Inlägg taggade med ‘byggande’

5 000 är inte mycket

tisdag, augusti 25th, 2015

HÄSSELBY tisdagen den 25 augusti 2015

Majoriteten i Stadshuset (S, Mp, V och Fi) har meddelat att staden skall satsa särskilt på att bygga nya, billiga hyresrätter. Det behövs förstås.

Satsningen innebär att det skall byggas 5 000 sådana billiga bostäder inom fem år.

5 000? Det är inte mycket jämfört med vad som behövs.

5 000 är inte mycket till särskild satsning.

Rädda Bromma

lördag, maj 23rd, 2015

HÄSSELBY lördagen den 23 maj 2015

Hotet mot Bromma flygplats synes aldrig kunna avvärjas helt. Det finns alltid bakåtsträvande människor som vill förstöra och störa kommunikationerna.

Flygplatsen borde kulturminnesmärkas för att hindra marodörerna.

Förtäta och förhöja

onsdag, december 4th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 4 december 2013

Stockholms stad har givit lov till byggandet av en skyskrapa i Hjorthagen och nu har även länsstyrelsen givit sitt godkännande. Det är bra.

Vi behöver en promenadstad, med korta avstånd där man kan bo utan att nödvändigtvis använda bil varje gång man skall någonstans. Det är människovänligt och bra för miljön, folkhälsan, samhällsekonomin och den arkitektoniska estetiken. Att bygga utåt – urban sprawl – hör bilsamhället till, det är ganska 1900-tal. Det är bättre att bygga tätt och högt där det redan finns bebyggelse och då finns det dessutom större möjligheter att bevara befintliga grönområden.

Det här är bara en skyskrapa, vi borde bygga många fler. Så kan vi gå vidare och förverkliga visionen om promenadstaden.

Andra dagen av budgetfullmäktige

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

Idag fortsätter debatten om den kommunala budgeten i Stockholms stads kommunfullmäktige. Dagens debatt gäller framför allt det som brukar kallas ”hårda” frågor, det vill säga trafik, fastigheter, byggande.

Miljöpartiet väcker som vanligt frågan om miljöförbättrande åtgärder. De tycks inte ha märkt allt vi redan gör.

Stockholms bostadspolitik

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Stockholms oppositionsledare Karin Wanngård (s) klagar i fullmäktiges talarstol på att det inte byggs tillräckligt med bostäder i Stockholm.

Det byggs för närvarande fler bostäder i Stockholm än på flera decennier. Det har aldrig byggts så mycket nu som under miljonprogrammets dagar, och till skillnad från då är det nu bra bostäder som byggs. Bostäder byggs i hela staden och infrastrukturen uppgraderas för att följa detta.

Socialdemokraternas politik skulle knappast ha åstadkommit mer än alliansens. Det är lätt att prata om att man vill mer när man är i opposition, men oppositionspartierna har samtidigt inte sagt ja till alla de nya bostäder som vi åstadkommer.

Hässelby Strand då?

lördag, september 7th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 7 september 2013

Det är många år sedan, som Skanska började bygga i Hässelby Strand. Bygget har gått långsamt och för närvarande står det helt still. Underligt, med tanke på att vi har bostadsbrist i Stockholm. Kan de verkligen misslyckas med sin marknadsföring på den bostadsmarknaden?

Vad gör Skanska egentligen? Staden har givit dem markanvisning och sedan bygglov, då skall de inte bara göra saker halvfärdigt. Om de inte vill bygga i Hässelby, borde de lämna över till någon annan.

Tänk om staden inte längre skulle vilja ge Skanska några markanvisningar eller bygglov?

Debatten om Slussen klingar inte av, del VII

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Nu påstås det att det är dags för en ”ny” folkresning för att rädda gamla Slussen i Stockholm. Kulturhistorikern Mats Wickman skriver i SvD och framhåller bland annat klöverbladskorsningens tekniska och estetiska fördelar.

Klöverbladskorsningen är en motorvägskorsning mitt i sta’n som faktiskt inte behövs nu när Västerbron och Essingeleden har blivit byggd. Även om jag gillar den till utseendet och har bott i Stockholm i hela mitt liv, tycker jag fortfarande att den är svår att navigera i. Den nya trafiklösningen blir både enklare och elegantare, om än kanske mindre originell.

Dessutom faller betongen sönder. Slussens ombyggnad har debatterats i tjugo år, det är dags att gå från ord till handling.

Planmonopolet är inte problemet

tisdag, juni 25th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 25 juni 2013

I Metro idag kan man läsa om bostadsbristen i Stockholm. Det är ingen nyhet att det finns för få bostäder i vår stad.

Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi vid KTH, yttrar sig och nämner några skäl till varför det inte byggs mer. Ett skäl är, enligt hans mening, det kommunala planmonopolet. I stället borde byggandet ske med hela Stockholmsregionen för ögonen, menar Lind.

Från kommunal sida sker i och för sig byggandet med hela regionen för ögonen. Det förs kontinuerligt dialoger mellan grannkommuner i länet. Planer vid kommungränserna görs ofta i samråd mellan grannkommunerna. Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna är bara ett exempel på detta.

Det kommunala planmonopolet skulle kunna vara en bromskloss i bostadsbyggandet. Jag ser dock inte att det är så. I Stockholms stad byggs det mer än på många decennier.

De andra problem Lind tar upp, är däremot faktiska problem i sammanhanget.

Debatten om Slussen klingar inte av, del VI

söndag, juni 16th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Radions reporter undrade varför majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige hade tagit ett beslut om Slussen, trots att majoriteten i frågan var så liten.

En majoritet är dock alltid en majoritet.

Hur som helst har frågan diskuterats i decennier innan beslutet togs i fullmäktige. Fram till kort tid innan beslutet togs, föreföll det som om det skulle finnas en bredare majoritet i fullmäktige. Samarbetet föll på mållinjen, men visar ändå att i alla fall delar av oppositionen inte står så långt ifrån det beslut som togs.

Hade beslutet inte tagits när det togs, hade man nog fått börja om från början med en stor del av planarbetet. Ombyggnationen skulle ha dragit ut på tiden, medan nuvarande konstruktion bokstavligen faller sönder och vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön är allt för trångt för framtidens klimatrelaterade behov. Det hade varit oansvarigt att vänta längre.

Visst är nuvarande trafiklösning med motorvägskorsningen vacker, men den behövs inte längre. Den nya lösningen blir bättre.

Upprustning av allmännyttans fastigheter

söndag, maj 5th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 5 maj 2013

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vill rusta upp miljonprogrammet och påstår samtidigt att alliansen inte gör det. Där har han fel.

I Stockholm renoverar stadens bostadsbolag upp lägenheterna till nyskick för tio miljarder kronor. Stockholm styrs av alliansen. I Göteborg och Malmö, som båda styrs av socialister och miljöpartister, görs inget motsvarande.

Det är förstås bra att Fridolin vill att miljonprogrammet skall rustas upp. Det är dock alliansen som ser till att det blir gjort.