Inlägg taggade med ‘demokrati’

S förespråkar rasprofilering?!

tisdag, april 12th, 2016

HÄSSELBY tisdagen den 12 april

Ibland tror man inte att det är sant, det man läser i tidningarna.

Riksdagsledamot Hanif Bali (m) skrev igår i Expressen och frågade: Kommer S att stoppa raskartläggningen?

Socialdemokraterna i Botkyrka kommun har nämligen, påhejade av vissa marginella men högljudda organisationer som påstår sig företräda minoritetsgrupper, arbetat för att kommunen skall registrera kommuninnevånarnas ”rastillhörighet”. De har tydligen fortsatt arbetet, trots att de mötte kritik redan när tanken väcktes härom året.

Det är galet. Det är oförklarligt. I Sverige 2016. Idéer som led nederlag i Berlin 1945.

Åter till ordningen

lördag, oktober 10th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 10 oktober 2015

I går röstade en majoritet på Kristdemokraterna riksting (så kallas deras partistämma) att partiet skulle lämna decemberöverenskommelsen. Kristdemokraterna lämnade därför överenskommelsen omedelbart.

Senare samma dag bestämde den moderata partistyrelsen att även Moderata samlingspartiet skulle lämna decemberöverenskommelsen. Även Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna meddelade samma dag att de lämnade överenskommelsen. Alltså är överenskommelsen inte längre giltig.

Statsminister Löfven kritiserar de borgerliga eftersom de har brutit ett avtal.

Ingångna avtal skall enligt grundregeln visserligen hållas. Å andra sidan stred decemberöverenskommelsen mot konstitutionen. Att bryta den innebär därför att man återgår till ordningen.

Initiativ för en bra politik för Sverige

torsdag, augusti 20th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 20 augusti 2015

När regeringen i väljarnas ögon misslyckas med sin politik, borde det ledande oppositionspartiet bli störst i opinionen. Jag önskar att det vore Moderaterna, men så är det inte idag, enligt Yougovs opinionsmätning som publiceras i Metro.

M måste återta initiativet i oppositionsarbetet. En viktig faktor vore att lämna DÖ och börja föra en egen budgetpolitik. Det är varken vettigt eller nyttigt att Sverige i december fick en borgerlig budget men ändå fortsatt socialistisk regering.

Vidare måste vi återta initiativet i de övriga frågor som folk upplever som viktiga idag – integration, rättstrygghet, frihet, antisocialism.

Varför decemberöverenskommelsen är fel

lördag, augusti 8th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 8 augusti 2015

Moderata samlingspartiet och de övriga borgerliga partierna ingick decemberöverenskommelsen med regeringen kring jul förra året. Vi är emellertid många inom moderaterna, som ogillar decemberöverenskommelsen och anser att partiet snarast borde lämna den.

Jag hör och läser ofta, att folk tror att den interna moderata kritiken mot decemberöverenskommelsen skulle bero på att kritikerna är besvikna över valresultatet i september 2014, att kritiken mot decemberöverenskommelsen endast skulle bottna i bitterhet över det förlorade valet. Så är det inte.

Jag har tidigare på den här bloggen gått igenom skälen till varför decemberöverenskommelsen är fel och det verkar som om jag behöver göra det igen.

Det är inte politiskt som decemberöverenskommelsen är fel. Det är statsrättsligt, konstitutionellt som decemberöverenskommelsen är fel.

I december 2014 förlorade regeringen Löfven omröstningen om statsbudgeten. Regeringens budgetproposition röstades ner av riksdagen. I en sådan situation – när en så viktig proposition röstas ner av riksdagen – hör det till parlamentarismens spelregler, att statsministern och därmed hela regeringen avgår. Det följer av parlamentarismens grundregel att regeringen skall ha riksdagens förtroende eller åtminstone tolereras av riksdagen.

Följaktligen uttalade statsminister Stefan Löfven att han skulle utlysa extraval och avgå som statsminister. Helt enligt de konstitutionella reglerna.

Vad som sedan skedde, var däremot inte konstitutionsenligt.

Eftersom statsministern hade aviserat sin avgång (även om han ännu inte formellt lämnade in någon avskedsansökan eftersom det ännu var för tidigt att utlysa extraval) så var regeringen nu i praktiken, om än ej formellt, att betrakta som en expeditionsregering.

En expeditionsregering skall inte fatta politiska beslut utan skall bara upprätthålla regeringstaburetterna tills en ny regering har utsetts. Trots detta, ingick regeringen bara en kort tid senare decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna. Decemberöverenskommelsen är en politisk överenskommelse, eftersom decemberöverenskommelsen handlar om hur man skall hantera en politisk situation vid sidan om de normala konstitutionella reglerna.

Enligt decemberöverenskommelsen bestämde man att statsminister Löfven och hans regering inte behövde avgå. Detta strider alltså mot den ovan nämnda konstitutionella regel som säger att regeringen skall avgå om den förlorar riksdagens förtroende.

Men hade då inte regeringen genom decemberöverenskommelsen återfått riksdagens förtroende? Nej, det hade den inte fått. Den borgerliga budgetmotionen som röstades igenom i riksdagen i stället för budgetpropositionen skulle fortfarande gälla. Framför allt är det dessutom så, att det inte går att göra en redan genomförd votering ogjord.

För att få sitta kvar som statsminister, borde Löfven ha lämnat in sin avskedsansökan och sedan blivit utsatt för en ny omröstning om utnämnande av statsminister. Men så skedde inte. Decemberöverenskommelsen ledde till att man hoppade över det ledet. Därför är decemberöverenskommelsen konstitutionsvidrig. Decemberöverenskommelsen borde aldrig ha ingåtts och borde snarast lämnas.

Synpunkter på opinionssiffrorna

torsdag, juli 9th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

Opinionssiffrorna för Moderaterna går neråt. Enligt Demoskops senaste mätning (Expressen) har partiet nu 23,1 % stöd i väljarkåren, vilket är en nedgång på hela 3 procentenheter sedan den förra mätningen en månad tidigare.

23,1 % är ändå historiskt sett bra siffror för Moderaterna. Partiet är Sveriges näst största parti, efter socialdemokraterna som i samma mätning får 25,5 %. I ett historiskt perspektiv är de socialdemokratiska siffrorna en katastrof, det partiet hade under många decennier ständigt över 40 %:s väljarstöd och har under de senaste decennierna normalt ändå legat mellan 30 och 35 %.

Mot bakgrund av att Moderaterna och de andra borgerliga partierna fortfarande passivt stödjer den sittande röd-gröna regeringen genom den konstitutionellt synnerligen tveksamma decemberöverenskommelsen, så förvånar det mig faktiskt att mitt parti ändå har så högt stöd i opinionen som det har. De enda skäl som talar för decemberöverenskommelsen är praktiska skäl – man vill inte behöva hantera en regeringskris.

Moderaterna borde släppa decemberöverenskommelsen och börja bedriva oppositionspolitik på riktigt. Det skall bedrivas ordentlig liberalkonservativ oppositionspolitik.

Om det leder till att det blir regeringskris, så är det ingen nackdel. Tvärtom.

I en parlamentarisk demokrati jobbar partierna alltid för att få inflytande och för att komma i regeringsställning. Ett oppositionsparti som inte ständigt är berett att överta regeringsmakten, borde inte kalla sig oppositionsparti.

Scouter är alltid redo. Detsamma måste gälla för politiker. Kom igen nu, Anna!

Religiös mission i Sverige

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Aje Carlbom, docent vid Malmö högskola, skrev härom dagen i tidningen Dagens samhälle om muslimsk mission i Sverige och andra västländer. Det är en intressant text.

Jag delar inte riktigt den mörka bild av framtiden som Carlbom tycks vilja frammana, med saudisk salafistisk mission som ett hot mot det svenska samhället. Sverige är väldigt sekulärt, och lär inte vara så mottagligt för den muslimska missionen.

För vissa personer i Sverige kan det dock utgöra ett problem, nämligen för folk med invandrarbakgrund som känner sig rotlösa i det svenska samhället men har en bakgrund från något muslimskt land. De kan tänkas ta till sig idéerna. För att mota detta, borde Svenska kyrkan bedriva mission med sådana personer särskilt i åtanke.

Vi har religionsfrihet i Sverige och vårt sekulära samhälle och den i och för sig utmärkta allmänt omfattade idén att man skall motverka diskriminering, har ibland lett till att man har varit för överseende med odemokratiska tendenser bland religiösa minoritetsgrupper. Det finns ingen anledning att vara det.

Morgan Johansson vill socialisera näringslivet

fredag, maj 15th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 15 maj 2015

Justitieminister Morgan Johansson kan tänka sig att de aktiebolag som inte har jämställda styrelser skall kunna upplösas av staten.

Det gäller alltså även små, privata bolag. När statsrådet pressas på uppgiften, tycker han nämligen att det kanske inte vore rätt att upplösa börsbolag.

Aktiebolag är privatpersoner. De är privata, juridiska personer som normalt används för näringsverksamhet.

Genom att tvångsupplösa privata juridiska personer bara för att de inte lever upp till ett jämställdhetskrav som staten bestämmer sig för, så socialiserar man näringslivet i Sverige. Svenska aktiebolag kommer inte längre att själva få välja sina styrelser. Vad blir nästa kvoteringsregel de måste uppfylla för att inte tvångslikvideras?

Tänker Johansson inte på att äganderätten är skyddad i Sverige? Den är faktiskt skyddad i rättighetskapitlet i vår regeringsform.

Något så här vänstervridet förslag har inte kommit från socialdemokraterna sedan 1940-talet, då de funderade på att socialisera hela näringslivet i Sverige. Inte ens löntagarfonderna var lika ingripande.

Fast socialdemokraterna är ett socialistiskt parti, så säg inte att du är överraskad.

Besvikelse

söndag, december 28th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 28 december 2014

Jag startade strax efter valet i september i år Facebookgruppen ”Anna Kinberg Batra som statsminister”, eftersom Fredrik Reinfeldt på valdagskvällen hade aviserat sin avgång som partiledare. Jag lämnade den igår med anledning av den så kallade ”decemberöverenskommelsen”, som Anna uppenbarligen ligger bakom å moderaternas vägnar.

Det är inte utan att jag är mycket besviken både på mitt parti och på den partiledarkandidat som jag ärligt talat trodde skulle bli ett lyft för Moderata samlingspartiet.

Nu gör man en politisk uppgörelse med den löfvenska expeditionsministären och låter den således återfå statusen av normal regering utan varken talmansrunda eller extraval. Både regeringen och Alliansen bryter därmed mot parlamentarisk praxis sådan den har utvecklats och gällt i vårt land sedan den allmänna rösträttens införande i början av 1900-talet.

Dagens Bibelord att tänka på får nog bli Luk. 23:34: ”Jesus sade: ‘Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’…”

NU är det lekstuga i riksdagen

lördag, december 27th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 27 december 2014

Regeringens budgetproposition röstades ner i riksdagens kammare tidigare denna månad. Enligt parlamentarismens regler innebär det att regeringen skall avgå.

Det finns ett alternativ för regeringen, om den inte vill avgå omedelbart. Det är att utlysa extraval. Det meddelade statsminister Löfven att han skulle göra så snart det var legalt möjligt i slutet av december.

Från det att budgetpropositionen har fallit och tills regeringen faktiskt har avgått är den en expeditionsministär och skall därför inte fatta politiska beslut. Det innefattar politiska överenskommelser.

Nu har regeringen i stället gjort upp med Alliansen. Överenskommelsen kallas ”decemberöverenskommelsen” (läs mer i DN, SvD, SVT). Det innebär att man struntar i våra konstitutionella regler.

Självklart hade man kunnat göra en överenskommelse mellan Alliansen och regeringen, men inte innan Löfven hade blivit entledigad från uppdraget som statsminister. Så enkelt är det. Är det så svårt att förstå?

Hemliga samtal pågår kanske…

måndag, december 22nd, 2014

HÄSSELBY måndagen den 22 december 2014

Idag rapporterar många massmedier (bl.a. SvD och DN), att det pågår ”hemliga” förhandlingar mellan regeringen och de borgerliga oppositionspartierna. Skälet skulle vara att underlätta för framtida minoritetsregeringar att få igenom sina budgetförslag i riksdagen, eftersom man inte gillade att budgetpropositionen röstades ner tidigare denna månad. Dessutom vill man undvika ett extraval.

Om det nu är så, är det underligt. Även om man inte gillar det som hände i budgetomröstningen, så är det ett bevis för att det parlamentariska systemet fungerar. Det är riksdagens majoritet som bestämmer i Sverige, oavsett hur majoriteten råkar se ut för dagen.

Och om regeringen Löfven inte utlyser extraval, så skall den avgå och låta talmannen sondera efter parlamentariskt underlag för en ny regering – eftersom regeringen Löfven förlorade budgetomröstningen.