Inlägg taggade med ‘förvaltning’

Man bör inte vara förvånad

onsdag, oktober 22nd, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 22 oktober 2014

Företrädare för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är ”bestörta” och ”irriterade” över den nya regeringens politik (DN). Jag förstår dem, jag håller med.

Däremot kan man inte vara förvånad. Det här är klassisk socialdemokratisk politik med tillägg av politik som Miljöpartiet ofta har argumenterat för. Socialdemokraternas svikna vallöften till följd av uppgörelser just med Miljöpartiet är sådant vi har sett många gånger förut.

Andersson och pengapåsen

lördag, oktober 18th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 18 oktober 2014

Det allra märkligaste med uttrycket ”tomt i ladan” är ju att finansministern således menar att hon hade förväntat sig att staten skulle ha massa pengar liggande på hög färdiga att sätta sprätt på.

Elektroniska tjänster är bra, om de funkar

onsdag, juni 25th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 25 juni 2014

Jag noterar att Jordbruksverket skriver följande på sin hemsida:

”Du kan enkelt registrera hunden eller anmäla att den bytt ägare direkt på webbplatsen. Använd vår e-tjänst Hundregistret. Den finns till höger. För att använda tjänsten krävs en e-legitimation.”

När man loggar in med e-legitimation, kan man inte anmäla ägarbyte direkt på webbplatsen. Vad man får fram, är en pdf-fil som man får fylla i, skriva ut och skicka in med gammaldags papperspost.

Hur var det nu med e-myndigheter?

Dags för kommunal budget

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Det är dags för budgetfullmäktige i Stockholms stad. I dag och i morgon kommer kommunfullmäktige att sammanträda hela dagen och kvällen för att fastställa den kommunala budgeten för 2014.

Det är en bra budget som kommunstyrelsens borgerliga majoritet har lagt fram under ledning av finansborgarrådet Sten Nordin (m). Detta till skillnad från oppositionens förslag, som Sten Nordin påpekar är oseriösa och slarviga.

Stockholms stad har en god ekonomi och det finns därför skäl att låta skatten kvarstå oförändrad. Trots det, föreslår alla oppositionspartierna skattehöjningar. Dessutom plockar oppositionen pengar från budgetposter på ett sätt som inte är tillåtet. Läs mer om det på Stens blogg (länken ovan).

Potential för förbättringar

onsdag, november 13th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 13 november 2013

Mycket, ja rent av det allra mesta, av det regeringen gör är rätt och bra. Desto större anledning då att bli irriterad, när regeringen får smäll på fingrarna i rättsliga sammanhang.

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett religiöst samfund rätt mot regeringen (läs mer på Dagens Juridik). Det är trist. (Det är inte trist att samfundet vann, samfundet hade rätt, men det är trist att regeringen har tagit ett beslut som leder till att regeringen sedan förlorar i domstol.)

En anledning att jag som jurist är moderat, är att jag alltid har ansett att moderaterna har den bästa rättspolitiken. När regeringen gör misstag av den här typen, blir man därför lite bekymrad.

Idag var jag också på kandidatutbildning för moderaterna. En av talarna var justitieminister Beatrice Ask. Ask är trevlig, en god retoriker och engagerad i det hon gör, men det mesta hon pratade om var polisväsendet och straffmätningen. Det var inte många ord om rättsväsendet och hur domstolsprocessen skall kunna förbättras. Det senare är kanske inte något som många vanliga väljare kommer att fråga oss om när vi är ute och kampanjar inför valet, men det är en viktig fråga för rättssamhällets förtroende hos medborgarna. Många kommer sällan i kontakt med en domstol, men när så sker måste upplevelsen vara positiv och kännas modern och välkomnande.

Det finns en del att förbättra både i regeringens förvaltningsrättsliga tillämpning av lagar och regler och i regeringens rättspolitiska utvecklingsarbete. Jag hoppas få förtroende att hjälpa till med det efter nästa val.

Socialdemokratisk detaljstyrning

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober 2013

Socialdemokraterna förnekar sig inte. Allt är politik i deras värld, och politiken skall in och rådda i företags och andras praktiska hantering av sin verksamhet.

Idag skriver f.d. skolministern Ibrahim Baylan (s) på DN Debatt, att skolors rektorer skall ha en till chef vid sin sida som skall ta hand om administration, så att rektorn kan ägna sig åt pedagogik och personal.

Det är kanske en idé som kan prövas, men varför skulle beslut om det tas på politisk nivå? Det bör vara upp till varje skola för sig, att bestämma hur administrationen skall skötas.

Dessutom tror jag att det är fel att ha dubbla chefer. Det bör alltid vara en person som har det yttersta ansvaret.

Det är i enlighet med grundlagen att godta grundlagen, i alla fall i Kanada

söndag, september 22nd, 2013

HÄSSELBY söndagen den 22 september 2013

När man blir medborgare i Kanada till följd av ansökan om medborgarskap, så får man svära en ed att man skall vara trogen sitt nya land och drottning.

Är det konstigt? Det tyckte några kanadensare. De ansåg att eden kränkte grundlagens stadgande om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och väckte talan i domstol för att försöka få bort kravet för nya kanadensare att svära eden.

Domstolen ansåg dock inte att det fanns något grundlagsvidrigt i att svära på att godta grundlagen – alltså samman grundlag som slår vakt om den rätt till yttrande- och åsiktsfrihet som klagandena hänvisade till.

Läs mer här: http://www.ctvnews.ca/canada/oath-to-queen-for-new-canadians-is-constitutional-court-rules-1.1463349

På söndag är det val i Sverige

onsdag, september 11th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

På söndag hålls det val i en av Sveriges största fristående organisationer: Svenska kyrkan.

Kyrkan skildes från staten vid senaste sekelskiftet och är sedan dess inte längre en offentlig myndighet utan ett fristående religiöst samfund. Det demokratiska medlemsinflytandet har man dock kvar, och kanske är det på grund av den tidigare tillhörigheten till offentliga sektorn, som kyrkovalet till stora delar liknar de allmänna valen. Bland annat väljer man partier på listor, även om partierna i kyrkans interna regler kallas nomineringsgrupper.

Som medlem i kyrkan tycker jag att det är viktigt att rösta. Det handlar om hur en stor organisation som tar ut en icke oväsentlig medlemsavgift från mig, skall förvaltas. Dessutom finns det en del grupper, som jag tycker helst inte skall få större inflytande än nödvändigt. Genom att rösta på en annan grupp, bidrar jag till det.

Jag har faktiskt redan röstat, jag förhandsröstade. Mitt kyrkoval föll på Borgerligt alternativ.

Sista dagen att förhandsrösta var på onsdagen. På själva valdagen, nu på söndag den 15 september, kan man bara rösta i sin egen församling. På röstkortet står det var vallokalen ligger.

I Hässelby församling finns det en vallokal i Hässelby Strands kyrka för dem som bor i Hässelby Gård och Hässelby Strand och det finns en vallokal i Hässelby Villastads församlingsgård för dem som bor i Hässelby Villastad. Har man svårt att själv ta sig till vallokalen, kan man utnyttja församlingens kyrktaxitjänst. Hör av dig till församlingen, så hjälper de till.

Skattetrycket påverkar privatsamhället

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Samhället påverkas av hur höga skatter som tas ut. Det är dock inte det offentligas ekonomi som påverkas mest av höga skatter, utan det är privatpersoners ekonomi.

För några dagar sedan kom ett upprop om att man skulle skriva på en namnlista för högre skatter. Det kan man ju göra om man är masochist. Bara för att man betalar mer skatt, behöver inte den offentliga servicen bli bättre, för den påverkas mer av hur förvaltningen fungerar.

Om man skall skriva på en namnlista om skattetrycket, tycker jag att det är bättre att skriva på för lägre skatter. Det kan man göra här: http://upprop.nu/VXCM.

Inte så goda gode män

fredag, augusti 16th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 16 augusti 2013

I ett uppmärksammat fall har man kommit fram till, att en person som är god man åt andra människor inte riktigt har skött sitt jobb. Vid närmare undersökningar har man konstaterat att det är fler gode män och förvaltare som också brister i utövandet av tjänsten. Det står mer om detta t.ex. I Metro idag.

Nu tycker justitieminister Beatrice Ask (m) att det är dags att se över lagstiftningen på området. Det är bra. För oss som har viss insyn i branschen, är det ju tyvärr ingen nyhet att det finns många gode män som kritiseras för hur de utför sina uppdrag.