Inlägg taggade med ‘heraldik’

Att tagga en underdånig hyllning

fredag, juli 10th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 10 juli 2015

Riksarkivet, som genom statsheraldikern är ansvarig för offentlig heraldik i Sverige, har avrått en man från att tatuera in Sveriges riksvapen på sin kropp (DI). Inte för att det är olagligt – det är det inte – utan för att de kan ge fel signaler.

Biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab avrådde, för att riksvapnet kan ge en antydan om att den tatuerades kropp tillhör statsverket. Korrekt så.

Riksvapnen är ju nämligen bara statens symboler. Till skillnad från Sveriges flagga, är de inte också en symbol för svenska folket. Statens härolder bar förr i tiden tunikor med tre kronor på.

Fast i rätt kontext, alltså om riksvapnet skulle ingå i ett större tatuerat motiv, så skulle det nog hyggligt tydligt framgå att vapnet inte fanns där som en egendomsmarkör utan mer som en underdånig hyllning till Konungariket Sveriges krona.

Internationella heraldikdagen

söndag, juni 9th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 9 juni 2013

I morgon är det den internationella heraldikdagen. I år är det första gången den firas. Initiativet kommer från polska heraldiker, men har tagits emot av många runt om i världen som gillar heraldik.

Den 10 juni har valts, för att det är en dag då man vet att Henrik I av England år 1128 dubbade sin svärson och gav honom en symbol med gyllene lejon (eller heraldiska leoparder) på blått fält. Heraldiken är med all säkerhet äldre än så, men detta är en av de allra första kända referenserna där man vet att det handlar om det som vi än idag kallar heraldik. Något exakt datum för heraldikens födelse kan egentligen inte fastställas, eftersom heraldiken växte fram organiskt i den tidens samhälle. Än idag utvecklas heraldiken fortfarande, den blir aldrig omodern. Därför tycker jag att den är värd att fira.

Staden har en ny grafisk profil

lördag, maj 4th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 4 maj 2013

Stockholms stad antog en ny grafisk profil i slutet av april. Den påverkar inte hur stadens stadsvapen framställs, men däremot hur text presenteras invid vapnet.

I den gamla profilen omgavs skölden av texten ”Stockholms stad” i en ring. Det var inget fel med det, men den nya profilen är bättre. Här är den gamla, som nu inte längre skall användas: Grafisk manual (pdf).

I den nya profilen står texten ”Stockholms stad” bredvid skölden. Det råder därför ingen tveckan om att vapnet bara är själva skölden. Däremot kan man ju fundera på om det är så bra att göra sköldfältet genomskinligt i vissa fall. Den nya profilen presenteras på Moderniserad grafisk profil och Ny grafisk profil gör stadens kommunikation tydligare.

Någon förändring i stadens heraldik görs alltså inte, däremot i hur den används och presenteras.

Ingen häst mitt i texten för Älvdalens kommun

onsdag, augusti 29th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 29 augusti 2012

I november förra året beskrev jag på den här bloggen mina tankar kring att några kommuner i Dalarna hade bestämt sig för att använda en ny, gemensam grafisk profil, med bokstaven A ersatt av en dalahäst. Nu kan man läsa att Älvdalens kommun inte tycker att detta är en särskilt bra idé. Älvdalen kommer tydligen att fortsätta använda sig av traditionell heraldik i sin marknadsföring. Vi får väl se om andra kommuner följer Älvdalens exempel.

Korrekt kommunflagga i Lund

måndag, augusti 13th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 13 augusti 2012

För några år sedan uppmanades Lunds stad att byta ut de flaggor kommunen använde mot mer korrekta, heraldiska vapenflaggor (Sydsvenskan). Nu ser det ut som om detta är på gång. Det är trevligt.

Den lundapolitiker som rapporterade om saken på Heraldica idag, blandade möjligen ihop begreppen flagga och fana, men jag tror att det var flagga hon menade.

En svensk kommuns flagga är en kvadratisk duk som motsvarar kommunvapnets sköld, varvid guld blir guld och silver blir vitt. Det är ett traditionellt sätt att ”översätta” heraldik till vexillologi. Många kommuner använder av olika skäl andra flaggor, med text och logotyper, men det är enligt min mening varken lika anslående eller lika vackert som en riktig vapenflagga.

I Stockholm har staden sedan länge använt korrekta kommunflaggor. En sådan flagga i litet format har rent av varit ute i rymden.

En krigisk hjort?

söndag, juli 22nd, 2012

HÄSSELBY söndagen den 22 juli 2012

Det stod en märklig notis i tidningen idag. Alingsås kommun har hört av sig till statsheraldikern, eftersom kommunen vill ändra sitt vapen.

Alingsås kommun tycker visst att hjorten i vapnet har ett för krigiskt uttryck. Hur man nu kan säga det, om ett djur som i och för sig är ståtligt men som bara käkar vegetariskt. Är det kanske hjortdjurens attacker mot skogsnäringen som avses?

För att rätta till det ”krigiska” hos hjorten, vill kommunen vända på djuret i skölden. Då skulle hjorten av någon anledning bli mer välkomnande, tycker Alingsås kommun. På vilket sätt det skulle bli mindre krigiskt att ha en hjort vänd mot sköldens vänstra sida (som betraktaren av vapnet ser till höger) i stället för den högra? Det har jag svårt att förstå. Statsheraldiker Henrik Klackenberg avråder också.

Om man ändrar på hjortens position i skölden blir det ett nytt vapen. Ett heraldiskt vapen ändras inte om det inte finns oerhört starka skäl för det – lika lite som man ändrar på ortsnamnet utan anledning. Alingsås blev stad 1619. Det nuvarande kommunvapnet återgår på det stadsvapen som har sin grund i ett sigill från 1634.

Om man vill ha ett mindre krigiskt uttryck i vapenbilden men utan att byta vapen, kan djuret alltid ritas om, samtidigt som det får behålla sin blasonerade posé. Då blir det inte ett nytt vapen, bara en ny bild av samma vapen. Man kan rent av rita djuret i disneysk anda, som ett något förmänskligat djur med vackra ögon och glad mun. Vem tycker att Bambi är krigisk i sitt uttryck?

Nu vet jag inte hela bakgrunden till önskemålen från Alingsås, eftersom tidningsnotisen var så kortfattad och jag inte har haft tillfälle att ta fram ytterligare information. Många gånger när jag läser om svenska kommuners förhållande till heraldiken så tycker jag dock att det uttrycks åsikter som förefaller bygga på okunskap i ämnet. Om man skall besluta om heraldik så bör man veta något om heraldik eller ta in heraldisk sakkunskap innan man fattar beslutet.

Malawi återinför sin gamla flagga

tisdag, maj 29th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 29 maj 2012

Det meddelas nu att Malawi kommer att återinföra sin gamla flagga, som infördes första gången när landet blev självständigt 1964. Den flagga som antogs för två år sedan kommer alltså inte längre att användas. (Läs mer i Malawi Today, hos BBC och på Flags of the World.)

Det är ingen överraskande nyhet. Den nya flaggan var aldrig populär. Flaggan var ett påhitt av den förre presidenten Bingu wa Mutharika och stöddes i princip bara av politiker från hans parti Democratic Progressive Party, som numera inte längre har majoritet i landets riksdag. Flaggbytet 2010 sågs av många malawier som arrogant och förhastat.

Landets riksvapen har inte ändrats. Av någon anledning förblir nationell heraldik ibland oförändrad, även om nationsflaggor ändras. Vapnet infördes vid självständigheten och påminner också mer om den flagga som nu återinförs, eftersom båda innehåller en uppgående sol i svart fält.

Polisen omstruktureras

torsdag, april 19th, 2012

Det har varit på tal i många år, men nu tycks det äntligen vara dags: polisen omorganiseras och bildar en enda myndighet över hela riket. Jag tror att det är bra. Det kommer att underlätta arbetet. Undantaget är endast säkerhetspolisen, som kommer att bli en egen myndighet.

Säkerhetspolisen som egen myndighet kommer då med all sannolikhet att behöva ett nytt vapen, eftersom polisvapnet, det vill säga riksvapnet kombinerat med eklöv och fascesar, med all sannolikhet kommer att fortsätta användas som den nya, riksgemensamma polismyndighetens heraldiska märke. Det är en välkänd symbol för den vanliga polisen, som det inte finns skäl att ändra. Man får hoppas att Säkerhetspolisens chef inte tillhör dem som tycker att en varumärkesliknande logga på något sätt skulle vara bättre än heraldik.

Olika län med gemensam länsstyrelse framöver?

torsdag, mars 29th, 2012

I dagens nummer av pappersutgåvan av Dagens samhälle intervjuas Skatteverkets tidigare GD Mats Sjöstrand, som numera utreder Sveriges framtida regionala indelning för statens räkning. Han tycker precis som jag, att det var synd att man inte kom längre med bildandet av nya regioner nyligen. Nu hinner inga nya bildas inför kommande val, och därför får man i praktiken vänta i några år innan det kan bli dags igen.

Sjöstrand har en idé som han tror kan effektivisera länsstyrelserna. Utan att slå samman några län, tänker sig Sjöstrand nämligen att man kan slå ihop två eller flera läns länsstyrelser och således ändå effektivisera verksamheten. Det känns som en ganska radikal idé. Inte djärv, eftersom den bara går halvvägs, men ibland kan kompromisslösningar faktiskt visa sig vara det bästa.

En länsstyrelse som styr över två län kan tänkas bära länens båda vapen bredvid varandra under en gemensam kungakrona. Sköldarna vänds förstås i courtoisie mot varandra. Det blir ingen nyskapande heraldik, som det hade kunnat bli med helt nya län.

Häst = A ?

tisdag, november 29th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 29 november 2011

Dalarna har ibland betraktats som det mest svenska av alla svenska landskap. Dalkarlarna hjälpte Gustav Vasa mot dansken, nationalkonstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn lyfte fram landskapets natur och kultur i sina målningar och det ultimata midsommarfirandet brukar ofta antas kunna hittas i det landskapet. Den informella landskapssymbolen dalahästen ses också ofta som en symbol för Sverige som helhet.

Dalarnas landskapsvapen tros dessutom vara det svenska landskapsvapen som är äldst. Medan de flesta andra landskapsvapen inte kan föras längre tillbaka än till Gustav Vasas begravningsceremoni 1560, så är Dalarnas vapenbild känd i sigill från 1520-talet. Så småningom har också kommunerna fått vapen.

Nu tycks ett antal Dalakommuner ha bestämt sig för att skippa heraldiken. I stället skall de bara skriva sina namn och därvid använda sig av ett gemensamt typsnitt som har den särskilda egenheten att bokstaven a byts ut mot en dalahäst. Det känns inte så genomtänkt.

Att använda text utan bild känns tråkigt, men om bilden finnas inne i själva texten blir den svårläst.

Kommuner kan ofta känna ett behov av att marknadsföra sig på olika sätt. Det kan nog finnas anledning att samordna den grafiska profilen hos olika kommuner som ligger nära varandra och vill marknadsföra sig tillsammans. Är det då skäl nog för att avstå från befintliga kommunvapen?

Ett heraldiskt vapen har som visuell symbol den egenheten, att det kan målas på flera sätt men ändå vara samma vapen. Innehållet skall vara detsamma, medan exempelvis sköldform, färgnyanser och vapenbildens utbredning i sköldfältet i viss mån kan varieras. Det skiljer vapnet från ett bildvarumärke, som är statiskt till sitt utseende och därför snart kan komma att kännas omodernt och föråldrat.

Genom att ett vapen med bibehållet innehåll alltid kan målas upp i en ny, aktuell stil, kan det alltid hållas modernt. Vapen kan dessutom användas parallellt med ordmärken och andra symboler.

På samma sätt som kommunerna i Dalarna har bestämt sig för att använda ett gemensamt typsnitt, hade de också kunnat bestämma sig för att måla upp sina vapen i samma stil, så att de såg bra ut tillsammans. Då kan text och bild användas parallellt. Dalarna skulle kunna bli en förebild för resten av Sverige även i sin grafiska marknadsföring.

Som gemensam symbol finns inte bara dalahästen och landskapsvapnet. Länsstyrelsen i Dalarna skriver om flera gemensamma symboler för landskapet.