Inlägg taggade med ‘enkät’

Underlig enkät på Aftonbladet

söndag, oktober 23rd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Aftonbladet har en underlig enkät på sin hemsida, där man kan testa om man är mer gammal eller mer ny moderat. Det är väl mest en kul grej, för frågorna känns inte särskilt seriösa.

När jag testade blev jag 50-50 gammel- och nymoderat. Jag hade i och för sig lika gärna kunnat luta åt endera hållet, för några frågor gick det egentligen inte att ge ett vettigt svar på eftersom man bara kunde välja mellan två alternativ på varje fråga.

Här följer min genomgång av några av frågorna med mina kommentarer:

Enkäten har 12 frågor som skall avgöra vilken politisk riktning man har, men frågorna 2, 4, 6, 7, 9 och 11 har inget som helst politiskt innehåll. Vad gör de i en enkät som denna? Om jag tycker något är snyggt eller smakligt, hur påverkar det min gärning som politiker? Har det möjligen att göra med att Aftonbladet är en socialdemokratisk tidning och socialdemokrater ibland anser att ”allt är politik”?

Inte heller frågorna 3 och 10 är riktigt politiska, även om de två frågorna ändå har en viss politisk anknytning med tanke på debattklimatet i Sverige.

De flesta vet väl att man inte bär ett ordenstecken i vardagslag, men oavsett eventuell blygsamhet skulle nog få moderater helt välja att dölja att de har erhållit en ordensutmärkelse. Således går det inte att svara på fråga 3. Man bär inte ordenstecknet på sin kavaj men gömmer inte undan det heller. Det kommer fram på frackmiddagen.

De två svarsalternativen på fråga 5 är inte varandras motsatser. Det är etiskt riktigt att sänka skatten eftersom det ger människor större frihet.

Fråga 12 skulle jag vilja svara mer utvecklat på än vad som möjliggörs i de två givna svarsalternativen. Jag har berört jämställdhetsfrågan på denna blogg tidigare.