Inlägg taggade med ‘bostäder’

Omöjligt beslut

söndag, april 23rd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 23 april 2017

I helgen har Moderaterna i Stockholms stad genomfört sin förbundsstämma.

Moderater är kloka och logiska, men ibland blir det fel även hos oss.

Stämman tog nämligen beslut, baserat på en motion från en medlem, att den som innehar en bostad med äganderätt skall ha rätt att hyra ut denna bostad i andra hand. Det är en omöjlighet.

Den som äger en bostad, kan hyra ut bostaden, men det är då en uthyrning i första hand. Dessutom medger hyreslagen (12 kap. jordabalken) redan ovillkorligen sådan uthyrning.

Jag reserverade mig mot beslutet. Det kommer hur som helst inte att kunna implementeras.

Upprustning av allmännyttans fastigheter

söndag, maj 5th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 5 maj 2013

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vill rusta upp miljonprogrammet och påstår samtidigt att alliansen inte gör det. Där har han fel.

I Stockholm renoverar stadens bostadsbolag upp lägenheterna till nyskick för tio miljarder kronor. Stockholm styrs av alliansen. I Göteborg och Malmö, som båda styrs av socialister och miljöpartister, görs inget motsvarande.

Det är förstås bra att Fridolin vill att miljonprogrammet skall rustas upp. Det är dock alliansen som ser till att det blir gjort.

Bostäder byggs genom borgerlig politik

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige talar socialdemokraterna och miljöpartisterna om att bostäder bara kan ordnas genom stadens och allmännyttans försorg. De tycks, på något konstigt sätt, mena att det blir lika många färre bostäder i Stockholm som stadens bostadsbolag säljer i stället för att fortsätta hyra ut.

När bostäder blir bostadsrätter i stället för hyresrätter, får de boende större inflytande över sitt eget boende och det blir inte, som oppositionen på något sätt tycks antyda, färre bostäder genom detta.

Vi i den borgerliga alliansen jobbar för byggande av flera bostäder, förslag som oppositionen ofta säger nej till. Vi ser till att befintliga bostäder i stadens bostadsbolag renoveras, renoveringar som hade behövts för länge sedan och nu äntligen blir av.

Renoveringar och hyreshöjningar

lördag, juli 28th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 28 juli 2012

I veckan har det uppmärksammats, att många som hyr bostad hos allmännyttan får rejält höjda hyror, när allmännyttan skall renovera.

Det anses normalt fullt godtagbart att höja en hyra med anledning av att hyresvärden genomför en renovering av bostaden. Ändå kan man förstå dem som blir irriterade, om hyreshöjningen är stor i förhållande till tidigare hyresnivå.

Om hyreshöjningen blir stor i förhållande till den tidigare hyran, så beror det väl på att hyresvärden inte under åren har sparat undan tillräckligt med hyresintäkter för att kunna finansiera framtida renoveringar. Hyresvärden har under åren inte budgeterat för framtida behov.

Hyresgästen kanske utan problem klarar av att betala den nya hyran, men en stor hyreshöjning kan ställa till förargelse ändå, den kan störa den personliga budgeten i alla fall. Det var liksom inget som man räknade med.

Vad är det då som gör att hyresvärden inte har budgeterat för framtida renoveringar och därmed under åren höjt hyrorna i en takt som passar för detta? En förklaring är väl systemet med bruksvärdeshyra. Hyran skulle aldrig utgå från något annat än vad värdet för ”brukandet” av bostaden var för hyresgästen. Det enskilda årets hyra sattes då utifrån det årets värde för brukandet. Vad som skulle behövas i framtiden, brydde man sig inte om.

Marknadsvärdeshyror är bättre på det viset. Inte för att de är högre (för det är de oftast, i alla fall i storstäder som Stockholm), utan för att de låter hyresvärden ta höjd för framtida investeringar i bostadsbeståndet och låter också hyresgästerna på ett bättre sätt anpassa sig till vad de faktiskt behöver betala för bostaden som de använder.

Fler ägarlägenheter vore bra

söndag, juli 17th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 17 juli 2011

I veckan gick Hyresgästföreningen ut och kritiserade det politiska arbetet för att möjliggöra skapandet av bostäder med äganderätt insprängda i hus som annars upplåts med hyresrätt.

”Människor vill bo i bostadsområden som är snygga, välvårdade och där det finns bra skolor, bra kollektivtrafik och affärer. Det är det viktiga. Vilken upplåtelseform det är, är mindre viktigt”, har Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman sagt till Sveriges Radio. Jag tror att alla människor är olika. För somliga är säkert upplåtelseformen inget som de bryr sig om, för andra kan den vara oerhört viktig. Känslan av att bostaden man har verkligen är ens egen kan nog vara viktig för många.

Om det bleve färre hyresrätter, så skulle väl Hyresgästföreningen riskera att förlora medlemmar. I Stockholm är nog inte risken så stor. Det byggs bostäder av alla de slag här och även om somliga hyresrätter omvandlas till andra former så tillkommer nya hyresrätter i nybyggda hus.

Blandade boendeformer kan ge en större social spridning av invånare i ett område och kan därför motverka segregation. Det har man erfarenhet av också från andra länder, där ägarlägenheter har funnits länge.

Till sist en juridisk-teknisk kommentar: äganderätt är ingen upplåtelseform. Man kan inte upplåta något med äganderätt, eftersom hela äganderätten övergår till köparen. En äganderätt överlåts.

Sådant som följer med tjänsten

torsdag, april 21st, 2011

HÄSSELBY skärtorsdagen 2011

En något infekterad debatt har uppstått kring Thielska galleriet i Stockholm, eftersom den avgående intendenten vill bo kvar i tjänstebostaden även sedan hon har avgått från tjänsten. Lagen kan ge henne rätt till det, trots att bostaden alltså är just en tjänstebostad.

Förmåner som följer med en anställning brukar lämnas, när man lämnar anställningen. När det just kommer till bostäder, är dock hyreslagstiftningen generell och gör inga undantag just för tjänstebostäder, inte ens om de ligger i samma hus som arbetsplatsen och rent av kan ses som en del av arbetsplatsen. Det är olikt mycket annat: En tjänstebil eller ett tjänsterum (kontorsrum) skulle man ju självklart lämna ifrån sig om man lämnar en anställning, en tjänstedator kanske man löser ut från arbetsgivaren för det kvarvarande värdet efter avskrivningar, men just när det kommer till en bostad har arbetsgivaren rent lagligt inget särskilt att säga till om, ifall den anställde har bott där ett tag. Det spelar inte ens någon roll om den anställde erbjuds en ersättningsbostad, så som har gjorts i detta fall. Besittningsrätten finns ändå så den anställde kan tacka nej till den erbjudna ersättningsbostaden.

Jag tycker att intendenten och hennes man (som var intendent där före henne) framstår som ganska gnälliga i sammanhanget, och nu visar det sig dessutom att de inte alls har behandlat andra anställda på samma sätt som de själva vill bli behandlade. Som framgår av Svenska Dagbladet idag, skall intendenten för några år sedan ha drivit igenom att en pensionerad medarbetare fick lämna en annan tjänstebostad, trots att han hade fått löfte om att han skulle få bo kvar även efter pensionen. Paret har väl också haft några år på sig att tänka på sin bostadssituation, det kan inte ha kommit som en överraskning för dem att pensionen kommer en dag, något som också påpekas i Expressen.

Det borde vidare kunna regleras uttryckligt i ett avtal om bostadsförmån, att besittningsskyddet upphör när anställningsförhållandet är till ända.

Fler synpunkter om saken: Nils Forsberg i Expressen, Rabiatfeminism.