Inlägg taggade med ‘ekonomi’

Klart att Reinfeldt hade rätt

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Nu skriver Expressen att ”Reinfeldt hade rätt, vi måste jobba längre”.

Ja, det är ju ingen nyhet. Det är väl självklart för varje människa som tänker lite längre än bara till sig själv.

Människor blir äldre och äldre och har hälsan kvar allt högre upp i åldrarna. Att förskjuta pensionsåldern i enlighet med detta är bara logiskt.

När det infördes en allmän pensionsålder i vårt land, låg den på 67 år. På den tiden var det en ålder som var över medellivslängden i Sverige. Det var alltså många som aldrig uppnådde folkpensionsåldern. Numera är 67 år däremot ”ingen ålder”, det räknas nästan som en del av medelåldern fortfarande. Gammal blir man vid 70 eller 75, kanske rent av först vid 80, och även vid den åldern har man numera ofta många friska år kvar i livet.

Så det är klart att Reinfeldt hade rätt. Även om det naturligtvis även i framtiden kommer att finnas de individer som behöver gå i pension tidigare.

Andersson och pengapåsen

lördag, oktober 18th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 18 oktober 2014

Det allra märkligaste med uttrycket ”tomt i ladan” är ju att finansministern således menar att hon hade förväntat sig att staten skulle ha massa pengar liggande på hög färdiga att sätta sprätt på.

Partistöd och partibidrag

onsdag, februari 5th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 5 februari 2014

S, V och Mp har meddelat att de vill att politiska partier som tar emot anonyma bidrag inte skall få offentliga partistöd. Samtidigt menar de, att övriga partier fortfarande skall få partistöd.

Jag håller inte med. Valhemligheten och möjligheten att samtidigt engagera sig för det man tror på är grundläggande principer i demokratin.

Jag tycker däremot att politiska partier inte borde få ta emot bidrag från juridiska personer.

Dags för kommunal budget

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Det är dags för budgetfullmäktige i Stockholms stad. I dag och i morgon kommer kommunfullmäktige att sammanträda hela dagen och kvällen för att fastställa den kommunala budgeten för 2014.

Det är en bra budget som kommunstyrelsens borgerliga majoritet har lagt fram under ledning av finansborgarrådet Sten Nordin (m). Detta till skillnad från oppositionens förslag, som Sten Nordin påpekar är oseriösa och slarviga.

Stockholms stad har en god ekonomi och det finns därför skäl att låta skatten kvarstå oförändrad. Trots det, föreslår alla oppositionspartierna skattehöjningar. Dessutom plockar oppositionen pengar från budgetposter på ett sätt som inte är tillåtet. Läs mer om det på Stens blogg (länken ovan).

Politiker och privilegier

tisdag, november 19th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 19 november 2013

Jag möter ibland människor, som tycker att ”politiker bara skor sig, bara är ute efter pengar och privilegier”. De som tycker så, känner nog inte så många politiker egentligen.

Borgarråd, riksdagsledamöter och andra heltidspolitiker med framstående uppdrag har förvisso en bra lön. De är emellertid bara ett fåtal av alla politiker. Deras lön motsvaras också av ett mycket stort ansvar för budget och personal, av ett krav att vara tillgänglig dygnet runt, av att riskera att få sitt privatliv granskat och ifrågasatt. Jämfört med chefer i näringslivet som har ett motsvarande chefsansvar, är deras löner inte höga, tvärtom.

Det är inte för pengarna man engagerar sig politiskt, man engagerar sig för att man vill göra en insats, göra samhället bättre för sina medmänniskor. Man lägger ner en stor del av sin fritid på engagemanget. Det är inte mycket pengar man tjänar på att ha några nämnduppdrag.

Värdering av företag

söndag, juni 16th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var avknoppning av kommunal verksamhet till anställda som vill bli privata entreprenörer. Det var något som staden gjorde för några år sedan, men numera har vi slutat med det. Problemet är nämligen att det är svårt att veta vilket pris man skall sätta på en verksamhet som skall knoppas av.

Att värdera ett företag är inte lätt. Även om man gör en inträngande analys av karaktären due dilligence, är det inte säkert att man får ett riktigt bra värde.

Värdet är egentligen inget annat än marknadsvärdet och marknadsvärdet är det pris som någon är beredd att betala för verksamheten. Vid avknoppning finns det dock ingen riktig marknad, eftersom det är redan anställda som tar över – vem som helst har vid en sådan situation inte möjlighet att lägga bud på den verksamhet som skall knoppas av.

Oppositionen i Stockholms kommun har kritiserat avknoppningarna framför allt för att de avknoppade verksamheterna i några fall har kunnat säljas vidare till ett mycket högre pris bara några år efter avknoppningen. Oppositionen menar, att detta visar att verksamheten såldes för billigt i samband med avknoppningen. Det kan man dock aldrig vara säker på.

Värderingen av ett företag är som sagt svår att göra. Jag har aldrig sett oppositionen presentera någon företagsvärdering som visar att försäljningen vid en avknoppning skedde för billigt.

Ett företag kan mycket väl öka i värde från 1 Mkr till 14 Mkr på mindre än ett år. Det beror helt på hur potentiella investerare bedömer företagets utvecklingspotential.

När man köper ett företag, köper man inte det som har varit utan det som man tror kan bli framöver.

Den som tog över en verksamhet vid avknoppning, kan mycket väl tänkas ha höjt värdet på verksamheten motsvarande den vinst personen gjorde vid en senare försäljning. Det kan inte ifrågasättas, utan att göra en ingående analys av balans och resultat samt framtida utvecklingspotential i företaget.

Miljöpartiets motsägelsefulla politik

söndag, maj 26th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 26 maj 2013

Miljöpartiet har haft partistämma i helgen – eller kongress, som de kallar det. Ett antal intressanta beslut har tagits, varav några får anses helt centrala för den politik som Miljöpartiet avser att gå fram med under valrörelserna nästa år.

Miljöpartiet vill stoppa tillväxten. Samtidigt vill de ha en generell arbetstidsförkortning. Det går inte ihop.

Under 1900-talet genomfördes successivt ett antal arbetstidsförkortningar. Arbetsdagarna blev kortare och lördagar blev normalt arbetsfria. Rätten till semester utökades också.

Vad som möjliggjorde dessa arbetstidsförkortningar, var Sveriges tillväxt, som ledde till ökat välstånd för hela samhället. Tillväxten ledde till en starkare samhällsekonomi som gjorde det möjligt för många att jobba mindre utan att förlora i välstånd.

Hur har Miljöpartiet tänkt att möjliggöra kortare arbetstid, om tillväxten samtidigt skall strypas? Det kräver en förklaring.

Vinster i välfärden är inte fel

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

På senare tid har den ständigt återkommande debatten om vinster i välfärden tagit fart på nytt. Det blir lite tröttsamt i längden – inte på grund av de åsikter som uttrycks, utan på grund av de missuppfattningar om fakta som somliga lägger till grund för sina åsikter.

En verksamhet som inte får gå med vinst, kan inte överleva. Vinsten används för att betala löner, för nödvändig fortbildning och för investering i nya inventarier när de gamla är utslitna. En verksamhet som inte går med vinst, stagnerar.

Det samma gäller för övrigt även en offentligägd, budgetstyrd verksamhet. Om det offentliga inte budgeterar tillräckligt med pengar till verksamheten, drabbas den av samma stagnation som den privata verksamheten som inte kan gå med vinst.

Många som deltar i debatten missförstår begreppet vinst. De tror att bara handlar om övervinst. De förefaller tro att all vinst endast går till oerhörda löner åt företagsledarna eller placeras i skatteparadis. Så är förstås inte fallet. Det företag som skulle sätta precis all sin vinst på konto utomlands, skulle drabbas av samma problem som det företag som inte går med vinst alls.

Vinst är inte nödvändigtvis detsamma som övervinst. Om en verksamhet som helt eller delvis finansieras med skattepengar kan tjäna så bra att det kan ta ut övervinster och placera en del av sin vinst i skatteparadis, så är det å andra sidan inte nödvändigtvis ett tecken på att bolaget använder sina pengar fel. Verksamheten kan vara riktigt bra ändå och ersättningen som det offentliga har medgivit, kanske egentligen sätts för högt av landstinget.

Man måste studera varje företag för sig, för att ta ställning till om just det företaget använder sina pengar på ett vettigt sätt.

I natt mäter klockan inte tiden

söndag, mars 31st, 2013

HÄSSELBY påskdagen 2013

Vetenskapliga storheter och enheter brukar anses böra vara fixa och oföränderliga. Man bestämmer hur lång en meter skall vara, och hur mycket ett kilogram skall väga, och sedan gäller det alltid och överallt. Det underlättar.

När det kommer till tiden, har dock vissa politiker fått för sig att mixtra med enheterna. Detta för att de tror att medborgarna kommer att göra ett bättre jobb till samhällets fromma, om de gör så. Under natten till idag ställer vi således fram alla klockor en timme. En timme försvinner alltså. Dygnet blir en timme kortare.

Egentligen blir inte dygnet kortare. Ett dygn är alltid (nästan precis) 24 timmar långt. Sommartid innebär dock att man förskjuter mätningen av tiden, och således söker man tvinga folk till en annan dygnsrytm än de annars skulle göra. Jag ser det som värsta sorterns paternalism och klåfingrighet.

Att ställa om alla klockor kostar pengar och tar tid. De resurserna borde man kunna lägga på annat. Varje år finns det också folk som glömmer bort sig och kommer vid fel tid – det innebär också kostnader för samhället.

Sommartiden borde avskaffas. Klockan skall mäta tiden, inte användas till att styra medborgarna.

Moderaterna och euron

lördag, mars 30th, 2013

HÄSSELBY påskafton 2013

Mitt parti är inte lika glatt i den gemensamma europeiska valutan som det var för tio år sedan, då det var dags för folkomröstning om saken.

Journalisten Göran Eriksson skriver idag i en ”analys” i Svenska Dagbladet, att detta mest sannolikt beror på att det då var de ”gamla moderaterna” som utgjorde Moderata samlingspartiet, medan partiets nu visade omsvängning skulle bero på att vi numera är de nya moderaterna. Så är det förstås inte, utom möjligen till en liten del.

Det är inte bara moderaterna som har förändrats sedan 2003. Även världen har förändrats. Förutsättningarna för valutasamarbetet har förändrats.

Inför folkomröstningen trodde vi – naivt kanske – att alla länder skulle hålla sig till de konvergenskriterier som alla länder kom överens om. De regler för statsfinanser som sattes upp gemensamt, förutsatte man skulle gälla. Sedan har det visat sig, att de inte har följts. Avtalsbrotten har bara blivit fler och större, nästan alla länder som ingår i valutaunionen har begått dem, och det har självklart inte underlättat att större delen av EU har befunnit sig i en lång och djup lågkonjunktur.

Med facit i hand, var det alltså bra att Sverige tackade nej till euron. Men det kunde vi faktiskt inte veta då.