Inlägg taggade med ‘budget’

Initiativ för en bra politik för Sverige

torsdag, augusti 20th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 20 augusti 2015

När regeringen i väljarnas ögon misslyckas med sin politik, borde det ledande oppositionspartiet bli störst i opinionen. Jag önskar att det vore Moderaterna, men så är det inte idag, enligt Yougovs opinionsmätning som publiceras i Metro.

M måste återta initiativet i oppositionsarbetet. En viktig faktor vore att lämna DÖ och börja föra en egen budgetpolitik. Det är varken vettigt eller nyttigt att Sverige i december fick en borgerlig budget men ändå fortsatt socialistisk regering.

Vidare måste vi återta initiativet i de övriga frågor som folk upplever som viktiga idag – integration, rättstrygghet, frihet, antisocialism.

Varför decemberöverenskommelsen är fel

lördag, augusti 8th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 8 augusti 2015

Moderata samlingspartiet och de övriga borgerliga partierna ingick decemberöverenskommelsen med regeringen kring jul förra året. Vi är emellertid många inom moderaterna, som ogillar decemberöverenskommelsen och anser att partiet snarast borde lämna den.

Jag hör och läser ofta, att folk tror att den interna moderata kritiken mot decemberöverenskommelsen skulle bero på att kritikerna är besvikna över valresultatet i september 2014, att kritiken mot decemberöverenskommelsen endast skulle bottna i bitterhet över det förlorade valet. Så är det inte.

Jag har tidigare på den här bloggen gått igenom skälen till varför decemberöverenskommelsen är fel och det verkar som om jag behöver göra det igen.

Det är inte politiskt som decemberöverenskommelsen är fel. Det är statsrättsligt, konstitutionellt som decemberöverenskommelsen är fel.

I december 2014 förlorade regeringen Löfven omröstningen om statsbudgeten. Regeringens budgetproposition röstades ner av riksdagen. I en sådan situation – när en så viktig proposition röstas ner av riksdagen – hör det till parlamentarismens spelregler, att statsministern och därmed hela regeringen avgår. Det följer av parlamentarismens grundregel att regeringen skall ha riksdagens förtroende eller åtminstone tolereras av riksdagen.

Följaktligen uttalade statsminister Stefan Löfven att han skulle utlysa extraval och avgå som statsminister. Helt enligt de konstitutionella reglerna.

Vad som sedan skedde, var däremot inte konstitutionsenligt.

Eftersom statsministern hade aviserat sin avgång (även om han ännu inte formellt lämnade in någon avskedsansökan eftersom det ännu var för tidigt att utlysa extraval) så var regeringen nu i praktiken, om än ej formellt, att betrakta som en expeditionsregering.

En expeditionsregering skall inte fatta politiska beslut utan skall bara upprätthålla regeringstaburetterna tills en ny regering har utsetts. Trots detta, ingick regeringen bara en kort tid senare decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna. Decemberöverenskommelsen är en politisk överenskommelse, eftersom decemberöverenskommelsen handlar om hur man skall hantera en politisk situation vid sidan om de normala konstitutionella reglerna.

Enligt decemberöverenskommelsen bestämde man att statsminister Löfven och hans regering inte behövde avgå. Detta strider alltså mot den ovan nämnda konstitutionella regel som säger att regeringen skall avgå om den förlorar riksdagens förtroende.

Men hade då inte regeringen genom decemberöverenskommelsen återfått riksdagens förtroende? Nej, det hade den inte fått. Den borgerliga budgetmotionen som röstades igenom i riksdagen i stället för budgetpropositionen skulle fortfarande gälla. Framför allt är det dessutom så, att det inte går att göra en redan genomförd votering ogjord.

För att få sitta kvar som statsminister, borde Löfven ha lämnat in sin avskedsansökan och sedan blivit utsatt för en ny omröstning om utnämnande av statsminister. Men så skedde inte. Decemberöverenskommelsen ledde till att man hoppade över det ledet. Därför är decemberöverenskommelsen konstitutionsvidrig. Decemberöverenskommelsen borde aldrig ha ingåtts och borde snarast lämnas.

Tre oacceptabla lösningar på regeringskrisen

fredag, december 26th, 2014

HÄSSELBY annandag jul 2014

Som en uppföljare på mitt senaste blogginlägg, som jag skrev i tisdags, så vill jag kommentera några av ”lösningarna” på regeringskrisen som Dagens Nyheter skrev om dagen efter, d.v.s. dagen innan julafton. Det märkliga är nämligen, att de tre ”lösningar” som Jonas Hinnfors presenterar för Dagens Nyheter, är konstitutionellt oacceptabla – samtidigt som Hinnfors presenteras som professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Regeringen Löfvens budgetproposition röstades ner i riksdagens kammare. I den situationen finns det bara två parlamentariskt godtagbara lösningar: 1) antingen avgår regeringen och låter talmannen sondera möjligheterna för en ny regering med samma parlamentariska förutsättningar, eller 2) så utlyser regeringen extraval.

Statsminister Löfven valde alternativ 2. Hinnfors låtsas inte om alternativ 1 utan hittar i stället på tre andra ”lösningar”. Det är tre ”lösningar” som visserligen med en rent rättspositivistisk syn på vår konstitution inte är förbjudna, men som utifrån parlamentarismens regler aldrig kan godtas och som därför går emot regeringsformens intentioner.

En professor i statsvetenskap borde veta bättre än att föreslå att man skall bryta mot grundlagen.

Hemliga samtal pågår kanske…

måndag, december 22nd, 2014

HÄSSELBY måndagen den 22 december 2014

Idag rapporterar många massmedier (bl.a. SvD och DN), att det pågår ”hemliga” förhandlingar mellan regeringen och de borgerliga oppositionspartierna. Skälet skulle vara att underlätta för framtida minoritetsregeringar att få igenom sina budgetförslag i riksdagen, eftersom man inte gillade att budgetpropositionen röstades ner tidigare denna månad. Dessutom vill man undvika ett extraval.

Om det nu är så, är det underligt. Även om man inte gillar det som hände i budgetomröstningen, så är det ett bevis för att det parlamentariska systemet fungerar. Det är riksdagens majoritet som bestämmer i Sverige, oavsett hur majoriteten råkar se ut för dagen.

Och om regeringen Löfven inte utlyser extraval, så skall den avgå och låta talmannen sondera efter parlamentariskt underlag för en ny regering – eftersom regeringen Löfven förlorade budgetomröstningen.

Inträdesavgifter på museer

fredag, december 5th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 5 december 2014

I den nedröstade budgetpropositionen som regeringen lade fram, fanns förslaget att alla museer skulle ha gratis inträde. Nu blir det alltså inte så.

Jag anser inte att en sådan fråga skall beslutas i statsbudgeten. Det borde vara upp till varje museum självt att, utifrån sina budgetförutsättningar och sin bedömning av marknaden, bestämma vilken inträdesavgift museet skall ha. Då skulle ett museum själv kunna bestämma om nollavgift, om det bedömer att det vore bra.

Politik är ingen lek

onsdag, december 3rd, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 3 december 2014

Flera ledande socialdemokrater och nu även vänsterpartister har uttryckt att de tycker att Sverigedemokraternas beslut att rösta på Alliansens budgetmotion i riksdagen handlar om ”lek” och de kallar Sd:s hantering för ”lekstuga”.

Det är inte bara oartiga invektiv, det är också mycket konstiga invektiv. Jag gillar inte Sverigedemokraternas politik, men jag har inget att invända mot deras hantering av det parlamentariska läget. Det är formellt oantastligt.

Parlamentarism är ingen lek, det är allvar. Det har socialdemokraterna alltid vetat tidigare, de har ju många gånger styrt Sverige som minoritetsregering och har för det mesta klarat av att förankra sin politik så att den har röstats igenom i kammaren.

Det är dags att även nuvarande socialdemokratiska ledning drar sig till minnes hur man faktiskt måste hantera en riksdag där regeringen inte har egen majoritet. Det är faktiskt socialdemokraterna som måste inse att parlamentarismen inte är en lek utan på fullaste allvar.

Varför så rädda för regeringskris?

lördag, november 29th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 29 november 2014

Vad är det som gör, att många politiker och debattörer tycks så rädda för att det skall bli regeringskris? Det är faktiskt inget farligt.

Om regeringens budgetförslag röstas ner i riksdagen, så skall regeringen avgå. Det är en grundregel i vårt parlamentariska statsskick.

Folket har röstat fram den sammansättning av riksdagen som vi nu har. All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Om regeringen måste avgå, så får man helt enkelt se till att sondera förutsättningarna för att bilda en ny regering, eventuellt genom att först utlysa extraval så att man får en annan parlamentarisk sammansättning av riksdagen.

En regeringskris är trots benämningen ingen riktig kris, det är bara något som händer. Det är mer spännande än farligt.

Damberg (s) angriper parlamentarismen

tisdag, november 25th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 25 november 2014

Näringsminister Mikael Damberg (s) kritiserar Sverigedemokraterna för något de senare ännu inte har gjort och som de för övrigt har all rätt att göra, nämligen att rösta nej till regeringens budgetproposition. Damberg tycker att Sd behandlar riksdagen som en ”lekstuga” (Aftonbladet).

Jag gillar inte Sverigedemokraternas politik, men det är inte Sverigedemokraternas politik som Damberg angriper. Damberg angriper Sverigedemokraternas potentiella utnyttjande av parlamentarismens spelregler.

Tar man Damberg på allvar, så kritiserar han Sverigedemokraterna för att de kan tänkas vilja utnyttja en rätt som vårt statsskick ger dem. Damberg passar också på att kritisera Alliansen och tycker av oklar anledning att Alliansen också skall ta ansvar för vad Sverigedemokraterna eventuellt gör.

Sverige har ett parlamentariskt statsskick. Det innebär att regeringen måste ha riksdagens förtroende, särskilt i centrala frågor som statsbudgeten. Det borde Damberg veta. Socialdemokraterna har historiskt alltid förespråkat just det statsskick som vi nu har.

Det är regeringen som har ansvar för att dess förslag kan få stöd i riksdagen. Det stödet skall inte erhållas genom att med maktspråk försöka skrämma oppositionen att inte rösta som oppositionen vill. Dambergs angrepp mot Sverigedemokraterna och mot Alliansen är faktiskt ett angrepp mot Sveriges statsskick.

Nej, Annie Lööf, inskränk inte majoritetsstyret!

tisdag, november 11th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 11 november 2014

Trots alla brister som den nuvarande regeringen gör sig skyldig till, så är det dummaste jag har läst idag något som kommer från Centerpartiet.

Centerledaren Annie Lööf vill förbjuda partier i riksdagen att rösta på andra budgetförslag än sina egna (DN). På det viset skall en minoritetsregering kunna få igenom sin budget även om den har en majoritet av kammaren emot sig, bara för att majoriteten inte är helt enig i all sin kritik av regeringen!

I dagsläget innebär Centerpartiets förslag att Stefan Löfvens S+Mp-regering kan räddas kvar vid makten. Det är illa nog. I framtiden skulle det kunna innebära att en ännu värre regering, kanske en regering som rent av gör sig maktfullkomlig och missbrukar makten, skulle kunna sitta kvar vid taburetterna bara för att oppositionen inte i alla detaljer kan ena sig emot den.

Det centerpartistiska förslaget går emot den demokratins grundprincip som innebär att majoriteten skall kunna bestämma även om majoriteten inte är fullt enig i allt. Det centerpartistiska förslaget går emot den parlamentarismens grundprincip som innebär att en regering alltid måste ha riksdagens förtroende, om än bara passivt förtroende.

Annie Lööfs förslag är ogenomtänkt och korkat. Gör om, gör rätt!

Andra dagen av budgetfullmäktige

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

Idag fortsätter debatten om den kommunala budgeten i Stockholms stads kommunfullmäktige. Dagens debatt gäller framför allt det som brukar kallas ”hårda” frågor, det vill säga trafik, fastigheter, byggande.

Miljöpartiet väcker som vanligt frågan om miljöförbättrande åtgärder. De tycks inte ha märkt allt vi redan gör.