Inlägg taggade med ‘ideologi’

Framtida kyrkopolitik utan Moderata samlingspartiet

onsdag, oktober 31st, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 31 oktober 2012

I kväll hade vi gruppmöte i den moderata kyrkofullmäktigegruppen i Hässelby församling. Det känns lite konstigt att veta, att vi inte kommer att finnas kvar i den kapaciteten om ett år.

I september nästa år är det val i Svenska kyrkan, och då kommer Moderata samlingspartiet inte att delta. Fram till dess sitter vi på moderata mandat, eftersom vi valdes som moderater i kyrkovalet 2009.

I september 2013 kommer i stället Borgerligt Alternativ söka ditt stöd i kyrkovalet, om du är medlem i Svenska kyrkan. Det kan fortfarande behövas någon som jobbar för en god hushållning av kyrkans resurser och att kyrkan ägnar sig åt rätt saker. Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka för alla. Vill du veta mer, läs på http://borgerligtalternativ.nu/.

Proteströster, vad är de bra för?

lördag, oktober 27th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 27 oktober 2012

Markus Uvell skriver på DN-Debatt idag och berättar att allt fler moderater tydligen kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna i nästa val. Det kan man utläsa av opinionsundersökningar och hur de som svarar där har motiverat sina val när de har tillfrågats.

Sverigedemokraterna har varit skickliga på att ta upp vissa konservativa symboler och uttryck i sin retorik och propaganda, och många bland moderaterna har tyvärr tyckt att det inte har spelat någon roll, både för att Sd tidigare inte har setts som något reellt hot och för att somliga moderater tycker att delar av partiets historia lika gärna kan släppas. Jag uppskattar inte alls detta.

Moderaterna har också i nuvarande regeringsställning släppt en del frågor i sin praktiska politik, som man tidigare har propagerat för. En pragmatisk vardagspolitik leder ibland till detta.

Moderata samlingspartiet är det konservativa partiet i Sverige. Det har vi alltid varit. Sverigedemokraterna har ingen konservatism i sin politik eller i sina rötter, det är ett parti som är sprunget ur 1980-talets nationalsocialism, grupperingar som på den tiden var tämligen små och kallades nynazistiska eftersom de tog upp nazism ”på nytt”. Däremot har Sverigedemokraterna sedan som sagt tagit upp vissa konservativa symboler, och kan därför för somliga kanske se konservativt ut. Dess politik ligger dock i praktiken närmare en gammal socialdemokrati än någon form av konservatism.

För den moderat som vill proteströsta, och inte bryr sig om Sverigedemokraternas faktiska politik och rasistiska rötter, kanske Sverigedemokraterna framstår som ett tänkbart alternativ. Den som tänker efter en gång till, inser dock att Sverigedemokraterna är lika illa som Vänsterpartiet.

En sådan proteströst leder inte till något gott varken för dig eller för fosterlandet. Den kan leda till att oppositonen kommer tillbaka till regeringsmakten.

Framgångar för Høyre

lördag, augusti 25th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 25 augusti 2012

I Norge får moderaternas motsvarighet Høyre för närvarande historiskt höga opinionssiffror. Motsvarande hände i kommunalvalet där förra året.

Mycket kan tänkas bero på Breiviks dåd förra året och domen mot honom som har kommit nu. När samhället hotas av en naziinfluerad religionskritisk terrorist, vill nog många söka sig till dennes politiska motsats, som står för samhällelig stabilitet och trygghet. Just den positionen har förstås det konservativa Høyre.

Breiviks agerande och den förvirrade ideologi han har motiverat det med, har alltså inte stärkt partier som står nära hans tankar. Det hade han nog själv trott att det skulle göra, eftersom han påstås ha sett sig som en form av martyr. I själva verket har folk alltså sökt sig till den motsatta sidan av det politiska spektrumet.

Skall skatt vara ideologi?

torsdag, augusti 16th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 16 augusti 2012

Det kan konstateras att svenskarna i gemen har fått en bättre skattemoral de senaste åren. Ingemar Hansson och Jan-Erik Bäckman skriver om det i DN idag och antar att det bland annat beror på allmänt lägre skatter. Det tror jag också. När skatterna får rimligare nivåer, är det lättare att fördra dem.

De som är mest emot svartarbete är företagare. Det är inte så konstigt. Det är ju företagare som drabbas mest, genom osund konkurrens, av att andra jobbar svart.

Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (m) skriver om den ideologiska sidan av skatterna i Folkbladet idag. Det är riktigt att det skattefrågan skall debatteras från en ideologisk ståndpunkt.

Samtidigt kan jag ibland tycka att skattefrågan inte borde vara så ideologisk. Så som en stat är uppbyggd, behöver den finansieras med skatter och det borde vara självklart att inte ta ut mer skatt än vad som behövs för statens finansiering. Socialdemokraterna har dock gjort höga skatter till en ideologisk ståndpunkt som de förespråkar. Inte bara eller ens huvudsakligen för att de anser att höga skatter behövs för att finansiera staten. Nej, de anser att höga skatter är bra bara för att de är höga.

Viktigare ideologiska frågor borde vara människors rättigheter och skyldigheter, minoritetsskydd, frågor om individ contra kollektiv, rättsväsendets utformning och folks möjlighet att försörja sig och att förverkliga sina drömmar.

Socialdemokraterna har dock gjort skattetryckets själva storlek till ideologi. Det är bra att vi har moderata riksdagsledamöter som kan säga emot.

Kommunismen visar sin vanliga sida

söndag, augusti 5th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 5 augusti 2012

I Xinjiang i Kina hindras muslimer från att iaktta ramadams bud om fasta och bön. Det är kommunistpartiet som ligger bakom, förstås.

Kommunister har alltid varit antireligiösa. Nu visar de detta genom uppenbar islamofobi.

Kineserna påstår att de bedriver denna politik för att motverka terrorism. Där ser man ytterligare ett exempel på den skada som islamistisk terrorism har gjort för rättrogna muslimer.

Hade vi inte haft islamistisk terrorism, hade vi inte heller haft den våg av islamofobi som har väckt frågor om minaretförbud i Schweiz och slöjförbud i Frankrike.

För kommunisterna är hänvisningen till terrorism bara en förevändning, kanske rent av ett sätt för dem att försöka få förståelse från väst. I själva verket handlar det bara om ideologins inbyggda antireligiösa inställning kombinerat med statsledningens i Peking vilja att slå mot allt som kan tolkas som politisk opposition. Sådan är den, diktaturen.

Stolthet och stollighet

tisdag, juli 24th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 24 juli 2012

I nästa vecka är det Stockholm Pride, den årliga festivalen för sexuellt likaberättigande, som skall slå vakt om alla människors rätt till en viktig del av jaget: sin egen sexualitet.

Det är märkligt att läsa om hur vissa vänsteraktivister tydligen har fått för sig, att de skulle ha rätt att trakassera andra inom Pride-rörelsen (SvD). De tycker tydligen, att alla inte har samma rätt att vandra under regnbågsflaggan. Vilka är de att bestämma, vem som skall få vara med?

Om någon anser att somliga inte skall få vara med, så borde den ta upp det till diskussion. Våld och mobbing är aldrig acceptabla metoder.

Särskilt märkligt är det att läsa att en film har stoppats bara för att den är från Israel och att Liberala ungdomsförbundet stoppades från att vara med i Pride i Uppsala.

Israel har länge varit den enda stabila demokratin i Mellanöstern och oavsett om somliga inte gillar landets politik så är filmskaparen en privatperson.

Liberala ungdomsförbundet är en del av Folkpartiet, som är det parti i Sverige som närmast har sprungit ur den liberala ideologin. Somliga kanske tycker att Folkpartiet och LUF inte förvaltar liberalismen på rätt sätt, men då får man väl ta upp det till debatt. Uteslutning är inte rätt väg att gå.

Utan liberalism skulle vi över huvud taget inte ha fått någon sexuell frigörelse. Det är ju ur den ideologin som frihetstanken kommer, tanken att alla skall få vara som de själva vill.

Konservatism, lag och ordning

söndag, januari 29th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 29 januari 2012

Sverigedemokratisk ungdom (SDU) tror att Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) skulle passa bättre som en del av SDU än som ett ungdomsförbund till Kristdemokraterna. SDU tror att bara för att KDU talar om lag och ordning så är KDU:s tankar om lag och ordning desamma som SDU:s tankar om lag och ordning. SDU påstår sig också vara ”det enda konservativa alternativet”.

Vad har SDU för självbild egentligen? De förefaller ju inte veta vad konservatism är om de kallar sig själva för konservativa. Någon vettig inställning till lag och ordning har jag aldrig heller uppfattat att sverigedemokrater skulle stå för.

Höger och vänster i Stockholm

lördag, januari 7th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 7 januari 2012

Apropå Vänsterpartiet så ställs dess oppositionspolitik i vår huvudstad idag mot moderaternas styrande framstegstankar, när Anne-Margarethe Livh (v) och Sten Nordin (m) intervjuas i SvD under rubriken En stad – två olika visioner.

Nordin framhåller att alla måste kunna få flytta till Stockholm om de vill. Därför måste staden byggas ut, och det är inte fel att den prognostiseras att snart bli en miljonstad. Livh håller i och för sig med om att alla skall få flytta till Stockholm om de vill, men samtidigt förefaller hon inte vilja möta efterfrågan med den utbyggnad som kan krävas.

I Vänsterpartiets Stockholm skall allt planeras, och alla skall passas in i partiets mall om hur folk borde vilja ha det. Moderaternas Stockholm är däremot ett Stockholm för mångfald, dit man kan komma och där man accepteras för den man är.

Vänsterpartiet vill bygga på Stockholms grönområden. Moderaterna vill i stället bygga uppåt, så att staden blir ännu mer stad. Då kan också grönområdena bevaras och flera invånare få närmare till naturen.

Där befolkningsmängden är hög, är också högbyggd stad det givna miljövänliga alternativet. Det kan finnas skäl att urban sprawl (på svenska ungefär ”utglesning av städers tätorter, när de sträcker sig allt längre från stadens centrum”) inte blir värre än nödvändigt. Det är ingen ideologisk slutsats, utan är en åsikt som delas av forskare på många fält. Läs gärna Robert Kunzigs artikel The City Solution i decembernumret av National Geographic.

Ett politiskt parti bör inte sträva efter att vara samhällsbärande

lördag, november 19th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 19 november 2011

Vad är ett samhällsproblem, och vilka samhällsproblem skall lösas genom politiska beslut? Det är klart att det kan definieras som samhällsproblem att det finns cupcakes som inte är goda och TV-serier som förmedlar olämpliga ideal. Det är dock inte samhällsproblem av den sort som politiken skall lösa.

Svensk tidskrift är en politisk tidskrift som i år har givits ut i jämnt hundra år. Den anses ofta stå mitt parti nära. Desto större anledning då, att ta ställning till kritik mot partiet som presenteras just i SvT.

Peter Santesson skrev igår i SvT att samhällstrender inte skall bli politiska frågor som hanteras genom offentlig styrning, oavsett om man ser dem som problematiska eller inte. Han ser numera en oroväckande tendens hos Moderata samlingspartiet att vilja blanda sig i samhällsfrågor som partiet traditionellt har ansett icke-politiska och där partiet således har värnat om att de inte skall tas upp till reglering genom politiken.

Jag gillar inte tanken på mitt parti som ”samhällsbärande”, som Fredrik Reinfeldt har velat uttrycka saken, för det innebär att partiet skulle vara mer ingripande i människors vardag än om partiet endast vore statsbärande.

Inom moderaterna har vi länge använt uttrycket att ”samhället är större än staten”. Det har varit något av ett motto för vår politik. Med det menar vi, att man inte skall förledas att tro att staten, och därmed politiken, kan lösa alla problem i samhället. Vi menar med detta också, att det tvärtom finns företeelser i samhället som stat, kommun och offentlig politik helt skall ta sin hand ifrån.

Även inom privata delar av samället, kan det finnas anledning att sprida goda idéer och förespråka individens frihet, goda traditioners bevarande och en sund ekonomisk förvaltning. Det skall dock inte göras med partipolitiskt beteckning på rockslaget. Det hör inte den offentliga politiken till.

I denna liberalkonservativa tradition, som har varit tongivande i partiet ända från start, finns en stor del av partiet fortfarande. Det är med denna tradition i åtanke, som man exempelvis kan förstå partiets beslut på den senaste partistämman, att moderaterna som parti från 2013 inte längre skall delta i Svenska kyrkans interna val (eftersom kyrkan privatiserades 2000 och således inte längre är en statlig myndighet), även om det också i framtiden kan finnas anledning att på något sätt organisera goda krafter inom kyrkan, något som dock får göras genom en annan organisation än partiet.

Religionen är en viktig del av samhället. Om partiet på riktigt ville vara samhällsbärande, skulle vi förstås ha fortsatt att som parti vara engagerade i Svenska kyrkan.

Jag tror, att den talskrivare eller artikelskribent som har myntat uttrycket ”samhällsbärande parti” åt Fredrik, har gjort ett ogenomtänkt val av ord. Inom partiet vill man inte att staten skall ta över samhället och samhället låter därför bättre än staten för en moderat. Moderaterna har inte velat vara ett statsbärande parti, för man vill inte bli så intimt förknippad med staten som socialdemokraterna har varit i flera decennier. I stället har man valt att använda ett ord, som man tror skall appellera bättre till moderater. När man tittar på vad ordet egentligen måste anses betyda, är det dock inget som moderaterna ställer sig bakom.

Det är viktigt att föra fram de här åsikterna inom partiets idéutvecklingsarbete och på partistämman lyckades man ju också exempelvis rösta ner idéerna om könskvotering.