Inlägg taggade med ‘folkomröstning’

Trängselskatt och folkomröstningar

måndag, november 24th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 24 november 2014

I Stockholm blev det ja till trängselskatt i en folkomröstning. Det ledde till att det borgerliga styret i Stockholms stad rekommenderade regeringen att införa trängselskatt kring Stockholm, trots att de borgerliga partierna som ingick i koalitionen i Stadshuset var motståndare till trängselskatten. Det är att respektera folkviljan. Formellt hade man inte behövt bry sig om folkomröstningens resultat, men det är demokratiskt att göra så.

I Göteborg blev det nej till trängselskatt i en folkomröstning. Trots det vill det socialistiska styret i Göteborgs stad rekommendera regeringen att införa trängselskatt kring Göteborg, bara för att de socialistiska partierna i koalitionen i Göteborg förespråkar trängselskatt. Socialisterna struntar i folkviljan. Formellt har de rätt att strunta i folkomröstningsresultatet, men det är odemokratiskt att göra så.

Moderaterna och euron

lördag, mars 30th, 2013

HÄSSELBY påskafton 2013

Mitt parti är inte lika glatt i den gemensamma europeiska valutan som det var för tio år sedan, då det var dags för folkomröstning om saken.

Journalisten Göran Eriksson skriver idag i en ”analys” i Svenska Dagbladet, att detta mest sannolikt beror på att det då var de ”gamla moderaterna” som utgjorde Moderata samlingspartiet, medan partiets nu visade omsvängning skulle bero på att vi numera är de nya moderaterna. Så är det förstås inte, utom möjligen till en liten del.

Det är inte bara moderaterna som har förändrats sedan 2003. Även världen har förändrats. Förutsättningarna för valutasamarbetet har förändrats.

Inför folkomröstningen trodde vi – naivt kanske – att alla länder skulle hålla sig till de konvergenskriterier som alla länder kom överens om. De regler för statsfinanser som sattes upp gemensamt, förutsatte man skulle gälla. Sedan har det visat sig, att de inte har följts. Avtalsbrotten har bara blivit fler och större, nästan alla länder som ingår i valutaunionen har begått dem, och det har självklart inte underlättat att större delen av EU har befunnit sig i en lång och djup lågkonjunktur.

Med facit i hand, var det alltså bra att Sverige tackade nej till euron. Men det kunde vi faktiskt inte veta då.

Skottland, England och EU

onsdag, september 12th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 12 september 2012

I Skottland förbereder den regionala administrationen en folkomröstning om självständighet. Skottlands regionfullmäktige domineras av Scottish National Party (SNP) som vill att Skottland blir självständigt.

Idag meddelade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, att om Skottland blir självständigt så kommer det inte automatiskt att stanna inom EU. Ett nytt land måste ansöka om medlemsskap, menar Barroso. Det var nog inte vad skottarna hade tänkt sig.

Det samma borde väl i och för sig också gälla för England. Om Skottland lämnad Förenta Kungariket, så kommer det nya Förenade Kungariket England och Nordirland rimligtvis också att behöva ansöka om medlemskap i EU.

Jag hoppas att Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland inte delas. Skottland kan bevara sin särart inom landet precis som det hittills har gjort och Förenade Kungarikets landsdelar har stolta gemensamma traditioner och världens vackraste nationsflagga.

Det var inte detta jag röstade ja till

onsdag, september 12th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 12 september 2012

Mycket har hänt med EU idag, liksom de senaste åren.

För några år sedan såg det ut som om unionen snart skulle kunna utvidgas med länder som Ukraina och Georgien. Det var en hoppfull utveckling. Den interna utvecklingen i Ukraina har satt stopp för dess fortsatta närmande västerut och för Georgien är ett medlemskap knappast aktuellt efter rysk-georgiska kriget 2008.

Samtidigt har den djupa lågkonjunkturen lett till att EU alltmer sluter sig inom sig självt och man diskuterar om olika länder skall lämna valutasamarbetet – vissa för att de har för dålig ekonomi (Greklands exit – ”grexit”), andra för att de inte vill få sämre ekonomi (Finland – ”fixit”). Alla tycks se till den tyska ekonomin som en räddare, men tyskarna är inte beredda att betala hur mycket som helst om inte mottagarländerna samtidigt gör sitt till genom att göra strukturreformer för att förhindra framtida problem av samma art.

Jag röstade ja till EU-medlemskap en gång i tiden, för jag ville ha öppna gränser mellan de olika självständiga länderna i Europa. De fyra friheterna skulle garantera detta. Jag röstade också ja till att Sverige skulle anta euron som valuta. Jag föreställde mig att alla länder skulle följa de statsfinansiella regler som de själva satte upp, men så har det inte blivit. Euron har inte blivit det jag röstade ja till. Idag uttalade kommissionens ordförande José Manuel Barroso också att han vill lösa den ekonomiska krisen genom ökad federalism, det vill säga en utveckling mot något som kanske skulle kunna bli ett Europas förenta stater eller i vart fall en ökad statlig kontroll över kapitalflödena. För att förhindra att unionen splittras, krävs det hårdare tag? Det var inte heller vad jag röstade ja till.

Läs gärna Mattias Lundbäcks (m) synpunkter idag.

Jag är för EU, som ett samarbete mellan självständiga stater som underlättar för människor, varor, tjänster och kapital att röra sig mellan länderna och slår vakt om de grundläggande mänskliga rättigheterna och främjar fred och ömsesidig förståelse. Det är vad jag tycker att EU skall vara. Det gynnas inte av krav på hårdare regleringar.

Folkomröstningar bör följas

torsdag, mars 29th, 2012

I söndags var det folkomröstning i Ekerö kommun och resultatet var väl inte så upplyftande för oss som gärna ser privatiseringar. Ekeröborna sade nej till försäljning av kommunens bostadsbolag.

Det var ett lågt valdeltagande i folkomröstningen. Somliga har tagit detta faktum till intäkt för att man kanske inte bör följa omröstningen. Det är inte något vettigt argument. Om valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet skulle ha varit lika lågt, skulle det ju inte ha varit något skäl för att underkänna valresultatet.

Antingen har man en folkomröstning i en fråga, och då följer man resultatet, eller så har man inte en folkomröstning i frågan, och då får i stället de folkvalda bestämma. Ordnar man en folkomröstning, så får man finna sig i resultatet, även om det är dåligt i egna ögon. Så sade till exempel Stockholms väljare ja till trängselskatt i en folkomröstning och därför sade staden ja till biltullarna, trots att det då fanns en majoritet emot tullarna i det samtidigt valda fullmäktige och biltullar fortfarande är en dålig lösning på stadens trängselproblem.