Inlägg taggade med ‘hyra’

Omöjligt beslut

söndag, april 23rd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 23 april 2017

I helgen har Moderaterna i Stockholms stad genomfört sin förbundsstämma.

Moderater är kloka och logiska, men ibland blir det fel även hos oss.

Stämman tog nämligen beslut, baserat på en motion från en medlem, att den som innehar en bostad med äganderätt skall ha rätt att hyra ut denna bostad i andra hand. Det är en omöjlighet.

Den som äger en bostad, kan hyra ut bostaden, men det är då en uthyrning i första hand. Dessutom medger hyreslagen (12 kap. jordabalken) redan ovillkorligen sådan uthyrning.

Jag reserverade mig mot beslutet. Det kommer hur som helst inte att kunna implementeras.

Sådant som följer med tjänsten

torsdag, april 21st, 2011

HÄSSELBY skärtorsdagen 2011

En något infekterad debatt har uppstått kring Thielska galleriet i Stockholm, eftersom den avgående intendenten vill bo kvar i tjänstebostaden även sedan hon har avgått från tjänsten. Lagen kan ge henne rätt till det, trots att bostaden alltså är just en tjänstebostad.

Förmåner som följer med en anställning brukar lämnas, när man lämnar anställningen. När det just kommer till bostäder, är dock hyreslagstiftningen generell och gör inga undantag just för tjänstebostäder, inte ens om de ligger i samma hus som arbetsplatsen och rent av kan ses som en del av arbetsplatsen. Det är olikt mycket annat: En tjänstebil eller ett tjänsterum (kontorsrum) skulle man ju självklart lämna ifrån sig om man lämnar en anställning, en tjänstedator kanske man löser ut från arbetsgivaren för det kvarvarande värdet efter avskrivningar, men just när det kommer till en bostad har arbetsgivaren rent lagligt inget särskilt att säga till om, ifall den anställde har bott där ett tag. Det spelar inte ens någon roll om den anställde erbjuds en ersättningsbostad, så som har gjorts i detta fall. Besittningsrätten finns ändå så den anställde kan tacka nej till den erbjudna ersättningsbostaden.

Jag tycker att intendenten och hennes man (som var intendent där före henne) framstår som ganska gnälliga i sammanhanget, och nu visar det sig dessutom att de inte alls har behandlat andra anställda på samma sätt som de själva vill bli behandlade. Som framgår av Svenska Dagbladet idag, skall intendenten för några år sedan ha drivit igenom att en pensionerad medarbetare fick lämna en annan tjänstebostad, trots att han hade fått löfte om att han skulle få bo kvar även efter pensionen. Paret har väl också haft några år på sig att tänka på sin bostadssituation, det kan inte ha kommit som en överraskning för dem att pensionen kommer en dag, något som också påpekas i Expressen.

Det borde vidare kunna regleras uttryckligt i ett avtal om bostadsförmån, att besittningsskyddet upphör när anställningsförhållandet är till ända.

Fler synpunkter om saken: Nils Forsberg i Expressen, Rabiatfeminism.