Inlägg taggade med ‘färg’

Vänd regnbågsflaggan hur du vill

tisdag, juli 31st, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 31 juli 2012

Flaggan för homosexuell frigörelse, regnbågsflaggan som den kallas, syns runt om i sta’n nu när det är pride-vecka.

Flaggan består av sex raka ränder i olika färger och kallas förstås för regnbågsflagga för att färgerna är i färgskalans ordning. De yttersta ränderna är i rött respektive lila. Det är en flagga som står för mångfald och respekt för alla människors egna preferenser, därför har den färgskalans ”alla” färger i sig. Den skapades 1978 av Gilbert Baker i San Fransicso.

Liknande flaggor används också för andra syften, som också har med fredliga önskemål om tolerans att göra. I Sydeuropa finns det en flagga med ett liknande regnbågsmönster som står för fred och i Latinamerika finns det en rutig flagga regnbågens färger som står för indianernas rättigheter och likställdhet med övriga människor i samhället.

Vilken färg skall vara uppåt i regnbågsflaggan, rött eller lila? Svaret är, att det inte spelar någon roll. Det ligger i denna flaggas natur som en symbol för tolerans, att man skall kunna vända den åt vilket håll man vill, har Gilbert Baker förklarat.

Läs mer om flaggan på Flags of the World.

1 maj firades redan innan socialismen gjorde den till sin dag

tisdag, maj 1st, 2012

Förra året denna dag skrev jag ett blogginlägg på denna blogg, där jag beskrev bakgrunden till den första maj som en ledig dag och dessutom den röda fanans bakgrund.

Idag skriver Aron Modig (kd) i Svenska Dagbladet och Dennis Nilsson (m) i Södermanlands Nyheter att den 1 maj inte längre borde vara helgdag, eftersom det är den enda av våra helgdagar som har en politisk anknytning. Det ligger kanske något i det för svenskt vidkommande, för i Sverige blev dagen helgdag för att socialdemokraterna ville ha det så.

Att man demonstrerar just den första maj är dock en sed som har tagits över från länder på kontinenten, och där demonstrerade man denna dag just för att det redan var en ledig dag. Dagens ursprung som ledig dag har alltså inget med de politiskt röda att göra. Jag skrev som sagt mer om det för ett år sedan. Läs gärna det.

Idag är en lila dag

torsdag, oktober 27th, 2011

Lila dagen den 27 oktoberHÄSSELBY torsdagen den 27 oktober 2011

Vissa dagar får färg. Just den här dagen har fått en särskild färg, genom ett upprop på Facebook: ”om du vill ta ställning för unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners lika rättigheter och värde, om du vill visa ditt stöd för alla dem som kämpar, bär då något lila”. Genom att bära lila, visar man att man stödjer alla människors lika värde och lika rätt till sina känslor och sin kärlekslängtan. Den som skulle önska att komma ut, kan därigenom på ett enkelt sätt se, att det finns folk som stödjer möjligheten till detta.

Jag bär lila skjorta och slips idag.

Smurfernas politiska färg

söndag, september 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 september 2011

I tisdags hade jag tänkt blogga om smurferna, eller snarare om den politiska mening som olika personer ibland har velat tolka in i de berättelser som Peyo skrev om smurfer. Detta med anknytning till Stefan Spjuts understreckare Smurfar surfar på smurfernas framgångsvåg, som publicerades den dagen.

Att en smurf är blå till utseendet vet väl de flesta, men smurfernas politiska system och inställning har ibland debatterats rätt så livligt. Vad Stefan Spjut påpekar, är dock att Peyo (Pierre Culliford) själv var så politiskt ointresserad att han aldrig ens själv visste vad han skulle rösta på när det var val, han frågade alltid sin fru om det. Det torde därför inte finnas något dolt politiskt budskap i det politiska system som visades upp i det Glömda landet, där smurferna bor.

Gammelsmurf var äldst och visast av alla smurfer, och därför var väl han en naturlig ledare, i de situationer då en ledare alls behövdes. I övrigt verkar smurferna ha levt i harmoni med varandra och de var ju inte så många heller, blott hundra stycken. De hade alla olika roller i byn och hjälpte varandra med det var och en var bra på. Serierna om smurferna är sagor för barn, det är nog inte meningen att man skall tolka in för mycket i dem.

Första maj är en röd dag

söndag, maj 1st, 2011

HÄSSELBY söndagen den 1 maj 2011

I år infaller den 1 maj på en söndag och är således en helgdag i vilket fall som helst, men den är alltid en röd dag. Helgdagar kallas ju ”röda” dagar eftersom de brukar markeras med röd text i almanackan.

Vårens ankomst har troligen firats i Europa vid denna tid på året redan innan kristendomen bredde ut sig. Som en profan festdag fastställdes just den 1 maj av Frankerrikets konung Pippin den lille 755, som då höll campus maius, en politisk rådsförsamling. Majfirandet fortsatte även sedan de karolingska kungarna inte längre fanns kvar och firades främst i städer. Firandet spred sig via Tyskland till Norden, där skrån och gillen höll i firandet. Eftersom även gesäller och anställda hantverksarbetare deltog i firandet, valde man på 1880-talet just denna dag även för politiska demonstrationer. Trots de över tusen år gamla traditonerna var det inte förrän 1939 som dagen blev helgdag i Sverige.

Första maj är också en flaggdag. När min farmor hade blivit änka, flyttade hon till en bostadsrätt i ett HSB-hus. På gården fanns en flaggstång, och en man som också bodde i området hade som sin uppgift att hissa flaggan när så skulle ske. Han hissade flaggan varje flaggdag, utom den 1 maj. Farmor firade aldrig första maj, som ju under 1900-talet alltmer blev en festdag bara för den politiska vänstern, medan hon och farfar röstade på högern eftersom farfar var småföretagare. Hon var ändå nyfiken så hon frågade mannen en gång varför han aldrig hissade flaggan den dagen. Hans svar var att han inte hade någon röd flagga. Han ville inte heller fira den dagen.

Den röda flaggan stod från början för trots och för viljan att kämpa till sista blodsdroppen. Den var således en slags motsats till den helvita parlamentärflaggan. Den vita flaggan stod för fred och viljan att förhandla. Den som hissade röd flagg visade sin motståndare att man inte avsåg att ta några fångar.

Den röda flaggan blev en symbol för revolution under den stora franska revolutionen och dess efterdyningar 1789-1799, då den först användes av nationalgardet 1791 för att med den då vedertagna betydelsen markera undantagstillstånd och signalera till militanta revolutionärer att de borde skingra sig, varefter jakobinerna märkligt nog tog upp den som symbol med motsatt symbolik: en hyllning till dem som hade utgjutit sitt blod i kampen. Den röda flaggan blev på grund av detta under det följande århundradet gradvis en symbol för revolutionära ideologier, framförallt socialism. Den användes under 1848 års franska revolution och under Pariskommunen 1871.

Pariskommunens användning gjorde att kommunisterna tog den röda flaggan som sin under ryska revolutionen, men röda fanor har också alltid använts av socialdemokrater. En röd fana bärs ofta först i förstamajtåg i Sverige tillsammans med en svensk fana. Läs gärna Gunnar Hökmarks tänkvärda betraktelse över den röda fanans betydelse. Som sagt är det dock inte därför, som den 1 maj är en röd dag.

Kollektivtrafikens färger

söndag, april 24th, 2011

HÄSSELBY påskdagen 2011

I en annan del av Stockholm har man nyligen fått en utbyggd spårväg och med den också nya vagnar. Dessa har, efter omröstning bland tre förslag från olika formgivningsbyråer, målats svarta med detaljer i guld.

I lokalpressen kan man följa en livlig diskussion i insändare varje vecka, som berör färgen på de nya spårvagnarna. En del tycker att de är vackra, andra tycker att de är fula och att de inte syns så bra när det är mörkt. Flera uttrycker också åsikten, att spårvagnarna borde vara blå, så som spårvagnar av tradition har varit i Stockholm.

Den klassiska ljusblå färgen fick Stockholms spårvagnar efter en tävling 1918, där konstnären Isaac Grünewalds förslag vann; innan dess hade de en mörkare blå färg. Bussarna blev röda för att ha en annan färg än spårvagnarna och tunnelbanans vagnar fick senare en grön färg för att även de skulle ha en egen signalfärg. Än idag är de flesta av kollektivtrafikens bussar i Stockholm röda, men sedan några år är de så kallade stombussarna i stället blå. Tunnelbanans vagnar började målas blå på 1970-talet men gamla vagnar målades inte om utan behöll den gröna färgen tills de utrangerades. De moderna tunnelbanevagnarna är inte helfärgade i en färg, de är delvis blå och delvis grå.

Det finns en poäng i att spårvagnarna borde ha sin klassiskt ljusblå färg, men samtidigt har alltså även de övriga signalfärgerna för de olika kollektivtrafikslagen i stort sett redan försvunnit. Jag tycker dessutom att de svarta spårvagnarna är fina.

Däremot kan jag vända mig emot, att det finns spårvagnar i Stockholm som har Norrköpings kommunvapen på sig. Det såg jag på en av vagnarna idag. Om spårvagnarna i Stockholm skall ha ett vapen, borde det förstås vara Stockholms stadsvapen. SL lyder i och för sig under landstinget, men Stockholms läns landsting tycks inte ha något till övers för heraldik och har aldrig antagit något vapen.