Inlägg taggade med ‘det offentligas affärsverksamhet’

Försäljning av delar av allmännyttan

tisdag, maj 29th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 29 maj 2012

Igår beslöt kommunfullmäktige att gå vidare med försäljningen av delar av allmännyttan i västerort, bland annat byggnader här i Hässelby.

Vänsterpartiet gillar inte detta, dels av ideologiska skäl men dels också för att de anser att beslutet i Familjebostäder AB:s styrelse inte gick till på rätt sätt. Nu anser de att kommunfullmäktiges beslut inte borde verkställas, eftersom de har polisanmält förfarandet i Familjebostäder AB:s styrelse, då de menar att det utgjorde brott mot aktiebolagslagen.

Vänsterpartiet menar att dess företrädade i bolagets styrelse inte fick del av beslutsunderlaget tillräckligt lång tid i förväg för att det sedan fattade beslutet i bolagsstyrelsen skall kunna anses vara förenligt med aktiebolagslagens bestämmelser.

Det är dock inte ovanligt att man går vidare med en affär, trots att en viss aspekt av förfarandet blir föremål för juridisk utredning. Även om utredningen skulle leda till att det fastställs att brott mot aktiebolagslagen skulle ha begåtts, innebär detta inte att affären i sig skulle vara felaktig. Affären görs på affärsmässiga grunder. Om ett sådant brott mot aktiebolagslagen har begåtts som Vänsterpartiet hävdar, innebär det inte i sig att affären skulle bli ogiltig.

Vissa av de boende i berörda hus har haft synpunkter på affären av olika skäl.

I kommunfullmäktiges debatt påstods från vänster, att staden säljer de boendes hem. Staden, eller snarare ett av dess bolag, säljer dock inte hyresrätter utan hyreshus. De boende behåller samma rätt till sina hem som före affären. Den som bor i ett hyreshus äger inte sin bostad. Den som bor där har dock ett hyreskontrakt till sin bostad. Detta hyreskontrakt påverkas inte på något sätt av affären annat än att hyresgästens hyresvärd blir en annan. Villkoren i hyresavtalet består oförändrade.