Inlägg taggade med ‘infrastruktur’

Svensson Smith (mp) vill strunta i riksdagen

onsdag, november 26th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 26 november 2014

Även om riksdagen röstar för att byggandet av förbifarten skall återupptas i januari, så tycker trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (mp) att en partigemensam överenskommelse mellan hennes parti och socialdemokraterna smäller högre (Dagens Industri). Det är inte klokt.

Svensson Smith tycker alltså att man kan sätta sig över Sveriges lagstiftande församling bara för att man inte håller med om vad dess majoritet tycker. Förstår hon vad hon själv säger? Vill hon sätta sig över parlamentarismen, den grundläggande principen i vårt statsskick? Maktens arrogans är ganska fräck.

Trängselskatt och folkomröstningar

måndag, november 24th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 24 november 2014

I Stockholm blev det ja till trängselskatt i en folkomröstning. Det ledde till att det borgerliga styret i Stockholms stad rekommenderade regeringen att införa trängselskatt kring Stockholm, trots att de borgerliga partierna som ingick i koalitionen i Stadshuset var motståndare till trängselskatten. Det är att respektera folkviljan. Formellt hade man inte behövt bry sig om folkomröstningens resultat, men det är demokratiskt att göra så.

I Göteborg blev det nej till trängselskatt i en folkomröstning. Trots det vill det socialistiska styret i Göteborgs stad rekommendera regeringen att införa trängselskatt kring Göteborg, bara för att de socialistiska partierna i koalitionen i Göteborg förespråkar trängselskatt. Socialisterna struntar i folkviljan. Formellt har de rätt att strunta i folkomröstningsresultatet, men det är odemokratiskt att göra så.

S vill inte bevara Slussen

fredag, september 12th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 12 september 2014

Jag mötte en väljare som funderade på att rösta på socialdemokraterna, för att hon ville att Slussen skulle bevaras. Det är fel skäl.

Det finns inget parti i Stadshuset, varken till vänster eller till höger, som vill bevara den nuvarande Slussen. Den är bokstavligt talat fallfärdig och behöver rivas och byggas om, för nuvarande minskade trafikmängd och för att öka möjligheten till vattenutsläpp ur Mälaren för klimatförändringarnas skull.

Alliansen i Stadshuset har röstat igenom ett förslag, som S, Mp och V röstade emot, men oppositionens egna förslag låg inte långt från Alliansens.

Vill man bevara det nuvarande 1930-talsrucklet med dess osymetriska motorvägskorsning, så kan man rösta på Stockholmspartiet.

M vill att Bromma flygplats blir kvar

måndag, augusti 25th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 25 augusti 2014

En del av Moderaternas valaffischer missförstås. Så kan det gå, när de inte är tillräckligt tydliga. Det gäller partiets affischer som endast har budskap. Jag tycker inte att de är bra.

Budskapen går ut på att berätta, vad som händer om nuvarande opposition får makten efter valet. I stället tror tyvärr somliga väljare som inte är så insatta, att det som står där är den politik som Moderata samlingspartiet står för.

Som affischen om Bromma flygplats i Stockholm, som säger att Bromma kan komma att försvinna.

Vi vill faktiskt att Bromma flygplats skall finnas kvar. Den behövs för Stockholms utveckling och för bättre kommunikationer för Hässelby.

Vad affischen avser att tala om, är vad som kommer att hända, om vi inte vinner valet.

M vill att förbifarten byggs

måndag, augusti 25th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 25 augusti 2014

En del av Moderaternas valaffischer missförstås. Så kan det gå, när de inte är tillräckligt tydliga. Det gäller partiets affischer som endast har budskap. Jag tycker inte att de är bra.

Budskapen går ut på att berätta, vad som händer om nuvarande opposition får makten efter valet. I stället tror tyvärr somliga väljare som inte är så insatta, att det som står där är den politik som Moderata samlingspartiet står för.

Som affischen om förbifarten i Stockholm, som säger ”Bye bye Förbifarten”.

Vi vill faktiskt att Förbifarten byggs. Den behövs för Stockholms utveckling och för bättre kommunikationer för Hässelby.

Vad affischen avser att tala om, är vad som kommer att hända, om vi inte vinner valet.

Bromma flygplats behövs

fredag, mars 7th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 7 mars 2014

”Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom,” skriver borgarrådet Daniel Helldén (MP) i Svenska Dagbladet.

Helldén har fel. För oss som faktiskt är ute i näringslivet, är det inte okänt att en hel del företagare väljer bort Stockholm på grund av dess bristande infrastruktur och svåra trafiksituation. Tar man bort Bromma blir detta bara värre.

Bromma behövs därför för tillväxten i vår stad.

Mer tunnelbana!

måndag, februari 17th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 17 februari 2014

Idag tar kommunfullmäktige beslut om en stor utbyggnad av tunnelbanan. Det är verkligen på tiden och något som jag har förespråkat länge.

Socialdemokraterna säger äntligen och tycker att vi moderater borde ha varit för en tunnelbaneutbyggnad långt tidigare – som de själva har varit. Vi har ju i och för sig varit för mer tunnelbana, men inte enligt socialdemokraternas förslag. Det förslag som tas idag är genomarbetat och bättre.

Det blir första gången på tjugo år, som Stockholms tunnelbana byggs ut. Det är vi som gör det. Socialdemokraterna har haft många chanser under sina maktinnehav under de senaste två decennierna, men har aldrig kommit till skott. Så deras kritik mot vår ”senfärdighet” känns ganska sökt.

Ersättning för förtjänst, även om den inte är efterfrågad

måndag, november 25th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 25 november 2013

Den som äger mark som råkar ligga nära en ny infrastruktursatsning, kan komma att tjäna på att infrastruktursatsningen blir av. Fastigheten blir mer tillgänglig och därför mer attraktiv och ökar i värde.

Därför finns det nu förslag, att den som äger sådan mark skall kunna behöva vara med och betala för infrastrukturutbyggnaden (läs i SvD). Betalningen får markägaren ändå igen genom ökat värde och möjlighet till ökade förtjänster, är tanken.

Lagstiftning av det slaget finns redan i Finland, varför idén inte är helt ny och oprövad.

Frågan är dock delikat. Hur skall den beräknade framtida förtjänsten beräknas, som skall avgöra hur mycket markägaren skall behöva bidra med? Skall man verkligen tvingas att betala för en hypotetisk värdeökning som inte har inträffat ännu? Den fastighetsägare som inte själv efterfrågar en infrastruktursatsning i sin närhet, som kanske själv är motståndare till den, skall denne tvingas vara med att betala för att han ändå kan beräknas komma att tjäna på den?

Krav på sådan betalning kan ses som en inskränkning i äganderätten, vilket gör att en lagändring måste ta hänsyn till regeringsformens rättighetskapitel.

Flygtrafiken i Nordens huvudstäder

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I kommunfullmäktiges budgetdebatt förespråkar Maria Östberg Svanelid (s) att Arlanda borde vara den största flygplatsen i Norden. Hon tycker inte att det är bra att flygplatserna i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo är större. Som om storleken på flygplatsen hade betydelse.

I Stockholm har vi också Bromma. Det gör att flygtrafiken är mindre sårbar i Stockholm, om det skulle hända en olycka på en flygplats som skulle leda till tillfällig stängning av hela flygplatsen. I de andra nordiska huvudstäderna har de bara en trafikflygplats i varje stad.

Arlanda och Bromma skall finnas kvar så som de är i dag.

Stockholm som en cykelstad

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (mp) säger under kommunfullmäktiges budgetsammanträde, att han vill att Stockholm skall bli en bra cykelstad. Ja, det är ju staden redan på väg att bli under nuvarande borgerligt styre.

Cykelvägar och cykelbanor skall finnas där de behövs, samtidigt som de inte skall hindra annan trafik. Cyklisterna skall varken inkräkta på biltrafiken, kollektivtrafiken eller fotgängarnas plats. Cyklarna skall ha sin plats, precis som alla andra trafikslag. Så Miljöpartiet får gärna stödja Alliansens trafikpolitik.