Inlägg taggade med ‘EU’

Moderaterna och euron

lördag, mars 30th, 2013

HÄSSELBY påskafton 2013

Mitt parti är inte lika glatt i den gemensamma europeiska valutan som det var för tio år sedan, då det var dags för folkomröstning om saken.

Journalisten Göran Eriksson skriver idag i en ”analys” i Svenska Dagbladet, att detta mest sannolikt beror på att det då var de ”gamla moderaterna” som utgjorde Moderata samlingspartiet, medan partiets nu visade omsvängning skulle bero på att vi numera är de nya moderaterna. Så är det förstås inte, utom möjligen till en liten del.

Det är inte bara moderaterna som har förändrats sedan 2003. Även världen har förändrats. Förutsättningarna för valutasamarbetet har förändrats.

Inför folkomröstningen trodde vi – naivt kanske – att alla länder skulle hålla sig till de konvergenskriterier som alla länder kom överens om. De regler för statsfinanser som sattes upp gemensamt, förutsatte man skulle gälla. Sedan har det visat sig, att de inte har följts. Avtalsbrotten har bara blivit fler och större, nästan alla länder som ingår i valutaunionen har begått dem, och det har självklart inte underlättat att större delen av EU har befunnit sig i en lång och djup lågkonjunktur.

Med facit i hand, var det alltså bra att Sverige tackade nej till euron. Men det kunde vi faktiskt inte veta då.

Olika former av samma vara

torsdag, december 20th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 20 december 2012

Snuset får vara kvar i Sverige än så länge, enligt nya EU-regler. Dock förbjuds smaksatt snus.

Tobak är skadligt för hälsan på olika sätt, så man kan fråga sig varför svenska staten engagerar sig så hårt för att snuset inte skall förbjudas. Varför är det så?

Svaret är enkelt: Därför att det är en viktig principfråga. Det har aldrig varit tal om att förbjuda röktobak. Det är ologiskt att förbjuda en tobaksform och inte en annan. Det vore som att förbjuda kokt potatis men tillåta potatismos.

I EU är inte allt fint som snus

söndag, oktober 21st, 2012

HÄSSELBY söndagen den 21 oktober 2012

Man trodde att EU hade någon form av sakliga skäl, när de motarbetar snuset. I veckan visade det sig, att så kanske inte var fallet.

För min del tycker jag att det är rejäl dubbelmoral att ha förbud mot snus, när man samtidigt tillåter röktobak. Det är samma produkt på olika vis. Det är som om man skulle förbjuda kokt potatis men fortfarande låta pommes frites vara tillåtet.

Den maltesiske kommissionären John Dalli avgick, för att han skall ha velat ta emot en muta för att tillåta snusförsäljning utanför Norden. I Dallis portfölj ingick hälsofrågorna, och man trodde ju att det var av hälsoskäl som kommissionen var emot snuset. Så var det inte. Inte bara.

Dalli hävdar att han är oskyldig. Det kanske han är, för de som faktiskt har beslagits med försök att få pengar är andra, personer som är medarbetare till Dalli. En korruptionsutredning genom OLAF kan förhoppningsvis komma fram till sanningen.

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (m) har reagerat känslosamt men klokt på det inträffade.

En ändring av lagen hjälper inte i nu aktuellt ärende

lördag, september 22nd, 2012

HÄSSELBY lördagen den 22 september 2012

Nu väcks tanken på lagändringar (DN, SvD) för att undvika situationer lika den jag skrev om här igår. En lagändring kan dock inte hinnas med och hjälpa i det aktuella fallet. Kanske är den lösning jag föreslog igår att föredra? Det är upp till de närmast berörda att ta ställning till det.

Lösningen: adoption

fredag, september 21st, 2012

HÄSSELBY fredagen den 21 september 2012

En liten flicka som är fransyska skall utvisas till Frankrike, eftersom hon enligt Migrationsverket inte har tillräcklig anknytning till Sverige. Problemet är bara, att ingen vet var hennes mor befinner sig och hennes far är okänd.

Som unionsmedborgare har man inte ovillkorlig rätt att bo i ett annat land inom Unionen. Det finns krav på att man skall ha möjlighet till egen försörjning.

Flickan har dock bott i Sverige i hela sitt liv och familjehemmet som tar hand om henne vill ha henne kvar. En enkel lösning vore i så fall att familjehemmet adopterar flickan.

Skottland, England och EU

onsdag, september 12th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 12 september 2012

I Skottland förbereder den regionala administrationen en folkomröstning om självständighet. Skottlands regionfullmäktige domineras av Scottish National Party (SNP) som vill att Skottland blir självständigt.

Idag meddelade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, att om Skottland blir självständigt så kommer det inte automatiskt att stanna inom EU. Ett nytt land måste ansöka om medlemsskap, menar Barroso. Det var nog inte vad skottarna hade tänkt sig.

Det samma borde väl i och för sig också gälla för England. Om Skottland lämnad Förenta Kungariket, så kommer det nya Förenade Kungariket England och Nordirland rimligtvis också att behöva ansöka om medlemskap i EU.

Jag hoppas att Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland inte delas. Skottland kan bevara sin särart inom landet precis som det hittills har gjort och Förenade Kungarikets landsdelar har stolta gemensamma traditioner och världens vackraste nationsflagga.

Det var inte detta jag röstade ja till

onsdag, september 12th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 12 september 2012

Mycket har hänt med EU idag, liksom de senaste åren.

För några år sedan såg det ut som om unionen snart skulle kunna utvidgas med länder som Ukraina och Georgien. Det var en hoppfull utveckling. Den interna utvecklingen i Ukraina har satt stopp för dess fortsatta närmande västerut och för Georgien är ett medlemskap knappast aktuellt efter rysk-georgiska kriget 2008.

Samtidigt har den djupa lågkonjunkturen lett till att EU alltmer sluter sig inom sig självt och man diskuterar om olika länder skall lämna valutasamarbetet – vissa för att de har för dålig ekonomi (Greklands exit – ”grexit”), andra för att de inte vill få sämre ekonomi (Finland – ”fixit”). Alla tycks se till den tyska ekonomin som en räddare, men tyskarna är inte beredda att betala hur mycket som helst om inte mottagarländerna samtidigt gör sitt till genom att göra strukturreformer för att förhindra framtida problem av samma art.

Jag röstade ja till EU-medlemskap en gång i tiden, för jag ville ha öppna gränser mellan de olika självständiga länderna i Europa. De fyra friheterna skulle garantera detta. Jag röstade också ja till att Sverige skulle anta euron som valuta. Jag föreställde mig att alla länder skulle följa de statsfinansiella regler som de själva satte upp, men så har det inte blivit. Euron har inte blivit det jag röstade ja till. Idag uttalade kommissionens ordförande José Manuel Barroso också att han vill lösa den ekonomiska krisen genom ökad federalism, det vill säga en utveckling mot något som kanske skulle kunna bli ett Europas förenta stater eller i vart fall en ökad statlig kontroll över kapitalflödena. För att förhindra att unionen splittras, krävs det hårdare tag? Det var inte heller vad jag röstade ja till.

Läs gärna Mattias Lundbäcks (m) synpunkter idag.

Jag är för EU, som ett samarbete mellan självständiga stater som underlättar för människor, varor, tjänster och kapital att röra sig mellan länderna och slår vakt om de grundläggande mänskliga rättigheterna och främjar fred och ömsesidig förståelse. Det är vad jag tycker att EU skall vara. Det gynnas inte av krav på hårdare regleringar.

Skall EU vara en förbundsstat eller ett statsförbund?

torsdag, november 17th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 17 november 2011

Det dåvarande EEC grundades för att vara ett samarbete mellan självständiga stater. Man enades visserligen om att ge upp viss suveränitet till det gemensamma, men varje land skulle ändå ha självbestämmanderätt på grundläggande områden som skatter och statsskick.

I en förbundsstat är delarna inte självständiga. USA är ett exempel på det. I ett statsförbund är delarna självständiga. EU är än så länge ett exempel på det.

Moderaterna har förespråkat ett svenskt deltagande i det europeiska samarbetet långt innan det blev aktuellt att ansöka om medlemskap. Samtidigt har vi aldrig förespråkat att EU skulle bli en förbundsstat.

Det är partierna till vänster i Sverige som är mest emot EU. Samtidigt är det de som vill ge EU mer makt. Hur går det ihop? Nu vill de ge bort beskattningsrätten till unionen. Vet deras EU-kritiska väljare vad de gör?

Läs Gunnar Hökmarks text om detta på hans blogg eller i Kvällsposten/Expressen.

Sverige och europakten

måndag, april 25th, 2011

HÄSSELBY annandag påsk 2011

När jag läste (SvD, SDS) att vår finansminister Anders Borg (m) menade att Sverige är på väg in i den så kallade europakten inom EU, så blev jag rätt fundersam. Sverige har med goda skäl hittills stått utanför. Mattias Lundbäck (m) är ekonom, så han kan förklara saken bättre än jag. För övrigt stöds tanken varken av oppositionen (Tommy Waidelich (s) i DN) eller inom alliansen (Hans Lindqvist (c)).

Ibland vet man inte riktigt vad Sverige vill med EU, som Rolf Gustafsson skriver i SvD. Å andra sidan känns det ofta som om inte ens EU vet vad EU vill med EU. Skall det vara ett sambarbete av självständiga stater, en allians, ett statsförbund eller så småningom till och med en federation? Det är många viljor som drar åt olika håll. Alla medlemsländer har nog gått med i unionen utifrån sina egna förutsättningar och föreställningar och med tidens och samhällets utveckling blir dessutom dessa grundtankar omoderna med tiden.

Missförstå mig rätt nu, jag är inte någon EU-kritiker. Sverige skall delta i det europeiska samarbetet. Såväl Sverige som andra länder inom gemenskapen måste dock fundera igenom vad man faktiskt vill ha unionen till i framtiden, så att man kan komma överens om en gemensam framtidsvision.

Ingen EU-skatt, tack!

torsdag, mars 31st, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 31 mars 2011

Folkpartiet är i många stycken ett bra parti och folkpartister är trevliga att ha att göra med i allianssamarbetet, men ibland drar vissa folkpartister felaktiga slutsatser. Folkpartisterna Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström förespråkar i Sydsvenskan idag att EU gärna skall få ta ut skatt. Har vi inte nog med skatter i vårt land redan? Vem tror egentligen att fler skatter och ytterligare en beskattningsnivå skulle leda till ett lägre eller ens oförändrat skattetryck?

När Fredrik Reinfeldt anser att EU:s budget skall begränsas i förhållande till EU:s samlade bruttonationalinkomst, så kallar de tre folkpartisterna detta en ”ytterkantsposition”. Menar de då att det skulle vara en mainstreamsynpunkt att förespråka att EU-byråkratin skall få kosta mer och mer? Det verkar underligt och rimmar desstom illa med att de samtidigt säger sig vilja skära exempelvis i jordbruksstödet.

De tre folkpartisterna tycker att EU:s finansiering är oklar, vilket den i själva verket inte är, även om systemet för finansiering kan tyckas ha krångliga regler. Oklarhet och krångel är dock inte samma sak. Det är inte heller säkert att beskattningsrätt för unionen skulle skapa ett klarare eller mindre krångligt system. EU är ett samarbete av självständiga stater, det är medlemsstaterna som skall finansiera EU, EU skall inte finansiera sig självt.

Det finns mycket att säga om detaljerna i folkpartisternas förslag, men jag avstår. Det räcker för tillfället att säga att EU inte skall ha beskattningsrätt.

Det finns flera som tycker som jag (Paulsen, Schmidt och Wikström har inte ens hela sitt parti med sig): Hans Engnell (oberoende liberal), Johan Ingerö (oberoende höger), Stefan Mårtensson (c), Mathias Sundin (fp), Erik Svansbo (fp), Philip Wendahl (fp). Ingerös inlägg kommenteras av Max Andersson (mp), som gillar det men av någon anledning tycks vara förvånad över att det bland borgerliga debattörer kan finnas kritik mot höjda skatter och ökad byråkrati.