Inlägg taggade med ‘Finland’

Islamism är politik, inte religion

måndag, juli 7th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 7 juli 2014

Att svenska muslimer åker till Syrien för att göra jihad är lika naturligt som att svenskar deltog i finska vinterkriget under andra världskriget, menar Mehmet Kaplan, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen. Det är en felaktig jämförelse.

Kaplan är, till skillnad från vad hans namn antyder, inte kristen utan muslim.

Att gå ut i krig har dock inte mycket med religion att göra. Muslimer brukar framhålla att islam egentligen är en fredlig religion, precis som kristendomen. Islamism har däremot mer med politik att göra. Islamism är en politisk ideologi som politiskt vill införa ett samhälle byggt på vad islamisterna menar är islams värderingar, och de drar sig inte för att använda våld för att nå sina mål. Islamism ligger bland annat till grund för Irans regim. Det är ingen demokratisk ideologi.

De som ställde upp som frivilliga för Finland under finska vinterkriget, slogs för demokratin Finland mot diktaturen Sovjetunionen. Sovjetunionen var vid den tidpunkten allierad med det nazistiska Tyskland. Dess aggression mot Finland utgjorde också ett hot mot Sverige.

Jag tycker inte att jihadisterna kan jämföras med de Finlandsfrivilliga. Skall man jämföra dem med några frivilliga under andra världskriget, så är det snarare med de svenskar som tog värvning i Waffen-SS och slogs för Hitlers Tyskland.

Jag tror inte att Kaplans uppfattning delas av alla miljöpartister.

Samlingspartiet på besök

lördag, maj 4th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 4 maj 2013

Idag har Moderata samlingspartiet i Stockholm besök av företrädare för Samlingspartiet.

Samlingspartiet är Moderata samlingspartiets ideologiska motsvarighet i Finland. Som alla finska politiska partier har Samlingspartiet två officiella namn, ett svenskt och ett finskt, eftersom både svenska och finska är officiella språk i Finland. Samlingspartiets finska namn är Kokoomus.

När mitt parti, som då hette Högerpartiet, skulle byta namn 1969, såg man till det finska partiet för inspiration. Man tog också begreppet moderat, som hade använts av måttfullt konservativa grupper i den svenska riksdagen och flera kommuner under 1900-talets början, grupper som var partiets ideologiska och organisatoriska föregångare. Sedan 1969 heter partiet därför Moderata samlingspartiet.

Samlingspartiet bildades när det politiska landskapet i Finland ritades om till följd av självständigheten 1917 och partiet förespråkade från början att det självständiga Finland skulle behålla ett monarkistiskt statsskick. Det förespråkar marknadsekonomi, låga skatter och fri företagsamhet. I det senaste riksdagsvalet blev det Finlands största parti och kunde besätta statsministerposten. Finlands nuvarande president är också samlingspartist.

Svart eller vitt om Mannerheim

fredag, september 28th, 2012

STOCKHOLM fredagen den 28 september 2012

Gustaf Mannerheims ryttarstaty i Helsingfors har maskerats, rapporterar Hufvudstadsbladet. Någon har satt dit en mask som påminner om den karikatyr av en svart person som tills nyligen fanns på lakrisförpackningar av ett visst märke. Masken är dock vit.

Lakrisloggan byttes ut, eftersom den hade överdrivna ansiktsdrag för en svart person och därför ansågs rasistisk.

Att sätta en sådan mask på marskalkens staty är en intressant kommentar, tycker jag, även om det inte är lätt att veta exakt vad den som gjorde det vill mena. Tilltaget har sannolikt att göra med hur Mannerheim framställs på film: I en ny film spelas Mannerheim nämligen av en svart skådis, Telley Savalas Otieno, vilket somliga har reagerat emot eftersom Mannerheim var vit. Man får inte framställa Finlands nationalhjälte hur som helst, menar kritikerna.

I vår utseendefixerade tid glömmer folk ofta att det viktigaste i ett skådespel är rollprestationen, inte utseendet. Jag vill gärna se filmen innan jag uttalar mig om huruvida Telley Savalas Otieno är rätt skådespelare för rollen eller inte.

Finland har valt en ny president

söndag, februari 5th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 5 februari 2012

Det står klart att Sauli Niinistö (saml) blir Finlands nye president (Hbl, DN, SvD). Han leder så stort i röstsammanräkningen att den andre kandidaten i den andra valomgågen Pekka Haavisto (gröna) redan har gratulerat honom till segern.

Niinistö var nära presidentposten redan i förra valet för sex år sedan, men förlorade då mot sittande presidenten Tarja Halonen. Det är förstås alltid svårt att utmana en populär sittande president.

Nu får Finland för första gången sedan 1982 en president som inte är socialdemokrat, och även om presidentens politiska roll inte är lika stor enligt 2000 års grundlag som under 1919 års regeringsform så har det ändå en symbolisk betydelse. Hur presidenten kan utöva sin roll diskuteras ständigt, men att kalla presidentvalet ett kungaval på grund av presidentens inskränkta makt, som Ann-Cathrine Jungar gör i SvD idag, förefaller något ogenomtänkt.

Den nye presidenten tillträder ämbetet vid nästa månadsskifte.

Presidentval i Finland

söndag, januari 29th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 29 januari 2012

Snart är det dags för andra omgången av presidentvalet i Finland, ett val som har följts med mycket förstrött intresse av svenska massmedia. Eftersom ingen av kandidaterna nådde 50 % i den första omgången, blir det en andra omgång mellan de två kandidater som fick störst stöd. Det kommer att stå mellan Samlingspartiets Sauli Niinistö och Gröna förbundets Pekka Haavisto. Samlingspartiet är ett parti som närmast motsvarar moderaterna i Sveriges politik, medan Gröna förbundet kan sägas motsvara Miljöpartiet.

Hans Wallmark skriver mer om saken i Svensk tidskrift.

Sex partier bildar regering i Finland

lördag, juni 18th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 18 juni 2011

Förhandlingarna har tagit tid, men igår kväll blev det äntligen klart vilka som bildar regering i Finland. Finland har ingen blockpolitik som i Sverige och har ingen spärr mot småpartier. Riksdagsledamöterna i Finland är alla personvalda och har därför en starkare personlig ställning, vilket kan göra att en regering kan behöva stöd av lite mer än en knapp partimajoritet i kammaren. Alla partier förhandlar med alla efter ett val och det är ledaren för det största partiet som har initiativet att försöka bilda en regering.

Samlingspartiet blev störst i årets val, varför dess ledare Jyrki Katainen blir statsminister. Samlingspartiet får sex ministerportföljer, de nästan lika stora socialdemokraterna får lika många, två var går till De gröna, Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet och Kristdemokraterna får en taburett. Alexander Stubb (Saml) har hittills varit utrikesminister men tycks nu få nöja sig med att bli utrikeshandels- och Europaminister eftersom socialdemokraterna kommer att tillsätta utrikesministerposten. (Hbl)

Med så många partier i samma regering är det klart att alla inte tycker likadant om precis allt. Med en statsminister från Samlingspartiet borde dock en bra politisk riktning kunna hållas, även om socialdemokraterna får viktiga poster som finansministeriet och undervisningsministeriet. Svenska folkpartiet får hand om justitieministeriet och Svensk ungdom kommer därför att ta upp sin önskan om en könsneutral äktenskapslagstiftning med justitieministern, även om de vet att koalitionspartnern Kristdemokraterna är emot (Hbl) och inga planer på en sådan reform finns i regeringsprogrammet (Hbl). Det blir tyvärr inte heller några nya kärnkraftverk med den nya regeringen (Hbl).

Valets raket Sannfinländarna fortsätter alltså i opposition och det hittillsvarande statministerpartiet Centern kommer också att stå utanför regeringen.

Samlingspartiet störst i Finland

söndag, april 17th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 17 april 2011

Samtliga partier ser ut att gå bakåt i det finska valet, utom Sannfinländarna, som ökar rejält och blir tredje störst, näsan lika stort som socialdemokraterna. Samlingspartiet, som är moderaternas närmaste motsvarighet i Finland, blir dock det största partiet, vilket är viktigt eftersom det är det största partiet som enligt grundlagen skall få den första chansen att försöka bilda ny regering.

I Finland finns inte någon blockpolitik som i Sverige. Man kan tänka sig att Centern lämnar inte bara statsministerposten utan kanske även regeringen, efter att de har gjort ett riktigt dåligt val och bara blivit fjärde största parti. Samlingspartiet bjuder kanske i stället in socialdemoraterna till koalitionsöverläggningar, samt en del mindre partier som Gröna förbundet och Svenska folkpartiet, möjligen även Kristdemokraterna.

Det blir intressant att se hur man kommer att hantera Sannfinländarna parlamentariskt. Partiet har redan varit representerat i riksdagen sedan länge, men har tidigare alltid varit en relativt liten grupp. De kommer dock sannolikt inte att behövas för att skapa en majoritetsregeringskoalition.

Läs mer: HBL, YLE.

SvD rapporterade för övrigt också, att polisen i Finland utreder förstörelse av olika partiers valreklam på sta’n. Sådana utredningar kan man tycka att den svenska polisen kunne vara mer benägen att göra också, när det är val här i Sverige.

Snart är det val i Finland

söndag, april 10th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2011

Om en vecka är det val i Finland. Det blir ett spännande val, för det populistiska och fennomanska partiet Sannfinländarna har i opinionsmätningarna seglat upp som en utmanare till de tre partier som normalt växlar i rollen som landets största parti, Samlingspartiet, Centern och socialdemokraterna. Detta blir ännu intressantare, när man betänker att den finska grundlagen säger att det efter ett riksdagsval är det största riksdagspartiet som först skall få chansen att försöka bilda regering.

Sannfinländarna vill bland annat ta bort den obligatoriska svenskundervisningen i Finlands finskspråkiga skolor, även om partiledaren Timo Soini också har sagt att han inte vill ändra på svenskans grundlagsskyddade ställning som ett av Finlands två officiella språk. Det frisinnade Svenska folkpartiet, som delvis är ett intresseparti för finlandssvenskarna, argumenterar för att slå vakt om svenskan. Jonas Sjöstedt (v) rapporterar att Vänsterförbundet inte tar ställning i frågan.

Det förvånar mig att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill gå längre än Sannfinländarna när det gäller att ta bort det svenska språkets ställning i Finland. I Dagens Nyheters tryckta upplaga igår, sade Åkesson att han anser att svenska inte bör vara officiellt språk i Finland, och samma åsikt uttrycks av sveriedemokrater i Svenska Dagbladet idag. Åkesson vill tydligen att nationer och folkgrupper skall tvingas in i de ofta artificiella gränser som riksgränser utgör; staten Sverige skall vara svensk, men ingen annan stat skall ha något svenskt i sig? En utländsk svekofil kan han nog inte ha någon sympati för.

Ändå var Finland en del av Sverige i århundraden fram till 1809, det var ju därför det så kallade märkesåret uppmärksammades i båda länderna för två år sedan. De finska landskapen hade samma status i det svenska riket som landskapen på vår sida om Bottenhavet redan på medeltiden. De svenskspråkiga finländarna är inte något främmande inslag i vårt östra grannland.

(Man kan förstås bara spekulera i vad som hade hänt, om finska kriget 1808-09 hade gått annorlunda.)

Sannfinländarna är invandringskritiska. Partiet kallas ofta högerpopulistiskt, bland annat i Dagens Nyheter och av kommunalrådet Lennart Holmlund (s), men ekonomen Stefan Karlsson förklarar att deras politik i många delar snarare står till vänster.