Inlägg taggade med ‘jämställdhet’

Namn på kvinnliga och manliga politiker

torsdag, juli 14th, 2016

HÄSSELBY torsdagen den 14 juli 2016

Tysklands förbundskansler heter Merkel, Storbritanniens nya premiärminister heter May och en av presidentkandidaterna i USA heter Clinton.

Så länge man inte är personligt bekant med dem, ser jag ingen anledning att omtala dem med endast deras förnamn. Ändå gör många det. Det gör man normalt inte med manliga politiker, så varför gör folk det med kvinnliga politiker?

Arenor för både kvinnor och män

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige, kritiserar Åsa Jernberg (mp) att man bygger elitarenor för herrfotboll men inte för damfotboll.

Jernberg tror tydligen inte att män och kvinnor kan spela på samma arenor. Det tror jag.

Det finns inget som säger, att damlag inte skulle få spela på Tele 2 Arena.

Ett enstaka tillfälle gör inget trendbrott, Löfven!

fredag, juni 15th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 15 juni 2012

Andelen kvinnor i svenska publika aktiebolags styrelser har ökat stadigt de senaste åren. Det allra senaste året har dock andelen kvinnor gått ner något. Fortfarande ligger dock andelen högre i Sverige än i många andra länder.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tycker att årets nedgång tyder på ett ”trendbrott” och använder det som ett skäl till att det borde lagstiftas om jämställdhet i bolagsstyrelserna. En enstaka nedgång behöver dock inte betyda ett trendbrott. Det behöver man inte vara någon expert på statistik för att inse. Ett trendbrott kan inte konstateras förrän man kan konstatera en ny trend, och någon ny trend kan inte utläsas endast utifrån ett enda avläsningstillfälle.

Även Dagens Nyheters ledarsida har fått för sig att det handlar om ett trendbrott, även om tidningen anser att lagstiftning inte behövs för den sakens skull.

Jag har skrivit det förut på den här bloggen (den 29 juli 2011 och den 22 september 2011) och jag kan skriva det igen: Verklig jämställdhet i bolagen skall inte åstadkommas genom lagstiftning. Dessutom skulle det innebära en inskränkning i äganderätten.

Däremot kan man alltid köpa aktier i ett bolag och gå på bolagsstämman och förespråka jämställdhet. Det är en bättre metod.

Jag tror inte på något trendbrott i denna fråga i år. Andelen kvinnor kommer att fortsätta öka tills en sorts jämvikt har uppnåtts. Det är således onödigt med lagstiftning om detta.

Fortfarande ingen kvotering – det är bra

lördag, oktober 22nd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Moderaternas partistämma sade nej till kvotering. Det är bra. Människor har rätt att bedömas utifrån sina egna kvaliteter, snarare än utifrån vilka grupper de skulle kunna räknas till.

Finansminister Anders Borg (m) tycker fortfarande att man borde kunna använda kvotering i vissa sammanhang. Det får han gärna tycka, alla behöver inte tycka samma sak om allt bara för att man tillhör samma parti, men som moderat politiker kommer han förstås att följa partilinjen så som den har lagts fast av partistämman.

Jag öppnar inte för kvotering i det privata

torsdag, september 22nd, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 22 september 2011

Jag tycker att många privata bolag är alldeles för tröga när det gäller att tänka nytt vid val av bolagsstyrelse. Visst borde det exempelvis finnas många fler kompetenta kvinnor som kan sitta med i bolagsstyrelserna.

Detta är dock inte ett problem för politiken att lösa. Det demokratiska inflytandet förbehålles den offentliga sektorn.

Den som vill påverka en bolagsstyrelse i ett börsbolag, kan köpa en aktie och gå på bolagsstämman. Där man man propagera för den jämställdhet man tycker behövs. Det är inte politikens uppgift eller ansvar att göra det. Jag kommer aldrig att i egenskap av politiker ägna mig åt sådant.

Självklart kan man ta upp frågan till diskussion (SvD, DI), men för en moderat är svaret lätt: det privata är privat. Det skall inte vi politiker lägga oss i.

Fler läsvärda synpunkter om detta: Martin Edgélius (m), Daniel Granqvist (m), Maria Hagbom (m), Mary X. Jensen (m) och Jessica Rosencrantz m.fl. (m) i SvD.

Lagstiftad kvotering är fel väg att gå

fredag, juli 29th, 2011

HÄSSELBY fredagen den 29 juli 2011

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) har ofta rätt rent ideologiskt, men nu har hon lyft frågan om könsfördelningen i kommunala bolags styrelser och vill ta till en metod som folkpartister lite för ofta vill använda när något skall liberaliseras. Hon vill tvinga fram liberaliseringen genom lagstiftning. Det är fel väg att gå, på flera sätt.

1. Ökad frihet och jämlikhet får man av princip med färre tvingande regler, inte fler.

2. Om man tar till tvångsmedel, så litar man inte på sin egen förmåga att övertyga andra om att idén är bra.

3. Det är ägaren som skall bestämma om sitt bolags styrelses sammansättning, inte staten. Allt annat är ett ingrepp i den grundlagsskyddade äganderätten och näringsfriheten, som i så fall måste motiveras riktigt ordentligt.

4. Kommunala bolag ägs av kommunen och då gäller också det grundlagsskyddade kommunala självstyret.

5. Kommunala bolagsstyrelser tillsätts normalt med partimandat proportionellt mot kommunfullmäktige. Det måste vara upp till varje parti att bestämma vilka personer partiet vill sätta på ”sina” platser.

6. Om man öppnar för statligt påtvingad kvotering i kommunala bolag, är det sannolikt inte lika svårt att sedan gå vidare och ingripa även i privatägda bolag, vilket dock absolut bör undvikas.

7. I ett litet privat bolag kan man, om man vill, ofta lösa jämställheten genom att sätta in ägarens äkta make eller en släkting i styrelsen. Gör man på motsvarande sätt i ett kommunalt bolag kan det kallas nepotism, vilket bör undvikas i offentligt ägda sammanhang.

8. Könskvotering är bara en tänkbar möjlig kvotering. Vilken blir nästa? undrar jag precis som Jessica Rosencrantz (m).

9. Det är inte säkert att man får in de bästa personerna från ett underrepresenterat kön, bara för att man inför kvotering.

10. De som tillhör ett underrepresenterat kön och själva är kompetenta, kommer sannolikt att misstros vara där bara på grund av kvotering, om sådan införs. Det är en otjänst både mot dem som individer och mot jämställdheten i stort.

11. Kvotering innebär att man utesluter möjligheten att tillsätta en styrelse bestående av endast kvinnor, oavsett om dessa vore de bästa för jobbet.

Jämställdhet är bra och därmed eftersträvansvärt, men ändamålet förfelas om det tvingas fram genom kvotering.