vill det.

Rättsväsendet i Kina gör inte rätt

söndag, augusti 12th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 12 augusti 2012

Rättegången mot den kinesiska advokaten Gu Kailai visar bara alltför tydligt, vad som är fel med det kinesiska rättsväsendet. Gu Kailai har uppenbarligen inte ställts inför rätta för att det skall prövas om hon har begått det mord hon anklagas för eller inte, utan för att hon är gift med Bo Xilai, som tidigare hade en ledande position inom kommunistpartiet men som numera har hamnat i onåd. (Läs mer t.ex. i SvD, SvD, DN, DN.)

Kina hade en gång i tiden ett rättssystem, men det slogs sönder under Mao Zedongs tid, i samband med kulturrevolutionen och det stora språnget. De ”rättegångar” som då hölls, var rena politiska manifestationer där extatiska folkmassor fick utdöma dödsstraff till påstådda förrädare mot revolutionen.

Först på 1980-talet fick man återigen ett embryo till en verklig, juridisk process i vissa sammanhang, vilket var nödvändigt i samband med att man också alltmer började tillåta att folk handlade med varandra utan direkt inblandning från kommunistpartiets planbyråkrater. Men juristerna som har vuxit upp och utbildat sig under den eran, vet att de inte skulle ha sina positioner om inte kommunistpartiet tillät det. De är därför obrottsligt lojala mot staten, det vill säga mot kommunistpartiets vid varje tid gällande makthavare. Säger partiet att de skall döma på ett visst sätt, så gör de det.

Sådan är diktaturen. Där finns ingen rättssäkerhet.

Kommunismen visar sin vanliga sida

söndag, augusti 5th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 5 augusti 2012

I Xinjiang i Kina hindras muslimer från att iaktta ramadams bud om fasta och bön. Det är kommunistpartiet som ligger bakom, förstås.

Kommunister har alltid varit antireligiösa. Nu visar de detta genom uppenbar islamofobi.

Kineserna påstår att de bedriver denna politik för att motverka terrorism. Där ser man ytterligare ett exempel på den skada som islamistisk terrorism har gjort för rättrogna muslimer.

Hade vi inte haft islamistisk terrorism, hade vi inte heller haft den våg av islamofobi som har väckt frågor om minaretförbud i Schweiz och slöjförbud i Frankrike.

För kommunisterna är hänvisningen till terrorism bara en förevändning, kanske rent av ett sätt för dem att försöka få förståelse från väst. I själva verket handlar det bara om ideologins inbyggda antireligiösa inställning kombinerat med statsledningens i Peking vilja att slå mot allt som kan tolkas som politisk opposition. Sådan är den, diktaturen.