Inlägg taggade med ‘Bromma’

Bromma flygplats behövs

fredag, mars 7th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 7 mars 2014

”Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom,” skriver borgarrådet Daniel Helldén (MP) i Svenska Dagbladet.

Helldén har fel. För oss som faktiskt är ute i näringslivet, är det inte okänt att en hel del företagare väljer bort Stockholm på grund av dess bristande infrastruktur och svåra trafiksituation. Tar man bort Bromma blir detta bara värre.

Bromma behövs därför för tillväxten i vår stad.

Det går inte att bygga på Bromma flygplats

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige påstår borgarrådet Daniel Helldén (mp) att man kan bygga bostäder på Bromma flygplats. Det är fel.

Det går inte att bygga på Bromma flygplats. Det finns avtal för flygplatsens drift för flera decennier framåt. Flygplatsen behövs dessutom för stadens kommunikationer – nu och under den förutsebara framtiden.

Miljöpartiet har goda intentioner men omsätter dem i dåliga förslag. De borde samarbeta med oss i den borgerliga alliansen i stället, för de vill ju precis som vi komma till rätta med bostadsbristen i staden.

Det finns ju många andra platser i staden och dess omgivningar där man kan bygga, förtäta och förhöja.