Inlägg taggade med ‘företagare’

Man bör inte vara förvånad

onsdag, oktober 22nd, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 22 oktober 2014

Företrädare för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är ”bestörta” och ”irriterade” över den nya regeringens politik (DN). Jag förstår dem, jag håller med.

Däremot kan man inte vara förvånad. Det här är klassisk socialdemokratisk politik med tillägg av politik som Miljöpartiet ofta har argumenterat för. Socialdemokraternas svikna vallöften till följd av uppgörelser just med Miljöpartiet är sådant vi har sett många gånger förut.

Bromma flygplats behövs

fredag, mars 7th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 7 mars 2014

”Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom,” skriver borgarrådet Daniel Helldén (MP) i Svenska Dagbladet.

Helldén har fel. För oss som faktiskt är ute i näringslivet, är det inte okänt att en hel del företagare väljer bort Stockholm på grund av dess bristande infrastruktur och svåra trafiksituation. Tar man bort Bromma blir detta bara värre.

Bromma behövs därför för tillväxten i vår stad.

Socialdemokratisk detaljstyrning

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober 2013

Socialdemokraterna förnekar sig inte. Allt är politik i deras värld, och politiken skall in och rådda i företags och andras praktiska hantering av sin verksamhet.

Idag skriver f.d. skolministern Ibrahim Baylan (s) på DN Debatt, att skolors rektorer skall ha en till chef vid sin sida som skall ta hand om administration, så att rektorn kan ägna sig åt pedagogik och personal.

Det är kanske en idé som kan prövas, men varför skulle beslut om det tas på politisk nivå? Det bör vara upp till varje skola för sig, att bestämma hur administrationen skall skötas.

Dessutom tror jag att det är fel att ha dubbla chefer. Det bör alltid vara en person som har det yttersta ansvaret.

4 oktober

fredag, oktober 4th, 2013

FondkampenHÄSSELBY fredagen den 4 oktober 2013

Idag för trettio år sedan genomfördes en av de största demonstrationerna någonsin i Sveriges historia. Det var demonstrationen mot löntagarfonderna. Dagens datum kommer alltid att vara förknippat med det.

Dagen kan räknas som en vändpunkt i Sveriges politiska historia. Det var inte bara att gå vidare mot ett allt mer socialistiskt samhälle. I stället har Sverige blivit mer borgerligt och de senaste åren har detta lett till att vårt land har klarat den internationella ekonomiska lågkonjunkturen bättre än de flesta andra länder.

Säg aldrig att det inte går att påverka. Det vet man inte förrän man åtminstone har försökt. Kom med och gör Sverige ännu bättre!

Trevligt Höströj i Hässelby

lördag, september 21st, 2013

HÄSSELBY lördagen den 21 september 2013

Idag arrangerades höströj på Hässelby torg i Hässelby Gård. Det är ett återkommande arrangemang, som hålls en lördag i början av hösten varje år.

I år var det trevligare än vanligt, tyckte jag. Stadsdelsförvaltningen deltar inte längre i själva arrangemanget, men föreningslivet har visat att de kan stå för detta själva. Mycket bra, det är just så som civilsamhället skall fungera.

Hässelby är bra!

Det enda som störde bilden var några aktiva socialdemokrater, som kom fram till oss moderater och uttryckte småaktiga och homofobiska åsikter. Nåja, man kan inte få allt. Solen sken trots allt på dem också, och jag missunnar dem inte det.

Välkommen, herr president!

tisdag, september 3rd, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 3 september

I morgon kommer Förenta Staternas president Barack Obama på statsbesök till Sverige. Det är bra, det betyder att stormaktens ledare värderar Sverige högt och vill träffa våra ledare. Amerikanska presidenter har annars nästan aldrig besökt vårt land.

Obama valde den här gången bort Ryssland och kommer till Sverige i stället. Det finns flera skäl för det. Man kan också ha olika åsikter om presidentens politik. Jag uppskattar den inte själv i alla delar, även om Obama har genomfört vissa saker som han skall ha stor respekt för.

Det jobbigaste med statsbesöket är att delar av Stockholm stängs av under veckan. Det drabbar många näringsidkare och boende. Även om Stockholm är Sveriges huvudstad, hade det kanske varit bättre att förlägga mötet till en mindre ort, där färre privatpersoner hade drabbats av avspärrningarna.

Värdering av företag

söndag, juni 16th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var avknoppning av kommunal verksamhet till anställda som vill bli privata entreprenörer. Det var något som staden gjorde för några år sedan, men numera har vi slutat med det. Problemet är nämligen att det är svårt att veta vilket pris man skall sätta på en verksamhet som skall knoppas av.

Att värdera ett företag är inte lätt. Även om man gör en inträngande analys av karaktären due dilligence, är det inte säkert att man får ett riktigt bra värde.

Värdet är egentligen inget annat än marknadsvärdet och marknadsvärdet är det pris som någon är beredd att betala för verksamheten. Vid avknoppning finns det dock ingen riktig marknad, eftersom det är redan anställda som tar över – vem som helst har vid en sådan situation inte möjlighet att lägga bud på den verksamhet som skall knoppas av.

Oppositionen i Stockholms kommun har kritiserat avknoppningarna framför allt för att de avknoppade verksamheterna i några fall har kunnat säljas vidare till ett mycket högre pris bara några år efter avknoppningen. Oppositionen menar, att detta visar att verksamheten såldes för billigt i samband med avknoppningen. Det kan man dock aldrig vara säker på.

Värderingen av ett företag är som sagt svår att göra. Jag har aldrig sett oppositionen presentera någon företagsvärdering som visar att försäljningen vid en avknoppning skedde för billigt.

Ett företag kan mycket väl öka i värde från 1 Mkr till 14 Mkr på mindre än ett år. Det beror helt på hur potentiella investerare bedömer företagets utvecklingspotential.

När man köper ett företag, köper man inte det som har varit utan det som man tror kan bli framöver.

Den som tog över en verksamhet vid avknoppning, kan mycket väl tänkas ha höjt värdet på verksamheten motsvarande den vinst personen gjorde vid en senare försäljning. Det kan inte ifrågasättas, utan att göra en ingående analys av balans och resultat samt framtida utvecklingspotential i företaget.

Vinster i välfärden är inte fel

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

På senare tid har den ständigt återkommande debatten om vinster i välfärden tagit fart på nytt. Det blir lite tröttsamt i längden – inte på grund av de åsikter som uttrycks, utan på grund av de missuppfattningar om fakta som somliga lägger till grund för sina åsikter.

En verksamhet som inte får gå med vinst, kan inte överleva. Vinsten används för att betala löner, för nödvändig fortbildning och för investering i nya inventarier när de gamla är utslitna. En verksamhet som inte går med vinst, stagnerar.

Det samma gäller för övrigt även en offentligägd, budgetstyrd verksamhet. Om det offentliga inte budgeterar tillräckligt med pengar till verksamheten, drabbas den av samma stagnation som den privata verksamheten som inte kan gå med vinst.

Många som deltar i debatten missförstår begreppet vinst. De tror att bara handlar om övervinst. De förefaller tro att all vinst endast går till oerhörda löner åt företagsledarna eller placeras i skatteparadis. Så är förstås inte fallet. Det företag som skulle sätta precis all sin vinst på konto utomlands, skulle drabbas av samma problem som det företag som inte går med vinst alls.

Vinst är inte nödvändigtvis detsamma som övervinst. Om en verksamhet som helt eller delvis finansieras med skattepengar kan tjäna så bra att det kan ta ut övervinster och placera en del av sin vinst i skatteparadis, så är det å andra sidan inte nödvändigtvis ett tecken på att bolaget använder sina pengar fel. Verksamheten kan vara riktigt bra ändå och ersättningen som det offentliga har medgivit, kanske egentligen sätts för högt av landstinget.

Man måste studera varje företag för sig, för att ta ställning till om just det företaget använder sina pengar på ett vettigt sätt.

Mer jämlika faktureringsvillkor

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Genom de nya lagreglerna för fakturering blir förhållandena lättare för småföretag. Nu skall inte längre en starkare part kunna få fördelar genom att dröja med betalning för fakturor som i sig inte är stridiga. Det viktigaste är att det offentliga inte längre kommer att kunna ägna sig åt sådana förfaranden. Mellan privata näringsidkare kommer det fortfarande vara möjligt att förhandla om villkoren.

Ranking av hemtjänst

onsdag, oktober 24th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 24 oktober 2012

En annan idé som några engagerade väljare förde fram till mig i samband med gårdagens sammanträde i stadsdelsnämnden, var att det borde vara enklare att välja hemtjänstleverantör.

De tänkte såhär: när man som gammal har fått hemtjänstbeviljad och skall välja utförare av hemtjänst, så är det jättebra att man får välja, men det är svårt att veta vilka utförare som är bra. Man får en lång lista på utförare, men hur vet man vilka särskilda kvaliteter var och en av dem har?

De ville ha någon form av rankingsystem och en lista där det står vilken hemtjänstutförare som är bra på vilka saker. De flesta torde ju försöka profilera sig på något särskilt sätt. Det är dock inget som man kan se i kommunens lista.

Jag berättade för dem, att detta är en idé som vi från moderaterna redan har framfört tidigare, men att det inte är möjligt att genomföra från kommunens sida. Kommunen måste nämligen förhålla sig neutral. Alla utförare som möter Stockholms stads krav, har rätt att av staden presenteras på samma sätt.

Däremot borde en intresseorganisation för äldre kunna jobba med ranking av detta slag, påpekade jag. Ja, SPF till exempel, sade en av förslagsställarna då. Just det. En organisation som SPF skulle mycket väl kunna sätta samman konsumentinformation av det slaget.