Inlägg taggade med ‘energi’

Här finns ingen spricka

söndag, april 29th, 2012

Sveriges television sände idag ett utdrag från en intervju med mig. Det är alltid intressant att se hur journalister vinklar det man säger.

Aktuellt gav inslaget en rubrik som antydde att det kunde finnas sprickor mellan partiledningen och föreningsordförande. Jag har visserligen inte alltid exakt samma åsikter som min partiledning, men jag uppfattar inte skillnaderna som någon spricka. Moderaterna är ett stort parti med högt i tak.

Det framstod i inslaget som om jag skulle förespråka att energiuppgörelsen med övriga allianspartier skulle sägas upp och att man i stället skulle göra en överenskommelse med socialdemokraterna. Jag är inte emot att komma till en energiöverenskommelse med socialdemokraterna, det skulle ge en stabil energipolitik som inte skulle riskera att ändras beroende på vem som får regeringsmakten, men jag anser att en sådan förhandling måste utgå från befintlig alliansöverenskommelse. Om man skall ha en överenskommelse med socialdemokraterna i frågan, så måste ju hela alliansen också vara med på tåget.

Fanns det fortfarande ett rödgrönt regeringsalternativ och får man inte diskutera kärnkraften?

söndag, februari 19th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 19 februari 2012

Jag trodde att det rödgröna samarbetet officiellt var avslutat, men idag skriver två tidigare miljöpartistiska språkrör att Stefan Löfven äventyrar detta, eftersom han är intresserad av att diskutera kärnkraftens utveckling.

Något mer varaktigt samarbete till vänster i politiken har vi ännu inte sett i Sverige, de Rödgröna (med versal inledningsbokstav bara när man avser det organiserade samarbetet inför valet 2010) upplöstes efter senaste valet. Kristian Krassman (s) menar på sin blogg att det är en öppen fråga hur regeringsalternativen kommer att se ut vid valet 2014. Lars Kamél bloggar om vad han anser att miljöpartisterna har missat i klimatpolitiken. Per Olevik Dunder påminner om att det finns ny teknik på kärnkraftsområdet, där håller jag med om att det är saker som bör utvecklas och användas. Intressanta tankar om kärnkraften finns också på ”Energibloggen” (som jag dock inte vet vem som ligger bakom, skribenten presenterar sig av oförklarad anledning bara med förnamnet Johan, så jag vågar tyvärr inte gå i god för dess trovärdighet även om jag i och för sig har läst liknande resongemang i högst trovärdiga källor). Tor Claesson tycker att det är självklart att man skall kunna diskutera kärnkraftens framtid, även bortsett från att han själv är förespråkare för den. Kent Persson (m) tycker precis som jag att det är ansvarsfullt att se till att enerigförsörjning finns så att jobben kan tryggas här i landet.

Det är lite underligt med de gröna politikerna ibland, både i Miljöpartiet och i Centerpartiet. De är så inställda på att kärnkraften måste avvecklas och försvinna att de ställer ultimatum kring saken, trots att de borde veta att det egentligen inte finns någon majoritet i Sverige bakom denna sakfråga. Det fanns inte majoritet för ett nej till kärnkraft i folkomröstningen 1980 och det har i regel inte funnits det i opinionen sedan dess heller.

Ola Johansson (c) har dock en mer resonabel ton än miljöpartisterna, när han sakligt påpekar att socialdemokraterna har ett kongressbeslut om att kärnkraften skall avskaffas. Visst, men socialdemokraterna har väl svängt i den frågan ett antal gånger förr?

Miljöns kärnfråga

måndag, maj 30th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 30 maj 2011

Tyskland har tagit beslut om att avveckla sin kärnkraft, och backar därmed från det miljöansvar som man kan anse att en stor industrination borde ta. Det förefaller vara ett ogenomtänkt beslut byggt på en tillfällig opinionsstorm.

Ambitionen må låta lovvärd: kärnkraften skall ersättas med förnyelsebar energi. Ja, så lät det i Sverige också 1980, men än så länge har vi inte kunnat verkställa den plan man lade fast efter folkomröstningen om att fasa ut kärnkraften till förmån för förnyelsebar energi till 2010. Jag tror inte att Tyskland kommer att klara det bättre. Det måste finnas en bra ersättningsteknik innan man avvecklar den nuvarande, för annars kommer den att behöva ersättas med fossila bränslen, som Joachim Grundin (m) skriver. Det är inte möjligt att ersätta kärnkraften med vinkraft i dagsläget, påpekar Katarina Brännström (m). Det är inte miljön som vinner, tvärtom är det ett bakslag för Europas klimatpolitik, som europaparlamentariker Gunnar Hökmark (m) konstaterar. Dessutom kommer det att höja elpriserna avsevärt.

Vi får inte en bättre miljö genom att vrida utvecklingen tillbaka. De utvecklade samhällena i världen är också de mest miljövänliga. Miljön vinner på tillväxt och bättre teknik, inte på utvecklingsfientlighet och avveckling.

Force majeure och förutsebarhet om kärnkraft

söndag, mars 13th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 13 mars 2011

Den väldiga tsunamin har drabbat Japan med en kraft som får räknas som force majeure, även om tsunamier inte är okända fenomen i Japan. Tsunamin har bland annat orsakat stora problem för kärnkraftverk, som riskerar härdsmälta.

Med force majeure avses en katastrof av en omfattning att den inte rimligen hade kunnat förutses. Vad som däremot var lätt att förutse, så snart denna katastrof uppstod, var att vi skulle ha mängder med folk som skulle ta det som förevändning för att kritisera även svensk kärnkraft, trots att risken för en motsvarande katastrof är obefintlig hos oss (exempelvis Annika Högberg (s), Peter Högberg (s), hr Krassman (s), Hans Lindqvist (c) och oberoende vänsterbloggaren Christina Vilhelmsson, ”Annarkia”). Samtidigt är svenska kärnkraftsförespråkare försiktiga med sina åsikter (exempelvis Thomas Böhlmark (m), Deshira Flankör (m) och Jan-Inge Flücht, ”Jinge” (v)).

Sverige skall ha kärnkraft, det är min bestämda uppfattning. Vi skall gärna ha fler och bättre kärnkraftverk. Japan är jordbävningsbenäget och har varit utsatt för tsunamier förr, medan det svenska urberget står starkt och de svenska haven aldrig ger upphov till tsunamier. Det som har hänt i Japan är en förskräcklig katastrof, men det skall inte påverka rationella tankar om svensk energiförsörjning.